Budowanie systemu szkoleń i zespołu trenerów wewnętrznych w dziale produkcji

Sztuka motywowania

Aktualna sytuacja na rynku pracy i związana z nią wysoka rotacja (zwłaszcza tymczasowych pracowników produkcyjnych) często powodują konieczność zatrudniania osób o niewystarczających kompetencjach – do przyuczenia lub przekwalifikowywania pracowników między procesami i operacjami – czyniąc ich „multitaskingowymi”. Oba te zjawiska wiążą się z koniecznością zapewnienia pracownikom odpowiednich szkoleń, które pozwolą im osiągnąć oczekiwaną efektywność na stanowiskach pracy. 

Część przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych, które nie wypracowały korporacyjnych standardów, nie jest na to gotowa. Odpowiedzialność za wprowadzenie do pracy i rozwój umiejętności pracownika produkcji spada na barki mistrzów i brygadzistów. Ci jednak, choć mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie procesów produkcyjnych danej organizacji i koordynowania pracy podległego zespołu, nie są przygotowani do dzielenia się nimi z innymi. Wbrew pozorom nie każdy może pełnić rolę trenera wewnętrznego. Potrzebnych jest do tego kilka kluczowych kompetencji, z których najważniejsza jest komunikacja, rozumiana jako zdolność do nawiązywania i utrzymywania kontaktu, aktywne słuchanie czy udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Do tego należy dodać umiejętność motywowania, asertywność czy znajomość metod nauczania, by móc dobierać je adekwatnie do celu i potrzeb uczestników. 

REKLAMA

​​

Podnoszenie kwalifikacji nie odbywa się wyłącznie z inicjatywy pracodawcy. Sami pracownicy też mają coraz większą świadomość konieczności dokształcania się. Badania Hays Poland pokazują, że w opinii aż 29% pracowników dobry pracodawca to taki, który zapewnia możliwości rozwoju – m.in. z tych powodów warto podejść do tematu strategicznie. Rozwój wiedzy i umiejętności pracowników powinien być zaplanowany (także w budżecie) i spójny z wizją firmy na kolejne lata. Zamiast działań doraźnych możemy opracować i wdrożyć przemyślaną politykę szkoleniowo-rozwojową w organizacji, przynoszącą nam wymierne korzyści. 

Kto może nam w tym pom

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy