Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sztuka motywowania

31 lipca 2018

NR 45 (Czerwiec 2018)

Jak doceniać pracowników?

0 114

W czasach, kiedy koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa są coraz wyższe, a znalezienie kompetentnych pracowników coraz trudniejsze, trzeba poszukiwać skutecznych rozwiązań zatrzymania obecnych pracowników i utrzymania ich zaangażowania. Zwiększanie wynagrodzenia, premiowanie, dodatkowe, pozapłacowe benefity to skuteczne narzędzia do zwiększenia motywacji pracowników, jednak ich działanie jest krótkotrwałe i kosztowne, 
dlatego warto sięgać również po inne narzędzia.

Spośród rozwiązań mających na celu zwiększenie motywacji pracowników oraz ich zaangażowania w wykonywane obowiązki menedżerowie często wybierają jeden z najstarszych sposobów motywacji, czyli metodę kar i nagród. Metoda ta – pomimo wielu publikacji oraz badań potwierdzających jej niewielką skuteczność w obecnych czasach – jest chętnie stosowana. Dlaczego? Bierze się to ze stereotypowego myślenia, że ludzie z natury są leniwi i nieuczciwi, a dobrą pracę może zapewnić tylko skuteczny system kar i nagród. 

Inne spojrzenie na motywację

Poszukiwanie najlepszych rozwiązań służących motywowaniu pracowników warto rozpocząć od rankingów najlepszych pracodawców w Polsce. Badanie Aon Best Employers Program z 2017 r. pokazuje, że pracownicy za najlepszych pracodawców uważają firmy, które doceniają wkład pracowników w przedsiębiorstwo. Badanie Mapa motywacji również pokazało, że dla pracowników najbardziej istotne jest docenianie oraz dobra atmosfera w miejscu pracy. Potwierdziły to także wyniki badań prowadzonych przez firmę rekrutacyjną Glassdoor, które wykazały, że ponad 80% pracowników było gotowych pracować ciężej, jeżeli przełożony doceniał ich pracę i ponad połowa z tego samego powodu postanowiłaby zostać w firmie. Natomiast mniej niż 40% było zdecydowanych pracować ciężej z obawy o utratę pracy. 

Skuteczna metoda

Docenianie jest bardzo skuteczną, a przy tym najtańszą formą motywacji pracowników. Ta forma motywacji dobrze wykorzystana może przynieść niezwykłe efekty w postaci długotrwałego zaangażowania pracowników. Niestety menedżerowie bardzo często lekceważą docenianie. W standardowym podejściu do motywacji, pracownik wykonujący swoje obowiązki zgodnie z zawartą umową, niewychodzący poza ich zakres, niewykonujący pracy ponad obowiązujące go normy, nie może spodziewać się pochwał oraz słów podziękowania od przełożonego. Takie podejście kierownika powoduje, że:

 • pracownik nudzi się pracą, 
 • pojawia się u niego brak zaangażowania, 
 • spada jakość jego pracy, 

a w konsekwencji może pojawić się kara, która pracownika zdemotywuje jeszcze bardziej.

Uznanie codziennej pracy, która nie wykracza poza obowiązki, dziękowanie pracownikowi za poświęcenie, może być siłą napędową do jeszcze większego wysiłku. Zauważono, że pracownika, który czuje się doceniony, charakteryzują: 

 • mniejsza absencja,
 • zmniejszone prawdopodobieństwo zmiany zatrudnienia,
 • większa uważność – pracownik doceniany wykazuje się większą dbałością o szczegóły,
 • większe zaangażowanie w sukces przedsiębiorstwa,
 • lepsze relacje z innymi pracownikami,
 • większe poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
 • doceniany pracownik w lepszym świetle opisuje swojego pracodawcę wśród swoich znajomych.

Problem z docenianiem

Dlaczego menedżerowie mają taki problem z docenianiem codziennej pracy swoich podwładnych? Może to wynikać np. z wychowania. Większość rodziców docenia swoje dzieci za postępy. Dziecko, gdy nauczy się mówić, chodzić, przyniesie lepsze oceny ze szkoły, nauczy się czegoś nowego, zda egzamin, natychmiast spotka się z uznaniem. Kiedy jednak osiągnięcia te staną się codziennością, nie spotyka się już z taką reakcją. Dopiero kiedy pojawi się działanie ponad normę, pojawia się pochwała ze strony rodziców. Takie wychowanie wyrobiło w dziecku, a potem w dorosłej osobie nawyk, że za działanie zgodne z przyjętymi zasadami nie ma pochwały. 

Adrian Gostick i Chester Elton, cenieni na świecie badacze oraz autorzy publikacji dotyczących zarządzania, zaobserwowali, że przełożeni tłumaczą swój brak doceniania podwładnych m.in.:

 • brakiem czasu, 
 • brakiem umiejętności udzielania pochwały, 
 • obawą, że pracownicy będą czuli się manipulowani,
 • przekonaniem, że docenianie za wykonywanie zwykłych obowiązków mija się z celem i nie motywuje. 

Wypracowanie nawyku doceniania z pewnością nie jest łatwe, jednak wdzięczność za codzienną pracę przyniesie korzyść w postaci większego zaangażowania pracowników. Nieumiejętne, zbyt częste oraz sztuczne chwalenie pracownika może nie być dobrze odbierane przez podwładnych. Aby wypracować w sobie nawyk doceniania, warto poświęcić czas następującym elementom:

1. Zainteresowanie się prywatnym życiem pracowników 

Pytania o ich...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy