Miękkie zwolnienia pracowników

Konflikty na hali

Praca kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, stabilizacją finansową oraz stałym wzrostem kompetencji czy umiejętności zawodowych. Bardzo często jednak menedżer staje przed koniecznością wręczenia wypowiedzenia pracownikowi, który z różnych względów przestał spełniać oczekiwania pracodawcy.

Nie jest to komfortowa sytuacja ani dla osoby, która to wypowiedzenie wręcza, ani dla tej, która je przyjmuje. Jednak podejmując decyzję o zwolnieniu pracownika, menedżer powinien kierować się interesem firmy, a towarzyszące temu emocje odsunąć jak najdalej od siebie.

REKLAMA

​​

Jeżeli zwalniać, to umiejętnie

Zwolnienie pracownika to zakończenie okresu zatrudnienia osoby pracującej w danej firmie. Związane jest na ogół z niezadowalającym wypełnianiem przez nią obowiązków albo innymi problemami w zakresie jej działań czy zachowań w firmie. Zwolnienie pracownika jest także możliwe z winy pracodawcy, kiedy ze względów finansowych lub restrukturyzacyjnych ogranicza poziom zatrudnienia.
Ogólnie rzecz ujmując, decyzję o zwolnieniu podejmuje menedżer i to on wprowadza ją w życie. Są to trudne decyzje, związane także z pewnym ryzykiem. Nieumiejętne przeprowadzenie zwolnienia pracownika może bowiem trwale zaszkodzić reputacji menedżera i obniżyć poczucie jego wartości zawodowej. Istnieje też ryzyko popsucia reputacji całej organizacji na tle innych w tej samej branży, a co za tym idzie – istotnych trudności z pozyskiwaniem i utrzymywaniem nowych pracowników, a nawet opuszczania organizacji przez dobrych pracowników. W takich też przypadkach – szczególnie gdy fakt zwolnienia kogoś staje się przedmiotem plotek – odnotowuje się spadek poziomu zaufania do pracodawcy i przełożonych oraz obniżenie motywacji załogi. 
Nieumiejętne zwolnienie pracownika to także ryzyko pozwów sądowych wytaczanych pracodawcom przez osoby zwolnione z pracy. Z tego powodu należy dokładnie znać procedury zwalniania pracownika obowiązujące w zakładzie oraz zawsze być w zgodzie z zapisami Kodeksu pracy.
 

Ważne

Swoje działania podczas procesu zwalniania pracownika ZAWSZE konsultuj z wewnętrznymi lub zewnętrznymi doradcami prawnymi firmy!


Przesłanki skłaniające do rozważenia zwolnienia pracownika

Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu zwolnienia pracownika oparte jest w głównej mierze na odnotowaniu przez kierownictwo firmy problematycznych zachowań danego pracownika oraz na niezadowalających wynikach jego pracy. Przewinienia mogą być różnego kalibru, np.: wydajność pracownika przez dłuższy czas utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, a jego zachowanie stanowi przyczynę ciągłych problemów – konflikty ze współpracownikami, spóźnienia, negowanie decyzji kierowniczych, nieprzestrzeganie regulaminów wewnętrznych, łamanie dobrych praktyk obowiązujących w firmie itd. Istotnym przewinieniem jest też łamanie prawa. 
Czy jednak zaobserwowanie któregoś z wymienionych przewinień daje pewność, że decyzja o zwolnieniu jest słuszna? Nie. Dzieje się tak, gdy pracownik dysponuje unikatowym zasobem wiedzy i umiejętności niezbędnych w zakładzie. W takiej sytuacji trzeba wcześniej rozw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy