Tajniki komunikacji wewnętrznej w organizacji

Sztuka motywowania

Komunikacja wewnętrzna w organizacji funkcjonuje zawsze, bez względu na to, czy w przedsiębiorstwie jest osoba wyznaczona do zarządzania tym tematem, czy też nie. Nie warto jednak bagatelizować komunikacji – przy niewłaściwym podejściu może generować duże straty i obniżać efektywność pracowników.

Czym jest komunikacja wewnętrzna?

Komunikacja wewnętrzna to wszystkie przepływy informacyjne, które mają miejsce w przedsiębiorstwie. To codzienne przekazywanie sobie informacji pomiędzy pracownikami. Mam tu na myśli zarówno komunikaty formalne, w trakcie wykonywania swoich obowiązków, jak i nieformalne – dzielenie się spostrzeżeniami czy pogłoskami. Komunikaty formalne najczęściej będą dotyczyły sposobu wykonywania pracy, nieformalne – mogą dotyczyć
każdego możliwego tematu, co wcale nie oznacza, że nie dotyczą firmy. Często pracownicy wymieniają się zasłyszanymi plotkami na temat kondycji firmy, jej planów i nowinek. Tego typu komunikacja najczęściej odbywa się drogą słowną lub e-mailową.
Komunikacja wewnętrzna to również informacje, które wychodzą od zarządu czy kierownictwa. Mowa tu zarówno o bezpośrednich rozmowach, np. przełożony – pracownik, jak i komunikatach skierowanych do całej załogi. Tutaj z pomocą przychodzą różnorodne środki przekazu, takie jak tablice, na których wieszamy plakaty, notatki i inne informacje, monitory, na których pracownicy mogą obejrzeć spot reklamowy czy nowinki dotyczące organizacji, wewnętrzna sieć informacyjna, zakładowe komunikatory, różne broszury, biuletyny, informatory, ulotki, ale i dokumenty organizacyjne, które opisują zasady panujące w organizacji, jej misję, wizję, proponowane przez firmę szkolenia, dress code pracowników czy zasady bezpieczeństwa pracy.
Komunikacja wewnętrzna to również, niekiedy zapominane komunikaty na linii: pracownik – kierownictwo/zarząd. To kanały stworzone po to, by pracownik mógł podzielić się swoimi uwagami na temat własnej pracy, funkcjonowania działu czy pomysłami związanymi z usprawnianiem swojego otoczenia. Tego typu komunikacja może mieć miejsce podczas rozmów z przełożonym, jak również w czasie badań satysfakcji z pracy czy też badań opinii pracowniczych, podczas wzajemnej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy