#DZIĘKITOBIE! Budowanie kultury doceniania w Saint-Gobain

Z praktyki kierownika produkcji

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat 2020–2022 w corocznym badaniu zaangażowania w Grupie Saint-Gobain w Polsce odsetek pozytywnych odpowiedzi na pytanie „Czy czuję się doceniany i uznany w pracy?” wzrósł o 4 punkty procentowe. Ten wynik jest konsekwencją systematycznie prowadzonej akcji #DziękiTobie! Związane z nią działania niosą za sobą pozytywny przekaz o tym, że docenianie nie jest trudne i powinno być na stałe wpisane w naszą kulturę organizacyjną.

Grupa Saint-Gobain jest światowym liderem w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa, która tworzy i produkuje materiały oraz oferuje usługi dla rynku budowlanego oraz przemysłowego. Działania Grupy wyznacza cel nadrzędny „Making the world a better home”, którego realizacja polega na dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań dla lekkiego budownictwa, jak również w zakresie renowacji budynków publicznych i prywatnych oraz dekarbonizacji budownictwa i przemysłu. Cel nadrzędny przejawia się również w podejściu do tworzenia dobrego miejsca pracy dla wszystkich pracowników. W Polsce Grupa Saint-Gobain zarządza blisko 20 wiodącymi markami produktowymi oraz zatrudnia ok. 7 tys. osób 
w 24 zakładach produkcyjnych rozsianych po całym kraju. Kultura organizacyjna Saint-Gobain opiera się na wartościach określonych w „Pryncypiach Zachowania i Postępowania”. Postępowanie zgodnie z nimi jest warunkiem przynależności do Grupy. Stąd każdy pracownik ma obowiązek poznać je w pierwszych dniach po przyjęciu do pracy. Chodzi o takie wartości, jak: szacunek, lojalność, prawość, solidarność, zaangażowanie zawodowe, poszanowanie środowiska czy przestrzeganie prawa. Dzięki nim wzajemne zaufanie, autonomia oraz współpraca mogły stać się filarami kultury organizacyjnej Grupy. 

REKLAMA

​​

Docenianie jako część kultury organizacyjnej

Docenianie stanowi konsekwencję jednej z wyznawanych przez nas wartości – szacunku do drugiej osoby. Z tego względu jest ono obecne na różnych poziomach organizacji, począwszy od oficjalnych, cyklicznych spotkań prowadzonych przez kadrę zarządzającą na różnych poziomach naszych spółek w Polsce, a skończywszy na narzędziach wykorzystywanych przez menedżerów w codziennej pracy. Do tych ostatnich należą w szczególności rozmowy ewaluacyjne nastawione na konstruktywny feedback, nagrody jubileuszowe, oferta benefitowa czy nagrody powiązane z realizacją poszcze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy