Samodzielny, czyli zaangażowany?

Sztuka motywowania

Samodzielny pracownik to taki, który sam decyduje, bierze na siebie odpowiedzialność i przede wszystkim potrafi sobie zorganizować pracę. Dlatego bardzo często pracodawcy utożsamiają samodzielność z zaangażowaniem, bo żeby robić coś samodzielnie, trzeba tego chcieć i to lubić. Czy jednak można utożsamiać te dwa pojęcia?

Badacze podkreślają, że najbardziej efektywnym pracownikiem jest osoba zaangażowana i przejawiająca inicjatywę. Aon Hewitt1 w jednym z raportów wskazuje na przykład, że przedsiębiorstwa zatrudniające takich właśnie ludzi wypracowują zysk operacyjny o 19% większy od średniej. Według ich metodologii zaangażowany pracownik prezentuje jednocześnie trzy postawy wobec firmy: 

REKLAMA

​​

 • mówi o niej pozytywnie, 
 • wiąże z nią swoją przyszłość zawodową, 
 • działa na jej rzecz i czuje się zmotywowany do dawania z siebie więcej, niż określa to zakres jego obowiązków. 

Nie jest to jednak typ pracoholika czy perfekcjonisty. 

Z zaangażowaniem kojarzą się najczęściej takie określenia, jak: motywacja, pasja, entuzjazm, proaktywność itd. Czy jednak jest wśród nich miejsce również na samodzielność? Czy samodzielny pracownik jest pracownikiem zaangażowanym?

Co wpływa na pozytywne zaangażowanie w wykonywaną pracę?

 • Pozytywne nastawienie (emocje) – zarówno wobec samego siebie, otoczenia, jak i pracodawcy. Sprawia ono, że pracownik z chęcią i optymizmem podchodzi do powierzanych mu zadań. Wpływają na nie dwie składowe: podejście pracownika oraz kultura organizacyjna przedsiębiorstwa (warunki pracy, podejście przełożonych itp.). Czynniki te mogą zarówno zwiększać, jak i obniżać zaangażowanie.
 • Samodzielność działania (działanie), czyli określone uprawnienia i poczucie wpływu na osiągane rezultaty. Pracownik z jednej strony ma prawo do podejmowania decyzji, z drugiej ma świadomość, że ponosi za nie odpowiedzialność. Otrzymuje także potrzebne wsparcie od przełożonych oraz jest darzony zaufaniem. 
 • Dążenie do budowania sukcesu organizacji (działanie) – identyfikacja z przedsiębiorstwem i jego celami. Pracownik będzie chętniej się angażował, jeśli jego własne cele i wartości będą spójne z misją, strategią i celami przedsiębiorstwa. Im większa będzie spójność, tym chętniej będzie utożsamiał się z firmą oraz cenił wykonywaną pracę, postrzegając ją jako ważny aspekt swojego życia.
 • Zadowolenie pracownika z wykonywanej pracy (emocje) – kiedy pracownik lubi to, co robi, robi to dobrze, wie, że jego praca ma wyższy sens, oraz czuje się doceniany. 

Samodzielność w cenie

Wielu przełożonych narzeka niekiedy, że ich podwładni nie potrafią (lub nie chcą) myśleć samodzielnie. Równocześnie jednak w wielu przypadkach ci sami ludzie stosują kary wobec podwładnych, gdy nie postępują oni zgod...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy