Onboarding nie taki straszny, jak go malują

Jak uczynić wejście do organizacji bardziej efektywnym?

Z praktyki kierownika produkcji

Onboarding – proces, który istnieje w każdej organizacji, a jednak nieustannie budzi wiele emocji. Dlaczego? Bo choć z pozoru nieskomplikowany, źle działający może spowodować w firmie znaczące szkody. Z drugiej strony zaś przemyślany i dobrze dopasowany do potrzeb nowych pracowników zapewnia wymierne korzyści przekładające się zarówno na poprawę employee experience, jak i bezpośrednie wsparcie celów biznesowych

Na rynku funkcjonuje wiele definicji onboardingu. Większość z nich zamknąć możemy w stwierdzeniu, że onboardingiem (adaptacją) pracownika nazywamy okres od zaakceptowania przez niego oferty, aż do osiągnięcia przez niego samodzielności w obszarze wykonywanych zadań oraz odnalezienia się i zrozumienia kultury organizacyjnej. Aby usystematyzować proces adaptacji pośród pozostałych procesów HR-owych, warto umieścić go na Human Experience Map. 
Human Experience Map to mapa doświadczeń kandydata oraz pracownika zawierająca w sobie wszelkie punkty styku człowieka z firmą. Pierwowzorem mapowania doświadczeń w HR były tzw. Customer Journey Maps, czyli matryce tworzone przez marketingowców, dzięki którym mogli oni przewidzieć punkty zapalne, zrozumieć uczucia klientów w stosunku do ich produktów czy poprawić jakość usług. 
Gdzie zatem znajdziemy onboarding na Human Experience Map? Dobrze zaplanowany proces adaptacji rozpoczyna się już na koniec procesu rekrutacji, a kończy dopiero na etapie zatrzymania pracownika. 
Dobre zmapowanie onboardingu jest istotne ze względu na świadomość, w jakich ramach czasowych i na jakim etapie tworzącej się relacji z organizacją nowy pracownik potrzebuje wsparcia. Zdarza się, że adaptacja utożsamiana jest tylko z pierwszym dniem pracy (induction day) lub kończy się po pierwszym tygodniu, kiedy de facto nowy pracownik nie jest jeszcze w pełni samodzielny i gotowy do podjęcia wszystkich obowiązków, co może zrodzić frustrację i spadek motywacji już od pierwszych dni rozpoczęcia nowej pracy. Dlaczego jeszcze do planowania procesu onboardingu warto podejść kompleksowo?

REKLAMA

​​

  • 20% zatrudnionych osób odchodzi w ciągu pierwszych 45 dni w nowej pracy1.
  • W organizacjach o ustrukturyzowanym i mocnym procesie onboardingu produktywność nowo zatrudnionych zwiększa się o ponad 70%2.
  • 69% nowych pracowników jest skłonnych do pozostania w firmie ponad 3 lata, jeśli doświadczyli dobrego procesu onboardingu3.
  • 30% pracowników podejmuje decyzję o zmianie pracy w ciągu 6 miesięcy od jej rozpoczęcia4.
  • Liczba użytych hasztagów #onboarding na Instagramie w połowie 2018 r. wynosiła 18 tys., pod koniec 2019 r. 41,6 tys.,a ostatniego dnia stycznia 2020 r. 45,3 tys.5.

Biorąc pod uwagę powyższe dane liczbowe, dobry onboarding po prostu się opłaca, jeśli bierzemy pod uwagę zarówno doświadczenia nowego pr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy