Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki kierownika produkcji , Otwarty dostęp

29 października 2020

NR 59 (Październik 2020)

Jak zwiększyć wydajność produkcji? Case study firmy Luxon Led

0 622

Czy Ty też się zastanawiasz, jak zwiększyć wydajność produkcji przy wykorzystaniu posiadanych zasobów? Dysponujesz zespołem profesjonalistów, znasz się na swojej dziedzinie, klienci cenią Twoje produkty, jednak analizy mówią, że potrzebne są lepsze wyniki. Dodatkowo działalność w czasie kryzysu sprawia, że najlepszą opcją byłoby zoptymalizowanie dostępnych zasobów i tym samym – wzrost wydajności, bez ponoszenia wysokich kosztów. Jak to osiągnąć?

Metod jest wiele, jednak przykłady z rynku pokazują, że Lean Management to jeden z najskuteczniejszych sposobów na wzrost wydajności, niezależnie od wielkości firmy czy rodzaju wytwarzanych produktów. Wie o tym firma Luxon LED, która dzięki wprowadzeniu szczupłego zarządzania zwiększyła wydajność produkcji z 60% na 80% a terminowość ich realizacji wzrosła o 35 punktów procentowych. Brzmi jak spełnienie biznesowych marzeń, prawda? Najczęściej z marzeniami jest tak, że nie spełniają się same i trzeba im trochę pomóc. Tak właśnie było w przypadku firmy Luxon LED. Zobacz, jakie efekty osiągnęła ta firma dzięki wdrożeniu rozwiązań Lean Management.

POLECAMY

Motywacja do zmian

Firma Luxon LED działa na rynku od 2008 r., liczy ponad 100 pracowników i jest zarządzana przez osoby z bardzo dużym doświadczeniem biznesowym. To pasjonaci, znający się doskonale na branży oświetleniowej, a ich produkty znajdują zastosowanie w obiektach przemysłowych, handlowych oraz oświetleniu ulicznym. Jak sami mówią o sobie, są fanami ciągłego doskonalenia i zdają sobie sprawę, że każdy element organizacji można systematycznie usprawniać. Luxon LED traktuje rozwój kompleksowo, czego najlepszym przykładem mogą być stosowane przez nich aplikacje i rozwiązania, takie jak Asana, Slack czy Pipedrive. Narzędzia te są niezwykle pomocne w komunikacji i zarządzaniu organizacją.
Nie dziwi więc fakt, że mimo wielu sukcesów i zadowolenia klientów, firma nieustannie identyfikuje możliwe obszary do optymalizacji. Tak też było w 2017 r., kiedy zarząd Luxon LED skontaktował się z nami. Początkowo chodziło o uporządkowanie procesów produkcyjnych, tak aby zwiększyć ich wydajność przy zachowaniu tych samych zasobów. Dlaczego zdecydowali się na taki ruch? Ponieważ pomimo młodego zespołu profesjonalistów, który angażował się w powierzone obowiązki, firma borykała się z nieregularną terminowością wysyłek do klientów, a także niedopasowaną produktywnością swoich procesów. 

Początki Lean Management w Luxon LED

Współpraca z Luxon LED rozpoczęła się oczywiście od rozmów. W trakcie konferencji branżowej spotkałem jednego z członków zarządu, Krzysztofa Ostrowskiego, i wymieniliśmy się kontaktami. Niedługo po tym spotkaniu zostałem zaproszony do firmy, aby zobaczyć, jak wyglądały procesy w ówczesnej lokalizacji Luxon LED oraz jak możemy przeprowadzić zmiany, aby organizacja zaczęła funkcjonować systemowo z pożądanym poziomem wydajności.
Po mojej wizycie omówiłem z Krzysztofem scenariusz dalszych działań. Jako jedną z pierwszych aktywności zaplanowaliśmy szkolenia dla pracowników zarówno z działu produkcji, jak i administracji. Miały one na celu ujednolicenie świadomości w różnych obszarach organizacji tak, by każdy wiedział, na czym mają polegać prace oraz w jakim kierunku będą zmierzały. Ważne było również to, by zespół rozumiał, jak istotna jest współpraca wszystkich działów firmy. Po przeprowadzonych szkoleniach powołaliśmy również wewnętrzny zespół wdrożeniowy. Na samym początku składał się on z kilku osób kluczowych dla produkcji, czyli m.in. kierownika produkcji, brygadzisty oraz technologa.
Oprócz elementu szkoleniowego przeprowadziłem również wstępne obserwacje, wywiady obszarowe i pomiary procesów, aby zweryfikować poziom faktycznego wykorzystania posiadanych zasobów. Po przeanalizowaniu wszystkich zebranych informacji zaproponowałem rozpoczęcie zmian od standaryzacji procesów na bazie ich balansowania, która docelowo, według ustaleń z Krzysztofem, miała doprowadzić do powstania linii produkcyjnej. Co ważne, w tamtym momencie był to obszar stanowiący duże wyzwanie dla firmy i priorytetowy kierunek działań. Dlatego też niezmiernie ważne było ustandaryzowanie procesów i przejście z produkcji gniazdowej na produkcję liniową. 
Choć organizacja początkowo obawiała się, czy zespół zaangażuje się w działania i czy będą one efektywne, Krzysztof podjął decyzję o rozpoczęciu współpracy, w którą włączyłem się osobiście, jako konsultant prowadzący i przypisany do wspólnego projektu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nasza współpraca rozpoczęła się w 2017 r. i, mimo początkowych obaw, trwa do dziś.

Balansowanie linii produkcyjnej

Jak już wcześniej wspomniałem, oprócz przeprowadzonych szkoleń, kluczowym elementem, który pokazywał mierzalne efekty, było ustandaryzowanie pracy obszaru produkcji w układzie liniowym. Zrealizowaliśmy to zadanie m.in. dzięki warsztatom balansowania całego procesu produkcyjnego. Polegają one na dokładnej analizie zastanej sytuacji, wykonywanej w ramach produkcji zadań i czynności, weryfikacji dostępności materiałów, narzędzi i określeniu realnych celów. Dodatkowo ważne jest także określenie liczby wytwarzanych produktów w czasie i kolejność etapów produkcyjnych, z uwzględnieniem różnych zmiennych, by finalnie cały proces był efektywny i łatwy do zaplanowania. Warsztaty przeprowadziliśmy w dawnej siedzibie firmy. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ zarządowi również zależało na wypracowaniu takich rozwiązań, które przy docelowej zmianie lokalizacji staną się normą, i pozwolą na wprowadzenie opracowanych standardów od samego początku działania w nowym miejscu.
Podczas balansowania koncentrowaliśmy się na głównych produktach firmy, a także na tym, by każdy z nich mógł być realizowany takim samym składem osobowym, z zachowaniem równomiernego obciążenia poszczególnych etapów procesu.
Warto zaznaczyć, że całość prac nabierała odpowiedniego tempa również dlatego, że w firmie Luxon LED wyrażenie „nie da się” nie istnieje. Dlatego każdy pomysł na wyeliminowanie zbędnej czynności w procesie był testowany, sprawdzany i realizowany od ręki, przy wykorzystaniu dostępnych materiałów. Co istotne, wszystkie usprawnienia na etapie warsztatów balansowania były przygotowywane siłami wewnętrznymi, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi i materiałów. Dzięki tym działaniom mogliśmy przetestować bardzo dużo ciekawych rozwiązań i ukierunkować docelowy kształt procesu.
Dlaczego tak szeroko opisuję ten punkt projektu? Poniew...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy