TWI, czyli ustandaryzowany program rozwoju kompetencji

Z praktyki kierownika produkcji

Program Training Within Industry jest podstawą przy tworzeniu kultury lean management w organizacji. Jego praktykowanie pozwala na skuteczne wdrożenie i praktykowanie zasad lean.

Kiedy wzrasta zapotrzebowanie na produkt, a producent nie jest w stanie zrealizować zamówienia z pomocą dostępnych pracowników, podejmuje decyzję o zatrudnieniu nowych. Zatrudnienie dodatkowych rąk do pracy wiąże się jednak z koniecznością przeszkolenia. Niestety proces zdobywania nowych umiejętności, a potem doskonalenia ich tak, aby produkt spełniał wymagania, nie jest krótki.

Z podobnym problemem borykał się amerykański przemysł, który po przystąpieniu do II wojny światowej stracił wielu doświadczonych pracowników, gdyż zostali oni wcieleni do armii. Zapotrzebowanie na sprzęt zbrojeniowy było natomiast coraz większe. 

Nowo zatrudnieni nie mieli odpowiednich kwalifikacji, aby wydajnie produkować sprzęt, dlatego – przy wsparciu wielu menedżerów – opracowano i uruchomiono program rozwojowy dla pracowników zwany Training Within Industry (TWI). 
Program skierowany jest do niższej i średniej kadry kierowniczej, mistrzów, brygadzistów i zakłada, że wiedzę na temat pracy, jaką wykonuje się w organizacji, oraz znajomości kompetencji i posiadanej odpowiedzialności nabywa się poprzez praktykę. Można jednak wskazać elementy, które obok praktyki wymagają ćwiczeń i dodatkowych szkoleń. Są to:

REKLAMA

​​

  • znajomość metod skutecznego instruowania pracowników,
  • wiedza w zakresie doskonalenia metod pracy,
  • umiejętności przywódcze.

Obecnie program TWI jest podstawą przy tworzeniu kultury lean management w organizacji, a jego praktykowanie pozwala na skuteczne wdrożenie i praktykowanie zasad lean.


Korzyści


Dowodem na skuteczność tego programu niech będą liczby. Po uruchomieniu programu monitorowano 600 fabryk z obszaru zbrojeniowego, które z tego programu korzystały. Efekty były imponujące, ponieważ produkcja wzrosła o 86%, skrócono czas niezbędnych szkoleń o 100%, a czas pracy o 88%. Co istotne, liczba braków spadła o 55% [1].

Ciekawym przykładem wdrożenia programu TWI w polskiej organizacji jest producent wyrobów mięsnych Tarczyński SA. W przedsiębiorstwie tym wdrożenie programu TWI spowodowało m.in. skrócenie czasu uczenia się o 25–30% [2].


Od czego zacząć?


Aby dobrze rozumieć program TWI, należy w pierwszej kolejności poznać trzy elementy, z których się składa:

  • Instruowanie pracowników.
  • Doskonalenie metod pracy.
  • Relacje z pracownikami.

Charakterystyczne jest, że każdy z tych elementów składa się z czterech kroków, które muszą być zrealizowane, aby osiągnąć zamierzone efekty.


Etap I. Instruowanie pracowników


Sposobem nauki bardzo często jest pokazanie pracownikowi, jak ma wykonywać pracę, a następnie oczekiwanie, że przez określony czas będzie trenował pod okiem nauczyciela lub brygadzisty. Mimo że metoda ta pozwala nauczyć pracownika wykonywania zadania, jest mało efektywna i czasochłonna. Znamy jednak jeszcze inne metody stosowane w procesie wdrażania pracownika do wypełniania jego obowiązków, które dają niewielkie efekty, gdyż są używane intuicyjnie. Powodem tego jest...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy