Problem Solving – wszystko, co trzeba wiedzieć o rozwiązywaniu problemów w przedsiębiorstwie

Konflikty na hali

Problemy występują zawsze i wszędzie, a osiągnięcie stanu idealnego nie jest możliwe. Można jednak do takiego stanu dążyć, aby zminimalizować występowanie problemów. Podejście takie jest charakterystyczne dla organizacji opierających swoją kulturę na filozofii ciągłego doskonalenia.

Problem

Problemem w tradycyjnym, nieleanowym podejściu jest trudna sytuacja, z której należy znaleźć wyjście. To tzw. gaszenie pożarów. Problemy takie pojawiają się najczęściej niespodziewanie lub są efektem zaplanowanego działania, np. zmian w organizacji – wdrożenie nowych rozwiązań przyczynia się do występowania nowych problemów. W podejściu Lean występujący problem jest najczęściej efektem potrzeby ciągłego doskonalenia. To znaczy, że w pierwszej kolejności standaryzuje się pracę, aby następnie wykrywać występujące w niej nieprawidłowości. Wychodzi się z założenia, że dostrzeganie problemów przed powstaniem błędów jest znacznie skuteczniejsze od gaszenia pożarów, które spowodują. Można to osiągnąć dzięki standaryzacji każdego działania, gdyż dopiero po uporządkowaniu wszystkich kroków, opisaniu pracy, można zlokalizować rozbieżności między założeniami a rzeczywistością.

Myślenie 

Podejście do problemu w Lean Thinking – Szczupłym Myśleniu – to nie postrzeganie go jako kłopotu, ale jako możliwości do stania się jeszcze lepszym. To możliwość udoskonalenia procesu.
Zmiana myślenia organizacji to zmiana podejścia jej pracowników i ich przełożonych do zrozumienia idei Lean. Nie jest to proces łatwy. Pierwszą i największą przeszkodą, z jaką musi się zmierzyć lider wdrażający odchudzone myślenie, jest brak zrozumienia filozofii. Inną przeszkodą w ciągłym doskonaleniu jest szukanie winnego za niespodziewany błąd. Jednak takie szukanie nie przyniesie żadnego efektu, ponieważ winnym nie jest człowiek, a proces. Powodem błędu, usterki, uszkodzenia produktu jest niewystarczające zabezpieczenie procesu przed takimi błędami i to powinno być punktem analizy. Oczywiście nie jest to jednoznaczne ze zwolnieniem pracownika z odpowiedzialności za wykonywane zadanie.
Na przykład kontrola jakości spawania wykazała, że spoina znacznie odbiega od normy. Analiza wykazała, że pracownik spawał za szybko. W myśleniu leanowym będzie poszukiwane rozwiązanie problemu niewłaściwego tempa spawania. Po znalezieniu rozwiązania zostaną wdrożone zmiany w standardzie, a pracownik zostanie przeszkolony. 
Natomiast w tradycyjnym myśleniu pracownik otrzyma ostrzeżenie, a czasem karę finansową. Niestety, skuteczność kary jest wątpliwa, a proces nie będzie zabezpieczony przed występowaniem takich błędów w przyszłości. 

POLECAMY

Kreatywność

Do szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów przydaje się kreatywność. Dlatego każde spotkanie poświęcone analizie problemu, warto rozpocząć od treningu kreatywności, który będzie formą rozgrzewki dla umysłu.
Trening kreatywności rzadko jest brany pod uwagę przy Problem So...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy