Train the trainer – jak tworzyć wewnątrzfirmowy zespół ekspertów do szkoleń pracowników z zakresu automatyki magazynowej?

Z praktyki kierownika produkcji Otwarty dostęp

Automatyzacja procesów, zarówno w nowych, Jak i już istniejących magazynach, umożliwia zwiększenie wydajności i podniesienie szans na poprawę jakości. Reorganizacja procesów magazynowych i zastosowanie nowoczesnych technologii często stwarza wyzwanie dla obsługi i weryfikuje umiejętności kadry. Aby magazyn mógł pracować efektywnie, pracownicy muszą zrozumieć działanie technologii, jak i proces, w którym biorą udział. To człowiek obsługuje i kontroluje maszyny, aby działały w prawidłowy sposób.

Coraz częściej kandydat na magazyniera powinien mieć w swoim CV nie tylko umiejętności manualne czy siłę fizyczną, ale również wykształcenie i kompetencje związane z obsługą zaawansowanego technologicznie wyposażenia. Kompetencje te najczęściej można zbudować dopiero w konkretnym obiekcie z konkretnym wyposażeniem. Stąd rodzi się potrzeba szkoleń pracowników. Pracodawcy potrzebują personelu doświadczonego i zależy im, aby nowe osoby mogły zostać wyszkolone w prawidłowy sposób. Nie jest jednak prostym zadaniem utrzymać poziom wiedzy, ponieważ w magazynach występuje częsta rotacja personelu ze względu na niedobór pracowników, szczególnie w gęsto zaludnionych aglomeracjach. Nowe osoby na stanowiskach trzeba szkolić w szybki i skuteczny sposób, aby utrzymywać wysoką wydajność pracy. Jak do tego podejść?
Dobrą i sprawdzoną praktyką jest model Train the Trainer (TTT), czyli szkolenie osób, które mogą przekazywać wiedzę dalej, do szerszego grona pracowników w efektywny sposób. Model ten wykorzystuje analizę procesu uczenia się przeprowadzoną przez psychologa Abrahama Maslowa, który stwierdził, że poziom przyswajania wiedzy zależy od poziomu zadowolenia z procesu nauki, zarówno przez nauczyciela (trenera), jak i uczniów (pracowników). Szkolenie TTT doskonale nadaje się do szybkiego rozpowszechniania określonych informacji, ponieważ można porównać jego działanie do multiplikatora, gdzie trener, ekspert merytoryczny, szkoli innych pracowników. Często są to nowe osoby, ale szkolona może być też stała kadra do pracy w nowych obszarach magazynu. Trenerzy sami są zaangażowani w operacje magazynowe, ponieważ często nie muszą prowadzić szkoleń na pełny etat. Mają więc doświadczenie w praktyce, co czyni z nich jeszcze lepszych fachowców. Są często liderami zespołów i mają świadomość, czym różnią się oczekiwania od obydwu tych funkcji. Zdają sobie sprawę, że odpowiednie zachowanie zależy od sytuacji, wiedzą, jak postępować w przypadku wystąpienia znanych im błędów i znają procedurę postępowania z błędami wcześniej nieznanymi. Multiplikatorzy znają uzgodnione kanały informacyjne i komunikacyjne oraz wiedzą, jak z nich korzystać w danym środowisku. Dla każdej firmy szkolenie trenerów jest opracowywane na podstawie wyników spotkania inaugurującego i zgodnie ze zrównoważonym podejściem uczenia się, które określa odpowiednie grupy docelowe, cele i treści szkolenia, metodologię i dydaktykę oraz zasoby i media. Metoda ta ma wyraźne zalety w stosunku do innych modeli szkoleniowych, ponieważ uczestnicy zazwyczaj uczą się szybciej i lepiej zachowują informacje w porównaniu z innymi metodami nauczania. Programy wykorzystujące ten model są zwięzłe i dostosowane czasowo do indywidualnych potrzeb magazynu. Może to trwać od kilku dni do kilku tygodni szkolenia trenerów. Szkolenie TTT jest opracowywane w ścisłej współpracy z odpowiednimi osobami odpowiedzialnymi...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy