Zespół z dysfunkcjami

Konflikty na hali

Mimo że bardzo się staramy, nasz zespół niekoniecznie dobrze pracuje. To złe funkcjonowanie może mieć kilka źródeł. Trzeba je w porę zidentyfikować i zlikwidować, żeby nie wpłynęły negatywnie na osiągane wyniki.

Bardzo często w swojej pracy zawodowej stajemy się członkami jakiegoś zespołu. Może to być zespół funkcjonalny, np. kontroli, sprzedaży, czy zespół powołany w celu realizacji konkretnego projektu. Warto pamiętać, że w działaniu każdego zespołu pojawiają się pewne powtarzalne mechanizmy. Choć pracę zespołową trudno precyzyjnie zmierzyć (trudno wyodrębnić jedną zmienną, która decyduje o tym, czy zespół działa efektywnie, czy nie), to doskonale wiemy, że jeśli ludzie wspólnie dążą do jednego, jasno określonego celu, bardzo często są w stanie osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty. Uzyskują znacznie lepsze wyniki w krótszym czasie i przy niższych kosztach. Praca zespołowa daje dodatkowo poczucie więzi i przynależności. Co zatem należy zrobić, aby zespół działał naprawdę efektywnie?
Czy naprawdę jesteśmy zespołem?

REKLAMA

​​

Na początku warto zastanowić się, czy grupa, w której pracujemy, to rzeczywiście zespół. W literaturze spotykamy wiele definicji, ale najistotniejsze jest to, że zespół tworzą ludzie, którzy:

 • mają wspólne cele; 
 • dzielą się zyskami z realizacji tych celów oraz odpowiedzialnością związaną z ich osiąganiem;
 • działają dla wspólnego dobra, a nie w celu realizacji indywidualnych interesów. 

Zespoły składają się najczęściej z kilku do maksymalnie kilkunastu osób. Grupa (nawet mała) pracowników to jeszcze nie zespół. Według Patricka Lencioniego, jeśli grupa nie spełnia trzech wyszczególnionych powyżej kryteriów, nie jest wzajemnie powiązana współzależnością i współodpowiedzialnością za osiągane cele. Nie stanowi zatem zespołu, choćby wszyscy jej członkowie podlegali jednemu kierownikowi, a zespoły są zwykle o wiele bardziej efektywne od najlepiej zbudowanych grup.

Jak zbudować dobry zespół, czyli role w zespole

Przy doborze członków zespołu warto wziąć pod uwagę zarówno osobowości, jak i preferencje osób, które będą w nim pracować. Przydział ról w zespole powinien być związany z: 

 • indywidualnymi predyspozycjami ludzi do określonych zachowań; 
 • sposobem, w jaki dana osoba pracuje oraz wchodzi w relacje z innymi;
 • kompetencjami w zakresie realizacji zadań; 
 • wymiarem społecznym funkcjonowania osoby w zespole. 

Należy przy tym pamiętać, ż...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy