#DZIĘKITOBIE! Budowanie kultury doceniania w Saint-Gobain

Z praktyki kierownika produkcji

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat 2020–2022 w corocznym badaniu zaangażowania w Grupie Saint-Gobain w Polsce odsetek pozytywnych odpowiedzi na pytanie „Czy czuję się doceniany i uznany w pracy?” wzrósł o 4 punkty procentowe. Ten wynik jest konsekwencją systematycznie prowadzonej akcji #DziękiTobie! Związane z nią działania niosą za sobą pozytywny przekaz o tym, że docenianie nie jest trudne i powinno być na stałe wpisane w naszą kulturę organizacyjną.

Grupa Saint-Gobain jest światowym liderem w dziedzinie lekkiego i zrównoważonego budownictwa, która tworzy i produkuje materiały oraz oferuje usługi dla rynku budowlanego oraz przemysłowego. Działania Grupy wyznacza cel nadrzędny „Making the world a better home”, którego realizacja polega na dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań dla lekkiego budownictwa, jak również w zakresie renowacji budynków publicznych i prywatnych oraz dekarbonizacji budownictwa i przemysłu. Cel nadrzędny przejawia się również w podejściu do tworzenia dobrego miejsca pracy dla wszystkich pracowników. W Polsce Grupa Saint-Gobain zarządza blisko 20 wiodącymi markami produktowymi oraz zatrudnia ok. 7 tys. osób 
w 24 zakładach produkcyjnych rozsianych po całym kraju. Kultura organizacyjna Saint-Gobain opiera się na wartościach określonych w „Pryncypiach Zachowania i Postępowania”. Postępowanie zgodnie z nimi jest warunkiem przynależności do Grupy. Stąd każdy pracownik ma obowiązek poznać je w pierwszych dniach po przyjęciu do pracy. Chodzi o takie wartości, jak: szacunek, lojalność, prawość, solidarność, zaangażowanie zawodowe, poszanowanie środowiska czy przestrzeganie prawa. Dzięki nim wzajemne zaufanie, autonomia oraz współpraca mogły stać się filarami kultury organizacyjnej Grupy. 

REKLAMA

Docenianie jako część kultury organizacyjnej

Docenianie stanowi konsekwencję jednej z wyznawanych przez nas wartości – szacunku do drugiej osoby. Z tego względu jest ono obecne na różnych poziomach organizacji, począwszy od oficjalnych, cyklicznych spotkań prowadzonych przez kadrę zarządzającą na różnych poziomach naszych spółek w Polsce, a skończywszy na narzędziach wykorzystywanych przez menedżerów w codziennej pracy. Do tych ostatnich należą w szczególności rozmowy ewaluacyjne nastawione na konstruktywny feedback...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy