Feedback w pigułce – bierzesz czy unikasz?

Sztuka motywowania

Spośród wielu kompetencji twardych i miękkich, jakie powinien zdobyć skuteczny menedżer, jedna, związana z codzienną komunikacją, wysuwa się na prowadzenie. Jest nią umiejętność udzielania informacji zwrotnej. Ci, którzy opanowali tę sztukę i wykorzystują ją w codziennej pracy, zdecydowanie wzmacniają pozycję lidera w zespole, ale przede wszystkim budują solidną podstawę komunikacji. Jak więc sprawić, aby właśnie ta kompetencja weszła nam w krew? Jakiej metody użyć? W jakich sytuacjach stosować? Czy możliwy jest jeden schemat, czy też należy zastosować podejście indywidualne? Liczę na to, że choć niektóre z tych pytań nie pozostaną bez odpowiedzi.

Czym właściwie jest feedback?

Jest to ciężki kawałek chleba i nie każdy opanował tę sztukę, nie mniej jednak można się jej nauczyć. O czym mowa? Feedback jest procesem przekazywania informacji dotyczącej zachowania, działania, wydajności lub postępu danej osoby czy całego zespołu. Umiejętnie stosowany i wykorzystywany jest niezwykle ważnym narzędziem w zarządzaniu efektywnością i rozwojem. Wspomaga ocenę umiejętności, postępów i efektów naszej pracy.
Feedback pozwala nam i naszym pracownikom dowiedzieć się, co robimy dobrze, a co można poprawić. Daje nam wskazówki na temat naszych mocnych stron oraz obszarów, które warto rozwijać i doskonalić. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, jakie konkretne kroki podjąć, aby osiągać lepsze wyniki. Feedback skłania do autorefleksji, pozwala nam zastanowić się nad naszymi działaniami i osiągnięciami. Pomaga nam być bardziej świadomymi naszych zachowań i podejmowanych decyzji.
Tak jak dla nas, tak samo dla naszych podwładnych, regularna i umiejętnie udzielana informacja zwrotna może być paliwem do dalszego rozwoju, jeśli tylko postanowią z niej skorzystać.

REKLAMA

​​

Cel i ważność informacji zwrotnej

W zdrowych zespołach informacja zwrotna służy wzmacnianiu i korygowaniu zachowań, a nie karaniu czy wywołaniu poczucia winy. Ważne jest również równoczesne stosowanie feedbacku doceniającego. Jego moc jest nieoceniona. Umiejętność docenienia drugiej osoby za konkretne działanie to jeden z najlepszych sposobów na wzbudzenie motywacji oraz poprawy morale wśród pracowników. Docenienie to nic innego jak dostrzeżenie włożonego wysiłku. Pamiętajmy jednak, aby działać natychmiastowo i odrzucić stare zaprzeszłe przekonania typu, iż nie wolno za dużo chwalić, bo rozpuścimy. Jest dokładnie odwrotnie. Docenieni ludzie chętniej się rozwijają, a w pracę wkładają więcej wysiłku. Nieoczekiwanym zachowaniem ze strony przełożonego jest tym samym brak regularnej informacji zwrotnej. Przemilczany to niezauważony, a niezauważony to nieobecny – tak czasem czują się nasi podwładni, kiedy nie udzielamy im żadnej informacji zwrotnej. Dlatego warto doceniać, zauważać i wyrażać to w sposób jasny i otwarty.

Zasady udzielania informacji zwrotnej

O ile większość z nas lubi być chwalona i z przyjmowaniem tego typu informacji zwrotnych nie będzie miała problemów, o tyle negatywny feedback może wzbudzić różne emocje, a efekt może być niezgodny z naszymi intencjami. Wa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy