Błędy w motywowaniu pracowników produkcyjnych

Temat numeru

Radzenie sobie z niskim zaangażowaniem pracowników stanowi wielkie wyzwanie dla każdego przełożonego. Sztuka skutecznego motywowania to z pewnością jedno z najtrudniejszych zadań stojących przed szefami. Na motywację można patrzeć z wielu perspektyw. Czy lepiej jest używać narzędzi finansowych, czy niefinansowych? Jak stworzyć skuteczny system motywacyjny? Na co szef może mieć wpływ, a na co nie?

Jeśli chcesz być skutecznym szefem, musisz wiedzieć, jak Twoje zachowania wpływają na podwładnych: co ich zniechęca, a co ich pobudza do efektywnej pracy. Przyjrzymy się najczęstszym błędom w motywowaniu pracowników produkcyjnych popełnianym przez przełożonych. Zobaczymy jednocześnie, co pozwala podnieść poziom zaangażowania pracownika. Artykuł ten to spojrzenie na problem z perspektywy bezpośredniego przełożonego. Omówione poniżej błędy w motywowaniu to nie przegląd teorii, a wynik spotkań i dyskusji z pracownikami produkcji oraz ich przełożonymi – kierownikami niższego i średniego szczebla zarządzania. Oczywiście w artykule znajdują się również nawiązania do różnych modeli kierowania ludźmi, jednak zawsze w ujęciu praktycznym.

REKLAMA

​​

11  błędów w motywowaniu pracowników produkcyjnych

  1. Pracownik nie wie, jakie są oczekiwania przełożonych oraz firmy co do jego pracy

„Jak to?” – zaprotestują szefowie. – „Przecież to nieprawdopodobne, by tak mogło być! To w ogóle uniemożliwiałoby pracę”. Zobaczmy więc, o jakie sytuacje tu chodzi.

W wielu firmach produkcyjnych, gdy pytam szefów, co to znaczy być dobrym pracownikiem, słyszę odpowiedź: „Dobry pracownik to fachowiec, który zna się na swojej robocie, taki, który poradzi sobie z każdym problemem czy nietypową sytuacją”. I właśnie taki przekaz podwładny otrzymuje od przełożonego. Jednocześnie, gdy w takim przedsiębiorstwie funkcjonuje ocena pracownicza, często okazuje się, że wiedza fachowa jest tylko jednym z punktów oceny. Zazwyczaj obok niej widnieje taka pozycja, jak współpraca z innymi. Tutaj zaczyna się problem. Nierzadko zdarza się, że ten dobry czy wręcz najlepszy fachowiec „nie dogaduje się” ze współpracownikami. Często uważa, że to zupełnie nieważne w jego pracy, bo przecież liczy się fachowość. 

To pokazuje, że oczekiwania mogą być inaczej rozumiane przez podwładnego, inaczej przez jego bezpośrednich przełożonych, a czasami jeszcze inaczej przez wyższe kierownictwo. Powoduje to zniechęcenie do pracy, bo pracownik gubi się w tym, które z jego działań są w firmie nagradzane, a jakie zachowania są niepożądane. Dlatego jako szef upewniaj się, że...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy