Kiedy pracownicy szkodzą firmie

Temat numeru

Istnieje szereg świadomych zachowań pracowników, które wpływają na spadek produktywności i obniżenie dochodów firmy, a także negatywnie oddziałują na panującą w niej atmosferę. Niezwykle ciężko jest walczyć z tymi zachowaniami, nawet wysoka płaca nie gwarantuje, że nie będą one miały miejsca. Z jakiego powodu pracownicy działają na niekorzyść organizacji? Co może zrobić szef, aby ograniczyć zachowania kontrproduktywne  w swoim zespole?

Działania pracowników, które szkodzą organizacji i naruszają obowiązujące w niej normy nazywane są zachowaniami kontrproduktywnymi. Katalog tego typu zachowań jest bardzo szeroki i zawiera m.in. takie działania, jak: uszkodzenia sprzętu, marnowanie materiałów i surowców należących do firmy, przedłużanie przerw, wcześniejsze wychodzenie z pracy, postępowanie niezgodne z instrukcjami, odmawianie wykonania polecenia lub zadania, oczernianie firmy, obrażanie innych, wywoływanie kłótni, zrzucanie na kogoś winy za własny błąd, kradzieże, nieprzekazywanie informacji, chowanie potrzebnych rzeczy, niewłaściwe korzystanie ze zwolnień lekarskich (patrz: ramka). Charakterystyczne dla wszystkich tych zachowań jest to, że są one podejmowane świadomie. Należy je więc odróżnić od niezamierzonych pomyłek pracownika, czy też błędów wynikających z braku koniecznych kwalifikacji lub doświadczenia. 

REKLAMA

​​

Zachowania kontrproduktywne w organizacjach

Kradzież i zachowania powiązane, np.:

 • kradzież/przywłaszczenie własności firmowej,
 • kradzież/przywłaszczenie mienia innych pracowników/klientów/dostawców,
 • używanie samochodu firmowego/telefonu służbowego do celów prywatnych bez pozwolenia,
 • nieuczciwe rozliczanie diet służbowych,
 • wykonywanie nadgodzin bez potrzeby,
 • niewłaściwe korzystanie ze zniżek pracowniczych (np. handlowanie towarami oferowanymi przez firmę pracownikom w obniżonej cenie).

Źle spożytkowany czas i inne zasoby na stanowisku pracy, np.:

 • celowe zarezerwowanie większej ilości czasu na wykonanie zadania, które przychodzi pracownikowi z łatwością,
 • odwlekanie wykonania zadania,
 • marnowanie materiałów i surowców należących do firmy,
 • przedłużanie przerw pracowniczych,
 • czytanie w pracy prasy lub książek niezwiązanych z wykonywanymi zadaniami służbowymi,
 • oglądanie telewizji w pracy,
 • prowadzenie długich rozmów z koleżankami i kolegami z pracy zamiast wykonywania obowiązków pracowniczych,
 • realizacja w godzinach pracy spraw niezwiązanych z obowiązkami zawodowymi,
 • wykorzystywanie Internetu do celów prywatnych. 

Zachowania agresywne, np.:

 • molestowanie seksualne w pracy,
 • bójki i rękoczyny w pracy,

prezentowanie innych aktów agresji:

 • plucie na ludzi, rzucanie przedmiotami itp.

Zachowania nieetyczne, np.:

 • wyzywanie, obrażanie innych,
 • podnoszenie głosu na dostawców, klientów,
 • zrzucanie własnej winy na innych pracowników.

Absencje, np.:

 • nieusprawiedliwione nieobecności w pracy,
 • niewłaściwe korzystanie ze zwolnień lekarskich,
 • korzystanie ze zwolnień lekarskich, aby uniknąć zwolnienia.

Nieprzestrzeganie obowiązujących norm, np.:

 • spóźnianie się do pracy,
 • wcześniejsze wychodzenie z pracy,
 • branie łapówek,
 • narażanie zdrowia i życia innych popr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy