Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

24 października 2018

NR 47 (Październik 2018)

Jak budować zaangażowanie nowych pracowników?

0 843

Mimo nieprzerwanego rozwoju zaawansowanych technologii nadal to pracownicy, a nie roboty czy maszyny, tworzą to, co najważniejsze. Dzięki pracownikom firma może podnosić efektywność pracy i wydajność wszystkich procesów.


Branża produkcyjna jest specyficzna. Wszystkie zadania wykonywane przez pracowników w hali produkcyjnej są powtarzalne. To i dodatkowo niejednokrotnie szybkie tempo pracy nakładają na pracodawcę konieczność pełnego wykorzystania zasobów, które wpłyną na wzrost zaangażowania pracowników. Nie chodzi tu tylko o motywację finansową, która jest bardzo ważna, ale również o szczególne zwrócenie uwagi na motywację pozafinansową.

POLECAMY

Motywacja finansowa to przecież nie wszystko. Regularnie prowadzone na całym świecie badania pokazują globalny kryzys zaangażowania pracowników. Świadczy to o tym, że musimy zrobić, co tylko w naszej mocy, aby nowo zatrudnione osoby od początku identyfikowały się z organizacją. Pracownik może być zadowolony z pracy z Tobą, ale nie zmienia to faktu, że jest tylko człowiekiem, który zawsze może myśleć, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie.

Co zrobić, by pracownicy utożsamiali się z kulturą i celami przedsiębiorstwa, chętnie podejmowali wysiłek na rzecz firmy i – co najważniejsze – chcieli w niej pozostać? Musimy działać – od samego początku.

Po pierwsze – rekrutacja

Kluczowy jest dobór pracowników do stanowiska pracy z uwzględnieniem ich predyspozycji do wykonywania danego zawodu. Z uwagi na pracę ze specjalistycznym sprzętem nie może ona być wykonywana przez każdego i należy spełnić pewne ściśle określone warunki. Praca fizyczna wymaga niekiedy długotrwałego przebywania na świeżym powietrzu, odkrytej przestrzeni. Często potrzebne jest również wykonywanie zajęć wymagających dużego wysiłku fizycznego. Niewątpliwie istotna jest pasja oraz chęć wykonywania danego zawodu.

Pierwsze dni w pracy to wyzwanie nie tylko  dla nowo zatrudnionej osoby, lecz przede wszystkim dla firmy, która tę osobę przyjmuje. Doświadczenie wielu przedsiębiorstw, jak również badania pokazują, że do pełnej aklimatyzacji nowego pracownika  w środowisku pracy potrzeba mniej więcej trzech miesięcy – to czas, po którym pracownik zdecyduje, czy będzie chciał kontynuować współpracę z firmą,  czy też zrezygnuje. 

Stabilność zatrudnienia oraz klarowność tego, co nas czeka

Tym, co utrzymuje pracownika w organizacji, jest poczucie stabilności gruntu. Forma zatrudnienia ma tutaj bardzo duże znaczenie. W trakcie współpracy często okazuje się jednak, że bardzo ważny jest również czynnik przewidywalności. Czy zespół wie, czego oczekuje przełożony? Czy ustalamy realne do osiągnięcia normy, jakie pracownicy muszą wykonać? Czy istnieją jasne zasady przyznawania premii? Czy ludzie mają świadomość tego, czego nie akceptuje ich lider, i jakie są związane z tym negatywne konsekwencje? 

Skuteczny onboarding

Warto zadbać o to, aby proces adaptacji był przeprowadzony profesjonalnie. Pierwsze dni w pracy to wyzwanie nie tylko dla nowo zatrudnionej osoby, lecz przede wszystkim dla firmy, która tę osobę przyjmuje. Doświadczenie wielu przedsiębiorstw, jak również badania pokazują, że do pełnej aklimatyzacji nowego pracownika w środowisku pracy potrzeba mniej więcej trzech miesięcy – to czas, po którym pracownik zdecyduje, czy będzie chciał kontynuować współpracę z firmą, czy też zrezygnuje. Ważne jest zapewnienie mu dogodnych warunków pracy oraz sprawne wprowadzenie w nowe obowiązki. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że od jakości procesu wdrażania nowego pracownika jest uzależniona jego późniejsza efektywność w pracy. Każdy źle przeprowadzony onboarding skutkuje brakiem motywacji do pracy nowej osoby, większą liczbą popełnianych przez nią błędów, a w końcowym efekcie – zwiększoną fluktuacją kadry. 

W trosce o dobre samopoczucie osób stawiających pierwsze kroki w nowym miejscu pracy niektóre firmy oferują im wsparcie w postaci opiekuna, tzw. buddy’ego. Jest to kolega z pracy pełniący funkcję pomocnika, na którego nowy pracownik może liczyć w każdej sytuacji. Najlepiej, jeśli proces ten trwa przez cały okres próbny, wtedy nowo zatrudniony pracownik czuje się pewniej. Opiekun pomaga nowicjuszowi wdrożyć się w nowe środowisko pracy. Oczywiście przełożony obserwuje również, czy ta osoba działa na korzyść pracownika, czy rzeczywiście pomaga w zapoznaniu ze specyfiką pracy i strukturą firmy w sposób przyjazny, zapewniając tym samym komfort i poczucie wpływu. Kluczowy jest tutaj dobór odpowiednich, nadających się do tego komunikatywnych, otwartych, mających czas i chcących to robić osób. Oddelegowanie do takich zadań pracowników na siłę przyniesie odwrotny efekt końcowy.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP. Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny oraz stanowiskowy, który przeprowadza osoba kierująca pracownikami przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego do wykonywania pracy na określonym stanowisku. W praktyce niestety niewielu pracodawców i osób kierujących pracownikami wypełnia swój obowiązek w zakresie prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Często takie osoby nie mają wiedzy o sposobie przeprowadzenia takiego szkolenia. Brak świadomości tego, jak istotny jest instruktaż stanowiskowy, wpływa na szereg konsekwencji, a w praktyce na wydłużony proces wdrażania pracownika – bez odpowiedniej opieki przełożonego pracownik musi się uczyć bezpiecznej i sprawnej pracy na stanowisku metodą prób i błędów.

Mądry lider

Niezależnie od typu pracy wykonywanej przez pracowników kluczową osobą motywującą do działania i angażowania się jest bezpośredni przełożony. To on wpływa na ambicje i nastawienie pracowników. Marcus Buckingham w książce bazującej na badaniu wielu tysięcy menedżerów: First, Break All the Rules: What the World’s Greatest Managers Do Differently, pisze, że rola zarządzającego, który odpowiednio dobiera swój zespół do zadań, dba o atmosferę, jest kluczowa do osiągnięcia celów. Nie zapominając o umiejętnościach zawodowych, trzeba zaznaczyć, że kompetencje lidera poparte klarownymi zasadami oraz konsekwencja w ich przestrzeganiu przyczyniają się do odniesienia sukcesu i budowania autorytetu. Nikt tak nie angażuje do pracy, jak lider, który rozumie ciężar spoczywającej na nim odpowiedzialności. Żeby robić to dobrze, powinien dbać o komunikację wewnętrzną, jasno tłumaczyć plany, zachęcać zespół do współpracy. To on powinien być kreatorem i inspiratorem dla swojego zespołu. Zaangażowany pracownik bardziej przychylnie patrzy na swoje zadania. Jeśli jeszcze dodatkowo jest szczęśliwy w swojej pracy, istnieje szansa, że będzie zarażał optymizmem i entuzjazmem swoich współpracowników.

Świadomość misji i wizji firmy

Seneka powiedział: „Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry”. Jasno sprecyzowana misja i wizja firmy korzystnie wpływa nie tylko na sposób, w jaki jest postrzegane przedsiębiorstwo, ale również na jakość zarządzania. 

Co powinniśmy zrobić? 

Po pierwsze – zadbajmy o to, aby wszyscy byli świadomi misji, wizji, wartości i celów strategicznych firmy. Po drugie – zapytajmy pracowników, jak chcieliby pracować, żeby wspierać realizację strategii. Po trzecie – zdefiniujmy rolę dla każdego w organizacji i jej wpływ na realizację tej strategii. Pracownicy znający misję i wizję firmy lepiej potrafią zidentyfikować się z założeniami i celami, jakie ona obrała, a tym samym bardziej efektywnie realizować powierzone im zadania.

Skuteczna komunikacja

Rolą komunikacji wewnętrznej powinno być przekonanie kadry zarządzającej, że pracownicy muszą na bieżąco otrzymywać informacje dotyczące firmy. Błyskawiczne działanie jest istotne, aby nie dopuścić do sytuacji, gdy pracownicy o ważnych dla organizacji sprawach dowiadują się z zewnętrznych źródeł.
Komunikację możemy podzielić na bezpośrednią (czyli taką, podczas której ludzie się spotykają twarzą w twarz) oraz pośrednią (taką, w której wykorzystujemy narzędzia techniczne do przekazania informacji). Spotkania mogą posłużyć do przekazywania bieżących informacji wszystkim osobom pracującym w organizacji, informowania o postępach prac, rozwiązywaniu problemów. Dobrze planowane i przeprowadzone zapewnią zaangażowanie pracowników w sprawy organizacji i zwiększą ich poczucie przynależności do grupy. Przy okazji są też okazją do wspólnego świętowania wszystkich sukcesów zespołu.

Wszelkiego rodzaju bieżące rozmowy z pracownikami mogą być prowadzone okazjonalnie, adekwatnie do potrzeb (np. konsultowanie spraw, rozwiązywanie niespodziewanych problematycznych sytuacji pojawiających się w danym projekcie). Duże znaczenie mają tutaj rozmowy nieformalne, odbywane przy okazji.

Zwiększają one poczucie przynależności do grupy i czynią miejsce pracy przyjaznym.

Formalnie większość informacji najłatwiej przekazać drogą e-mailową – są to polecenia, informacje służbowe, raporty. Podobną rolę spełnia w firmach intranet. To w intranecie pracownicy mogą dowiedzieć się o aktualnościach z życia firmy, znaleźć potrzebne regulaminy i procedury, które dyscyplinują ich pracę. Jeżeli nie mają swoich adresów e-mailowych, a tym samym nie otrzymują komputerów służbowych, ponieważ nie jest to konieczne w ich pracy, wystarczy w dziale produkcji przygotować jedno ogólnodostępne stanowisko, na którym każdy z pracowników może zajrzeć do intranetu.

Ważne komunikaty powinny pojawić się również w formie drukowanej na specjalnie przygotowanej do wymiany informacji z personelem tablicy.

Rolą komunikacji wewnętrznej jest mądre wykorzystanie wiedzy pracowników i ich naturalnej gotowości do dzielenia się wiedzą po to, aby zainicjować efektywną wymianę informacji pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą, a także między departamentami czy zespołami projektowymi. W ten sposób wpływamy na przywiązanie pracowników do firmy, ponieważ budujemy świadomość, że ich głos jest istotny. Do tego celu wykorzystać można specjalnie stworzone forum w intranecie lub skrzynki...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy