Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wolontariat dla motywacji

artykuły z czasopisma | 16 maja 2018 | NR 40
151

Umożliwianie pracownikom wykorzystywania ich umiejętności do pomagania innym jest jedną z niewielu skutecznych metod rozbudzania motywacji wewnętrznej. Od niej już tylko krok do całkowitego zaangażowania w pracę w firmie.
 

Wśród licznych narzędzi motywacji pracowników tym, na które warto zwrócić szczególną uwagę, jest wolontariat pracowniczy, a ściślej mówiąc – wolontariat kompetencji. Wolontariat to nieodpłatna, dobrowolna działalność na rzecz innych, w celu osiągnięcia wspólnego dobra, działanie na rzecz lokalnej społeczności czy też organizacji pozarządowej. Najbardziej powszechną formą wolontariatu jest wolontariat czasu, gdzie osoba poświęca swój czas na działania niekoniecznie związane z jej zawodem – dostarczenie dodatkowych „rąk do pracy”. Dla przykładu: może to być sprzedawca, który w lokalnym klubie młodzieżowym pomaluje ściany, poświęcając przez kilka dni czas po pracy, lub też kierownik produkcji udzielający się w radzie rodziców jako opiekun dzieci w zajęciach pozalekcyjnych.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że wolontariatem często nie nazywa się działania na rzecz osób znajomych, z którymi wolontariusz jest związany emocjonalnie. Wynika to z faktu, że może się pojawić oczekiwanie rewanżu. Co istotne, działania na rzecz osób znajomych mogą być oznaką życzliwości i uprzejmości i nie muszą się wiązać z poświęceniem. Natomiast wolontariat charakteryzuje się wysiłkiem, poświęceniem czasu dla osób zupełnie obcych, wykraczających poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie1, jak zaznaczano w definicji opracowanej przez Centrum Wolontariatu.

Żeby jeszcze bardziej zrozumieć ideę wolontariatu, warto przedstawić osobę wolontariusza. Wolontariusz to ktoś, kto odczuwa potrzebę niesienia pomocy, angażując się w tę pomoc, oferując swój czas, poświęcenie, emocje i dobroć, kto bezinteresownie angażuje się w domach pomocy społecznej, schroniskach dla zwierząt, domach dziecka, placówkach kultury i sportu czy też w hospicjach.

Wolontariat kompetencyjny

Specyficznym rodzajem wolontariatu jest wolontariat kompetencyjny, czyli wykorzystanie specjalistycznych kompetencji i talentów pracowników do pomocy organizacjom pozarządowym, placówkom publicznym itp. w rozwoju, usprawnianiu lub wspieraniu ich w realizacji misji. 

Przykładami takich akcji mogą być warsztaty i szkolenia dla młodzieży i osób wykluczonych społecznie, gdzie doświadczeni pracownicy dzielą się swoimi kompetencjami zawodowymi, tłumaczą, opisują, a przede wszystkim uczą.

Wzorcowym wręcz przykładem wykorzystania wolontariatu kompetencyjnego jest Akademia Talentów, czyli cykl bezpłatnych warsztatów praktycznych, organizowana przez Fundację Rozwoju Talentów w Poznaniu2 i skierowana do uczniów, studentów oraz absolwentów pragnących podwyższyć swoje kompetencje. Przy współpracy Imperial Tobacco Polska S.A. koordynatorzy z działu utrzymania ruchu będą się dzielić swoją wiedzą i umiejętnościami z przyszłymi mechanikami i elektronikami. Innym przykładem jest program wolontariatu kompetencyjnego Grupy Enea. Polega on na organizowaniu lekcji edukacyjnych „Nie taki prąd straszny” wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dzieci uczą się od wolontariuszy, jak obchodzić się z prądem, w jaki sposób on powstaje i skąd jest pozyskiwany. Dodatkowo promowane są postawy proekologiczne.

Wolontariat kompetencji jest jednym z narzędzi realizacji polityki CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to koncepcja polegająca na świadomej odpowiedzialności organizacji za jej decyzje i ich wpływ na społeczeństwo i środowisko, m.in. poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności, kampanie społeczne, działania proekologiczne, programy rozwojowe i integracyjne dla pracowników4. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z raportem KPMG w Polsce „Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty i opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce”:

  • 96% tych firm uważa, że powinnością biznesu jest odpowiadanie na wyzwania społeczne i ekologiczne;
  • 77% zwraca uwagę, że działania zgodne z CSR pozytywnie wpływają na wyniki finansowe;
  • 46% dużych i średnich firm prowadzi w Polsce działania zgodne z koncepcją CSR;
  • 63% firm zaangażowanych w kwestie społeczne uwzględnia CSR w swojej strategii.

Jak wynika z raportu, prowadzenie działalności zgodnie z koncepcją CSR ma realny wpływ na działalność biznesową.

Motywacja

Wykorzystanie wolontariatu kompetencji jako narzędzia motywacji pracowników to znakomity sposób na wykorzystanie najskuteczniejszego narzędzia motywacji, jakim jest motywacja wewnętrzna. W przeciwieństwie do zewnętrznych narzędzi motywacji (premie, nagrody, pochwały itp.), które przyczyniają się do aktywności pracownika ze względu na osiągnięcie konsekwencji zewnętrznych, motywacja wewnętrzna nie wymaga nagród, a dana aktywność jest celem samym w sobie. U pracownika uczestniczącego w wolontariacie kompetencji z dużym prawdopodobieństwem wystąpią trzy czynniki, które opisał Daniel H. Pink w książce Drive. Kompletnie nowe podejście do motywacji, a które przyczyniają się do wystąpienia motywacji wewnętrznej, czyli autonomia, mistrzostwo i cel.

Wolontariat ko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy