Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sztuka motywowania

16 maja 2018

NR 40 (Sierpień 2017)

Niedostrzegalna pochwała

0 1122

Mimo że kierownikom produkcji wydaje się, że chwalą swoich podwładnych, to pracownicy często tego nie zauważają. Dlaczego szefowie są tak oszczędni w słowach, gdy mają kogoś docenić?

Z przeprowadzonego w 2016 roku przez Instytut Durkalskiego RMP Polska wśród 500 pracowników liniowych sondażu wynika, że aż 86% pracowników najbardziej ceni u przełożonego umiejętność chwalenia. Dla większości badanych bardzo istotne jest również, aby szef wspierał i rozwijał pracowników. Ponad połowa z nich oczekuje, że szef będzie dostępny i będzie miał czas dla podwładnych.

Niestety w rzeczywistości produkcyjnej, kiedy gonią nas terminy i normy produkcyjne, a obowiązki się mnożą zamiast ubywać, z dostępnością dla pracowników bywa różnie. Do wygłaszania pochwał też niektórzy szefowie podchodzą sceptycznie. Dlaczego? Zapytani szefowie najczęściej zwracają uwagę na kilka możliwych przyczyn. 

Pracownik poczuje się zbyt pewny siebie

Kierownicy i mistrzowie obawiają się, że chwaleni przez nich pracownicy staną się nadmiernie pewni siebie lub będą mieli
nieadekwatne, zbyt wysokie mniemanie o sobie. To może utrudnić dalszą pracę z danym pracownikiem, gdyż jakiekolwiek słowa krytyki mogą się spotkać z postawą wyrażoną np. w słowach: „Jak to? Przecież powiedziałeś, że jestem dobry, a teraz mnie krytykujesz?”.

Jednak takie zachowania pracowników nie biorą się znikąd. Nie są ich cechą, ale są spowodowane błędami w przekazywaniu pochwały. Taka sytuacja może zaistnieć, gdy szef postawi na ogólnikowe pochwały („Dobra robota!”) lub będzie chwalił pracownika, a nie wykonywaną przez niego pracę („Jesteś super! Robota pali ci się w rękach. Oby tak dalej!”). Trudno zaprzeczyć, że miło się słucha takich pochwał, jednak ich forma może spowodować, że pracownik poczuje się niezastąpiony, a szefowi trudno będzie z nim rozmawiać, gdy popełni błąd. 

Skuteczna pochwała ma być konkretną informacją dla pracownika, w jaki sposób ma pracować, które jego zachowania są doceniane i wyróżniane. Nie ma służyć tylko do poprawienia humoru pracownikowi. Kierownik musi sprecyzować, które zachowanie chce docenić. 

Kluczową kwestią w przypadku pochwał jest to, żeby pracownik wiedział, co zrobił dobrze. Dzięki temu następnym razem postąpi tak samo. Aby to było możliwe, szef musi opisać konkretną sytuację czy też konkretne zachowania pracownika, które zaobserwował. Wtedy pochwała będzie skuteczna; zniweluje to również obawę szefów, że doceniony pracownik stanie się nadmiernie pewny siebie i nie będzie przyjmował krytycznych uwag. Przy rzeczowej pochwale, nawet w tej samej rozmowie, przełożony może również konkretnie zwrócić uwagę pracownikowi. Mówmy więc: „Gratuluję! Twój pomysł usprawnienia pracy na linii spowodował wzrost wyniku o 1%. To naprawdę niezły wynik!” zamiast „Jesteś niezwykle pomysłowy!”. 

Pracownik zażąda dodatkowego wynagrodzenia

Przełożeni podkreślają, że operatorzy oczekują nie pochwały słownej, ale konkretów: nagrody, premii czy podwyżki – i dopiero to uznają za docenienie. Pochwała to motywator innego typu niż pieniądze (nagroda, premia, podwyżka). Oczywiście najskuteczniej jest, gdy bodźce płacowe i pozapłacowe działają jednocześnie. Jednak brak możliwości zadziałania finansowego (bo przecież mistrz najczęściej nie decyduje o kwestiach płacowych) nie wyklucza pochwał. Docenienie słowne nie jest „zamiast” pieniędzy. Pochwały są konkretnym narzędziem motywowania i ludzie ich oczekują. Można je zastosować od razu, w przeciwieństwie do premii, którą jeżeli już się wypłaci, to ze sporym opóźnieniem. Dodatkowo jest część drobnych działań pracowników, które nie zasługują na gratyfikację, ale warto dać im słowny wyraz uznania.

Czasami przełożony chwali konkretnych pracowników, ale gdy ma podjąć decyzję o wysokości premii lub podwyżki, dzieli pieniądze „po równo”, by nikogo nie skrzywdzić. Taki przełożony rzeczywiście nie będzie wiarygodny przy udzielaniu pochwał. Operatorzy po prostu nie będą w nie wierzyć i nie odniosą one oczekiwanego efektu. Wiarygodność przełożonego, tak samo w kwestii pochwał, jak i nagród, jest budowana poprzez spójność jego działań. 

Pracownik zajmie miejsce kierownika 

Część z kierowników przyznaje, że nie chwalą podwładnych, bo obawiają się, że z kolei ich przełożeni zauważą lepszych pracowników. Jest to najczęściej obawa przed konkurencją („A co będzie, jeśli ktoś w firmie uzna, że on bardziej nadaje się na moje miejsce?”).

Inni mistrzowie z kolei zwracają uwagę na to, że jest to prosta droga, by stracić dobrego pracownika („Przełożeni go awansują, a ja znowu zostanę z samymi niedoświadczonymi operatorami”).

Aby zmienić taką postawę mistrzów, ważny jest przekaz przełożonych wyższego szczebla. W wielu firmach sprawdza się zasada: mistrz może awansować dopiero wtedy, gdy zadba o to, by zastąpił go przygotowany przez niego operator.

Inne przyczyny

Często mistrzowie, oprócz wskazania powyżej opisanych obaw, mówią jeszcze o jednym czynniku, który wpływa na to, że nie chwalą – brak czasu. Jest to przywoływane przez nich jako pewnego rodzaju usprawiedliwienie: „Doceniałbym, gdybym miał na to czas”. Rzeczywiście, wyrażanie uznania wymaga czasu. 

Trzeba najpierw zaobserwować, co pracownik robi dobrze, a potem o tym z nim porozmawiać. Jednak jeśli chwalenie będzie zadaniem o wysokim stopniu ważności dla szefa, to nie uzna go za niepotrzebne lub marnujące jego czas. 

1. Przykład „idzie z góry”. 

Mistrzowie i kierownicy często odwołują się do swoich własnych doświadczeń w roli podwładnych. Jeśli ich przełożeni udzielają im pochwał, oni starają się robić to samo. Bardzo łatwo wchodzą w podobną rolę i również doceniają swoich podwładnych, a pochwała jest dla nich ważnym narzędziem. Z kolei ci, którzy sami nie są i nigdy nie byli chwaleni, mają większe trudności w docenianiu swoich podwładnych. Brak im wzorców do naśladowania.

2. Szefowie są nauczeni reagować przede wszystkim na błędy swoich pracowników.

Dzieje się tak dlatego, że za błędami kryją się często poważne konsekwencje, a mówiąc prościej – straty. Jeśli mistrz nie wyłapie usterek w produkcie, to często powoduje to bardzo konkretne problemy: dodatkowe koszty, reklamacje itd. Jeśli szef ma świadomość możliwych negatywnych konsekwencji, mocno skupia się na zapobieganiu ich powstawaniu. Szybko reaguje, gdy widzi, że coś jest zrobione źle. Taki szef z perspektywy operatora to szef, który skupia się tylko na krytyce i zwracaniu uwagi na to, co pracownik robi źle. Nawet jeśli czasami taki przełożony doceni pracownika, robi to tak rzadko, że z punktu widzenia podwładnego jest osobą, która nigdy nie chwali.

3. Wewnętrzna postawa szefa.

Przełożony sam może być osobą, która nie potrzebuje docenienia i swój sposób spojrzenia przenosi na innych. Działa według zasady: „Znam swoją wartość i nie potrzebuję pochwał”. Typ osobowości szefa ma często ogromny wpływ na to, czy stosuje pochwały. Gdyby spytać przełożonych, co jest dla nich łatwiejsze: skrytykowanie czy udzielenie pochwały, okazać się może, że odpowiedzi będą różne. Części osób po prostu jest łatwiej docenić kogoś, a innym – ocenić negatywnie.

Niezależnie od tego, czy skupianie się na błędach wynika z tego, jak mistrz rozumie swoją rolę jako szefa, czy też z indywidualnych cech jego charakteru, w interesie firmy leży zmiana te...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy