Czym jest monitoring pracowników oraz w jakich sytuacjach może być stosowany?

Prawo pracy

Czasami wykonując obowiązki służbowe, zdarza nam się zorientować, że ktoś na nas patrzy. Z tym że nie robi tego bezpośrednio, twarzą w twarz, ale poprzez podwieszone pod sufitem czy na ścianie czarne pudełeczko. A w tym pudełku czasami coś się zaświeci, odbije albo błyśnie. To właśnie znak, że Wielki Brat patrzy, a monitoring wizyjny działa. W związku z faktem, że może on ingerować znacząco w nasze życie, dobrze jest mieć wiedzę, co to jest, na jakiej podstawie działa oraz kiedy i jak wolno go naszym pracodawcom stosować.

Definicja monitoringu 

Monitoring wizyjny jest pojęciem uregulowanym w przepisach Kodeksu pracy, a konkretnie w przepisie art. 222 § 1. Zgodnie z tą regulacją monitoring wizyjny to szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu. Monitoring może być stosowany przez pracodawcę tylko wtedy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obowiązkiem pracodawcy, jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy, jest przekazanie pracownikowi na piśmie informacji o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu. 

REKLAMA

​​

Sposób uregulowania oraz poinformowania pracowników 

Jeśli pracodawca dopiero decyduje się na wprowadzenie monitoringu, to cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala w zakładowym układzie zbiorowym pracy (a więc wspólnie z zakładową organizacją związkową) lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem stosowania monitoringu. To nie jedyny obowiązek pracodawcy, gdyż musi on również, nie później niż dzień przed uruchomieniem monitoringu, odpowiednio oznaczyć pomieszczenia i teren monitorowany. Musi to zrobić w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych dostępnych dla pracowników.

Praktyczne wprowadzenie oraz wykorzystanie monitoringu wizyjnego

Książkowym przykładem wykorzystania monitoringu wizyjnego jest kamerka zawieszona nad kasą w kawiarni czy restauracji. Ale w praktyce pracodawcy w Polsce najczęściej wykorzystują monitoring w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa w zakładzie pracy, które odnosi się do bezpieczeństwa nie tylko fizycznego pracowników, lecz także zasobów pra...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy