Pracownik do korekty

Sztuka motywowania

Jak powiedzieć pracownikowi, że zrobił coś źle, powinien poprawić swoje zachowanie lub zmienić sposób postępowania? W jaki sposób przekazać tę informację, by się nie obraził, lecz zrozumiał i rzeczywiście się zmienił? Pomoże tutaj korygująca informacja zwrotna, która, jeśli jest umiejętnie przekazana, pozwala uniknąć negatywnych emocji zarówno u kierownika, jak i podwładnego.
 

Jednym z kluczowych zadań kierownika jest przekazywanie swoim podwładnym informacji na temat sposobu i efektów ich pracy. Jeśli pracownik jest zaangażowany w wykonywanie swoich zadań i skuteczny w tym, co robi, pozytywny feedback jest zazwyczaj przyjemny zarówno dla tej strony, która go otrzymuje, jak i dla strony go przekazującej. Co innego, gdy kierownik musi wytknąć błędy podwładnemu lub zwrócić mu uwagę na niepożądane zachowania. Wtedy spotkanie może wywołać negatywne emocje u pracownika i przełożonego. 

REKLAMA

​​

Poprzez zmianę nastawienia do przekazywania niepomyślnych wiadomości, odpowiednie przygotowanie do rozmowy i właściwe jej skonstruowanie feedback korygujący może stać się ważnym czynnikiem rozwojowym dla obu stron. 

Cel informacji zwrotnej

Informacja zwrotna jest słowną reakcją na zachowanie lub działania innej osoby. Celem konstruktywnego feedbacku (a tylko taki ma sens) jest zwrócenie uwagi drugiej osobie na jej zachowania bądź działania oraz ich konsekwencje dla niej samej lub większej grupy osób, np. zespołu albo klientów, aby mogła bardziej efektywnie działać w przyszłości. 

 

Skuteczni kierownicy poprzez feedback uczà swoich podw∏adnych, jak powinni dzia∏aç lub zachowywaç si´ w przysz∏oÊci, aby uzyskaç po˝àdane efekty.

 

Informacja zwrotna może być pozytywna (na przykład dotycząca mocnych stron pracownika) bądź negatywna, korygująca (wskazująca na niedociągnięcia w pracy czy wręcz szkodliwe zachowania). Niezależnie jednak od jej treści zawsze powinna mieć na celu rozwój pracownika. Skuteczni kierownicy poprzez feedback uczą swoich podwładnych, jak powinni działać lub zachowywać się w przyszłości, aby uzyskać pożądane efekty.

Przyczyny problemów

Istnieją ludzie, którym krytykowanie innych nie sprawia problemu, a czasem wręcz przynosi im to satysfakcję, gdyż na przykład mogą się poczuć od...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy