Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

23 maja 2018

NR 38 (Kwiecień 2017)

Błędy w motywowaniu pracowników produkcyjnych

0 31

Radzenie sobie z niskim zaangażowaniem pracowników stanowi wielkie wyzwanie dla każdego przełożonego. Sztuka skutecznego motywowania to z pewnością jedno z najtrudniejszych zadań stojących przed szefami. Na motywację można patrzeć z wielu perspektyw. Czy lepiej jest używać narzędzi finansowych, czy niefinansowych? Jak stworzyć skuteczny system motywacyjny? Na co szef może mieć wpływ, a na co nie?

Jeśli chcesz być skutecznym szefem, musisz wiedzieć, jak Twoje zachowania wpływają na podwładnych: co ich zniechęca, a co ich pobudza do efektywnej pracy. Przyjrzymy się najczęstszym błędom w motywowaniu pracowników produkcyjnych popełnianym przez przełożonych. Zobaczymy jednocześnie, co pozwala podnieść poziom zaangażowania pracownika. Artykuł ten to spojrzenie na problem z perspektywy bezpośredniego przełożonego. Omówione poniżej błędy w motywowaniu to nie przegląd teorii, a wynik spotkań i dyskusji z pracownikami produkcji oraz ich przełożonymi – kierownikami niższego i średniego szczebla zarządzania. Oczywiście w artykule znajdują się również nawiązania do różnych modeli kierowania ludźmi, jednak zawsze w ujęciu praktycznym.

11  błędów w motywowaniu pracowników produkcyjnych

 1. Pracownik nie wie, jakie są oczekiwania przełożonych oraz firmy co do jego pracy

„Jak to?” – zaprotestują szefowie. – „Przecież to nieprawdopodobne, by tak mogło być! To w ogóle uniemożliwiałoby pracę”. Zobaczmy więc, o jakie sytuacje tu chodzi.

W wielu firmach produkcyjnych, gdy pytam szefów, co to znaczy być dobrym pracownikiem, słyszę odpowiedź: „Dobry pracownik to fachowiec, który zna się na swojej robocie, taki, który poradzi sobie z każdym problemem czy nietypową sytuacją”. I właśnie taki przekaz podwładny otrzymuje od przełożonego. Jednocześnie, gdy w takim przedsiębiorstwie funkcjonuje ocena pracownicza, często okazuje się, że wiedza fachowa jest tylko jednym z punktów oceny. Zazwyczaj obok niej widnieje taka pozycja, jak współpraca z innymi. Tutaj zaczyna się problem. Nierzadko zdarza się, że ten dobry czy wręcz najlepszy fachowiec „nie dogaduje się” ze współpracownikami. Często uważa, że to zupełnie nieważne w jego pracy, bo przecież liczy się fachowość. 

To pokazuje, że oczekiwania mogą być inaczej rozumiane przez podwładnego, inaczej przez jego bezpośrednich przełożonych, a czasami jeszcze inaczej przez wyższe kierownictwo. Powoduje to zniechęcenie do pracy, bo pracownik gubi się w tym, które z jego działań są w firmie nagradzane, a jakie zachowania są niepożądane. Dlatego jako szef upewniaj się, że pracownicy wiedzą, czego od nich oczekujesz.

Aby pracownik miał jasność, jakie są wobec niego wymagania:

 • regularnie przypominaj pracownikom, jakie są Twoje oczekiwania, opisuj jasno i konkretnie, czego wymagasz. Pamiętaj o tym szczególnie, gdy coś się zmienia;
 • gdy do Twojego zespołu trafi nowy pracownik – przedstaw mu swoje oczekiwania, by od początku pracy wiedział, jakie zasady obowiązują w Twoim dziale i w całej firmie. 

Aby zmotywować pracownika do ich przestrzegania, używaj języka pozytywnego, np. zamiast mówić: „Pracownikowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy, nie informując o tym przełożonego”, powiedz: „Pracownik informuje przełożonego o potrzebie opuszczenia stanowiska pracy”.

 1. Brak reakcji szefa ma znaczenie, bo też jest reakcją

Jeśli jesteś szefem, pamiętaj, że najgorsza z perspektywy pracownika jest sytuacja, gdy nie wie on, jak odbierana jest jego praca. Ma to miejsce wtedy, gdy przełożony nie reaguje na to, co się dzieje. Dotyczy to w równej mierze sytuacji pozytywnych, jak i problemowych. Jeden z pracowników, z którym o tym rozmawiałam, powiedział wprost: „Wolę wiedzieć, że robię coś źle, niż nie mieć żadnej informacji, bo wtedy mam przynajmniej szansę coś zmienić”. W praktyce wygląda to tak, że szef najczęściej nie reaguje na bieżąco, a do rozmowy dochodzi w sytuacji, gdy problemy się nawarstwią. Taka rozmowa demotywuje, zamiast zmobilizować pracownika do lepszej pracy.

Wynikiem braku reakcji szefa jest również spadek poprawności wykonywania zadań, a to w myśl zasady: po co się starać, skoro i tak nikt tego nie dostrzega.

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest:

 • informowanie pracowników na bieżąco o tym, jak wywiązują się ze swojej pracy; 
 • mówienie zarówno o tym, co podwładni robią dobrze, jak i o tym, co powinni zmienić w swojej pracy.
 1. Skupianie się tylko na wyłapywaniu błędów

To niestety bardzo często spotykana postawa szefa: błędy i „wpadki” pracownika wyłapuje bardzo szybko, natomiast sytuacje pozytywne uważa za normalne, więc o nich nie mówi. Do tego, że pochwały motywują, nie trzeba nikogo przekonywać, jednak w praktyce sami szefowie przyznają, że tę technikę stosują rzadko. Niektórzy tłumaczą się tym, że boją się niekorzystnego efektu pochwały. Pracownik może stwierdzić wtedy, że jest „super”, i nie będzie przyjmował żadnych słów krytyki. Obawa ta jest w pewnym stopniu prawdziwa. Dzieje się tak, gdy szef wygłasza pochwały ogólne, typu „dobra robota”. Jeżeli jednak pochwała jest rzeczowa i konkretna, czyli opisuje, co dokładnie pracownik zrobił dobrze, to wtedy nie tylko motywuje, ale dodatkowo informuje pracownika, co i jak ma robić, by jego praca była rzetelnie wykonana. Taka pochwała uczy, jak dobrze wykonywać zadania.

Aby uniknąć tego błędu:

 • potraktuj przekazywanie pochwał pracownikom jako zadanie: świadomie poświęć na to swój czas; 
 • obserwując pracę podwładnych, nastaw się na to, by „wyłapywać” zarówno plusy, jak i minusy. Pomocne może być notowanie na bieżąco swoich obserwacji – tak, by o nich nie zapomnieć; 
 • udzielając pochwały, bądź konkretny tak samo jak przy krytyce. Dzięki temu pochwała będzie jednocześnie motywowała i uczyła. 

Przykład konkretnej pochwały: 

 • „Tomku, bardzo podobał mi się twój dzisiejszy instruktaż dla Marka. W bardzo czytelny i zrozumiały sposób prze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy