Wolontariat dla motywacji

Sztuka motywowania

Umożliwianie pracownikom wykorzystywania ich umiejętności do pomagania innym jest jedną z niewielu skutecznych metod rozbudzania motywacji wewnętrznej. Od niej już tylko krok do całkowitego zaangażowania w pracę w firmie.
 

Wśród licznych narzędzi motywacji pracowników tym, na które warto zwrócić szczególną uwagę, jest wolontariat pracowniczy, a ściślej mówiąc – wolontariat kompetencji. Wolontariat to nieodpłatna, dobrowolna działalność na rzecz innych, w celu osiągnięcia wspólnego dobra, działanie na rzecz lokalnej społeczności czy też organizacji pozarządowej. Najbardziej powszechną formą wolontariatu jest wolontariat czasu, gdzie osoba poświęca swój czas na działania niekoniecznie związane z jej zawodem – dostarczenie dodatkowych „rąk do pracy”. Dla przykładu: może to być sprzedawca, który w lokalnym klubie młodzieżowym pomaluje ściany, poświęcając przez kilka dni czas po pracy, lub też kierownik produkcji udzielający się w radzie rodziców jako opiekun dzieci w zajęciach pozalekcyjnych.

REKLAMA

​​

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wolontariatem często nie nazywa się działania na rzecz osób znajomych, z którymi wolontariusz jest związany emocjonalnie. Wynika to z faktu, że może się pojawić oczekiwanie rewanżu. Co istotne, działania na rzecz osób znajomych mogą być oznaką życzliwości i uprzejmości i nie muszą się wiązać z poświęceniem. Natomiast wolontariat charakteryzuje się wysiłkiem, poświęceniem czasu dla osób zupełnie obcych, wykraczających poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie1, jak zaznaczano w definicji opracowanej przez Centrum Wolontariatu.

Żeby jeszcze bardziej zrozumieć ideę wolontariatu, warto przedstawić osobę wolontariusza. Wolontariusz to ktoś, kto odczuwa potrzebę niesienia pomocy, angażując się w tę pomoc, oferując swój czas, poświęcenie, emocje i dobroć, kto bezinteresownie angażuje się w domach pomocy społecznej, schroniskach dla zwierząt, domach dziecka, placówkach kultury i sportu czy też w hospicjach.

Wolontariat kompetencyjny

Specyficznym rodzajem wolontariatu jest wolontariat kompetencyjny, czyli wykorzystanie specjalistycznych kompetencji i talentów...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy