Jeśli krytykować, to konstruktywnie

Konflikty na hali

Pojęcie „krytyka” nacechowane jest pejoratywnie. Słownik języka polskiego definiuje krytykę jako surową lub negatywną ocenę kogoś lub czegoś. Krytyka przekłada się na bardzo silne emocjonalne reakcje – zwłaszcza wśród pracowników, którzy nie nauczyli się jej przyjmować. Destruktywna krytyka ma niszczący wpływ na relacje z pracownikami, zwłaszcza kiedy skupia się na osobie lub jej charakterze, jeżeli jest pełna pretensji, nie jest ukierunkowana na rozwój, a krytykujący przedstawia jedyną, słuszną drogę.

Wramach swojej pracy kierownik przeprowadza tysiące rozmów z pracownikami. Wśród tych rozmów bardzo często trzeba zwrócić uwagę pracownikowi na temat jakości wykonywanej przez niego pracy, występujące błędy czy też jego zachowanie. Rozmowę taką można przeprowadzić na dwa sposoby:

REKLAMA

​​

  1. Można zastosować destruktywną krytykę, poprzez którą pracownik dowiaduje się od przełożonego, że jest słaby, nieodpowiedzialny i nie wywiązuje się z zadań. Kierownik wyładowuje na pracowniku swoją złość, co może doprowadzić do zwolnienia się pracownika, wypalenia zawodowego, buntowania innych przeciwko przełożonemu, działania pracownika na niekorzyść przedsiębiorstwa itp.
  2. Można jednak zastosować konstruktywną krytykę, dzięki której pracownik dowiaduje się, gdzie popełnił błędy i jak je naprawić. Wie, że przełożony jest po jego stronie i w razie potrzeby będzie go wspierał. Pracownik poczuwa się do obowiązku poprawy swoich działań i jest zmotywowany, żeby nie zawieść przełożonego oraz swojego zespołu. Dostrzega, że przełożony jest liderem, dla którego w pierwszej kolejności najważniejsze są interesy pracownika oraz zespołu, a następnie przedsiębiorstwa.

Destruktywna krytyka zawodzi, ponieważ ucieleśnia dwie z najbardziej nietolerowanych przez człowieka rzeczy:

  • Wzywa do poddania się krytykującemu, a ludzie nie lubią być poddanymi.
  • Obniża poczucie wartości krytykowanego.

Żeby złagodzić pojęcie krytyki, w środowisku pracy bardzo często używa się zamiennie określenia „informacja zwrotna”. 

Krytyka destruktywna a konstruktywna

Różnice między krytyką destruktywną a konstruktywną są znaczne i przedstawia je tabela 1. Mając na uwadze pozytywny wpływ, jaki na pracownika i jego pracę ma konstruktywna krytyka, w dalszej części artykułu przedstawione zostaną elementy, które muszą być spełnione, aby wprowadzić ją w życie.

Tabela 1. Różnice między krytyką destruktywną a konstruktywną
Destruktywna Konstruktywna
Skupia się na zdarzeniu pod kątem jego
negatywnych efektów
Skupia się na zd...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy