Onboarding nie taki straszny, jak go malują

Jak uczynić wejście do organizacji bardziej efektywnym?

Z praktyki kierownika produkcji

Onboarding – proces, który istnieje w każdej organizacji, a jednak nieustannie budzi wiele emocji. Dlaczego? Bo choć z pozoru nieskomplikowany, źle działający może spowodować w firmie znaczące szkody. Z drugiej strony zaś przemyślany i dobrze dopasowany do potrzeb nowych pracowników zapewnia wymierne korzyści przekładające się zarówno na poprawę employee experience, jak i bezpośrednie wsparcie celów biznesowych

Na rynku funkcjonuje wiele definicji onboardingu. Większość z nich zamknąć możemy w stwierdzeniu, że onboardingiem (adaptacją) pracownika nazywamy okres od zaakceptowania przez niego oferty, aż do osiągnięcia przez niego samodzielności w obszarze wykonywanych zadań oraz odnalezienia się i zrozumienia kultury organizacyjnej. Aby usystematyzować proces adaptacji pośród pozostałych procesów HR-owych, warto umieścić go na Human Experience Map. 
Human Experience Map to mapa doświadczeń kandydata oraz pracownika zawierająca w sobie wszelkie punkty styku człowieka z firmą. Pierwowzorem mapowania doświadczeń w HR były tzw. Customer Journey Maps, czyli matryce tworzone przez marketingowców, dzięki którym mogli oni przewidzieć punkty zapalne, zrozumieć uczucia klientów w stosunku do ich produktów czy poprawić jakość usług. 
Gdzie zatem znajdziemy onboarding na Human Experience Map? Dobrze zaplanowany proces adaptacji rozpoczyna się już na koniec procesu rekrutacji, a kończy dopiero na etapie zatrzymania pracownika. 
Dobre zmapowanie onboardingu jest istotne ze względu na świadomość, w jakich ramach czasowych i na jakim etapie tworzącej się relacji z organizacją nowy pracownik potrzebuje wsparcia. Zdarza się, że adaptacja utożsamiana jest tylko z pierwszym dniem pracy (induction day) lub kończy się po pierwszym tygodniu, kiedy de facto nowy pracownik nie jest jeszcze w pełni samodzielny i gotowy do podjęcia wszystkich obowiązków, co może zrodzić frustrację i spadek motywacji już od pierwszych dni rozpoczęcia nowej pracy. Dlaczego jeszcze do planowania procesu onboardingu warto podejść kompleksowo?

REKLAMA

  • 20% zatrudnionych osób odchodzi w ciągu pierwszych 45 dni w nowej pracy1.
  • W organizacjach o ustrukturyzowanym i mocnym procesie onboardingu produktywność nowo zatrudnionych zwiększa się o ponad 70%2.
  • 69% nowych pracowników jest skłonnych do pozostania w firmie ponad 3 lata, jeśli doświadczyli dobrego procesu onboardingu3.
  • 30% pracowników podejmuje decyzję o zmianie pracy w ciągu 6 miesięcy od jej rozpoczęcia4.
  • Liczba użytych hasztagów #onboarding na Instagramie w połowie 2018 r. wynosiła 18 tys., pod koniec 2019 r. 41,6 tys.,a ostatniego dnia stycznia 2020 r. 45,3 tys.5.

Biorąc pod uwagę powyższe dane liczbowe, dobry onboarding...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy