Świadome zarządzanie energią w hali produkcyjnej

Z praktyki kierownika produkcji Otwarty dostęp

Coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawa oraz rosnąca świadomość potrzeby lepszego zarządzania energią skłaniają przedsiębiorstwa do podejmowania kroków zwiększających efektywność energetyczną. Wszelkie działania tego typu nie tylko pozytywnie wpływają na środowisko naturalne, ale przekładają się też na niższe koszty operacyjne, a co za tym idzie – także na rentowność i konkurencyjność firmy.

Poprawę efektywności energetycznej można zacząć od drobnych modyfikacji, np. wymiany pojedynczych urządzeń na bardziej energooszczędne, przez zmianę linii produkcyjnych, aż po modernizację instalacji oświetlenia czy wentylacji obejmującą cały zakład. Zgodnie z definicją energooszczędne budownictwo oznacza zastosowanie takich technologii, które zmniejszają energochłonność budynku przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu cieplnego użytkownikom. I o ile znacząco wzrosły możliwości uszczelniania i ocieplania budynków i stosunkowo łatwo jest ogrzać i utrzymać odpowiednio wysoką temperaturę w chłodnych okresach, to coraz większym problemem jest zapewnienie odpowiedniej temperatury wewnętrznej latem. Stale ocieplający się klimat bardzo doskwiera pracownikom na produkcji. Niektóre maszyny też nie mogą pracować z maksymalną wydajnością w czasie upałów. Konwencjonalna klimatyzacja w dużych halach nie sprawdza się, bo jest energochłonna i droga. Alternatywą jest system wentylacji z funkcją chłodzenia...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy