Dekalog budowania zaangażowania przez zaufanie

Temat numeru

W czasach, kiedy media popularne nie sprzyjają pozytywnym relacjom na linii pracownik – firma i pokazują najczęściej negatywne zachowania przedsiębiorców, należy spożytkować jak największe siły na budowanie zaufania. Zaufania tak silnego, aby żadne negatywne informacje nie były w stanie zachwiać lojalnością pracownika wobec organizacji.

Coraz więcej przedsiębiorstw ma problemy z zatrudnieniem pracowników, co potwierdza raport firmy Grant Thornton z 2017 r. Badanie wykazało, że już 60% średnich i dużych firm w Polsce nie może znaleźć pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Jest to odsetek o 28% wyższy niż rok wcześniej. Brak rąk do pracy stał się największym utrudnieniem w rozwoju przedsiębiorstw. Jednak obok trudności ze znalezieniem pracowników pojawia się również kłopot z ich zatrzymaniem. Przedsiębiorcy zwiększają wynagrodzenia oraz poszukują innych, pozafinansowych metod na zatrzymanie pracowników. 

REKLAMA

​​

Niezwykle ważne jest budowanie u pracownika zaangażowania organizacyjnego. Nie chodzi tu tylko o wykonywane przez niego obowiązki, ale także o identyfikowanie się z firmą i świadomość, jaki wpływ na całą organizację ma jego działanie. 

Znaczenie zaufania w biznesie

Dla każdej organizacji zaufanie powinno być jedną z ważniejszych wartości, a jego budowanie wymaga odpowiednich kompetencji oraz samoświadomości ludzi tworzących organizację. Jak zauważa socjolog prof. Piotr Sztompka, zaufanie w ciągu ostatnich dwóch dekad stało się głównym punktem zainteresowania socjologii. Socjolodzy zauważają, że zbudowanie trwałych relacji międzyludzkich bez zaufania i wspólnego poczucia sensu nie jest możliwe. 

Dla organizacji, która działa w środowisku pełnym niepewności, budowanie zaufania jest chyba jednym z najbardziej efektywnych działań na rzecz organizacji. 

Czym zatem jest zaufanie? Zaufanie to dawanie pracownikom swobody z założeniem, że pracownicy będą postępować w określony sposób. To uznanie, że pracownicy poświęcą się dla przedsiębiorstwa, ale jednocześnie akceptacja możliwości wystąpienia nieprzewidzianych i niemożliwych do kontrolowania konsekwencji.

Zgłębianiem problematyki zaufania zajmują się również liczne organizacje biznesowe. Badanie organizacji AchieveForum, przeprowadzone w formie ankiety online na blisko 1000 pracowników i ich szefów, wykazało, że pracownicy z wyższym poziomem zaufania do swoich przełożonych są bardziej lojalni oraz pracują wydajniej niż osoby o niskim zaufaniu. W bad...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy