Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sztuka motywowania

19 lutego 2019

NR 49 (Luty 2019)

Wynagrodzenie pod lupą

0 734

Jak sprawdzić, czy system wynagradzania odpowiada pracownikom produkcyjnym, i stworzyć taki, który będzie spełniał oczekiwania?

Stopa bezrobocia w naszym kraju utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie (5,9%), a częsta rotacja pracowników staje się coraz większym problemem dla polskich firm. 
Liczne źródła branżowe wskazują, że w 2018 r. niedobór pracowników w znaczącym stopniu obejmuje wykwalifikowanych pracowników fizycznych, w tym operatorów produkcji i maszyn. Przed firmami produkcyjnymi stoją zatem spore wyzwania związane z przyciąganiem i zatrzymywaniem pracowników w organizacji. Badania wskazują, że dla pracowników (również pracowników wykonawczych) najbardziej istotnymi czynnikami wpływającym na ich satysfakcję i chęć pozostania u danego pracodawcy jest wysokość i system wynagrodzenia. Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, firmy powinny nie tylko diagnozować potrzeby i oczekiwania swoich pracowników, ale również na bieżąco badać pojawiające się zmiany i trendy na rynku pracy. Niedobór pracowników produkcyjnych niesie bowiem konsekwencje w postaci kształtowania się na rynku wyższych wynagrodzeń i atrakcyjnych systemów premiowania.

Badanie satysfakcji

Jak już wspomniano, pracodawcy, którzy chcą jak najdłużej zatrzymywać swoich pracowników w firmie, muszą być otwarci na dialog z nimi oraz na bieżąco weryfikować ich poziom zadowolenia z pracy. Najbardziej popularną formą badania oczekiwań i opinii pracowników na temat organizacji jest kwestionariusz badania satysfakcji. Narzędzie to pozwala ocenić wybrane obszary działalności firmy, w tym system wynagradzania. Ważne, aby kwestionariusz i zawarte w nim pytania były adekwatne do obszarów, które pracodawca chce zbadać, i mogły odpowiedzieć na interesujące go kwestie. W tym przypadku osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badania powinny dobrać i sformułować pytania w taki sposób, aby odpowiedzi na nie dostarczyły firmie odpowiednich informacji na temat poziomu zadowolenia pracowników z systemu wynagradzania. W narzędziu można również uwzględnić pytania otwarte związane z propozycjami zmian ze strony pracowników, dzięki czemu pracodawca pozyska kompleksowe informacje na temat tego, jakiej poprawy konkretnie oczekują jego pracownicy. Dane dostarczone narzędziu w ten sposób powinny zostać poddane dokładnej analizie, a w następnej kolejności opracowane w formie wniosków i rekomendacji. Badanie zadowolenia z pracy należy przeprowadzać cyklicznie. Zaleca się, aby odbywało się ono w rocznych odstępach, ale w firmach charakteryzujących się dynamicznym rozwojem oraz rozbudowaną strukturą organizacyjną badanie może się odbywać raz na pół roku.

Ocena pracowników

Rozmowy podsumowujące realizację celów pracowników i ich efektywność mogą być również dobrą okazją do pozyskiwania informacji na temat czynników, które motywują pracowników do wykonywania określonych zadań. Warto, aby pracodawcy w cyklicznych ocenach pracowników produkcyjnych uwzględniali ich spojrzenie na temat systemu wynagradzania i byli otwarci na wskazówki, które mogą zwiększyć efektywność zatrudnionych. Pozyskiwanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej od pracowników nie tylko dostarcza istotnych danych, ale również pomaga budować kulturę otwartej komunikacji w firmie. 

Exit interview

Kolejnym wartościowym źródłem, które pomoże zbadać efektywność systemu wynagradzania w firmie, jest narzędzie exit interview. Polega ono na bezpośredniej rozmowie z osobą, która rezygnuje ze współpracy z firmą. Pracownicy firmy są bardzo cennym źródłem informacji i mogą wskazać obszary, które ich zdaniem warto poprawić w organizacji. Zaproszenie na tego typu spotkanie jest także oznaką, że organizacja jest otwarta na dialog i liczy się z opinią osób, które w niej pracują. Exit interview z reguły jest badaniem ustrukturyzowanym opartym na gotowych, wcześniej przygotowanych pytaniach zawartych w kwestionariuszu. Ankieta powinna badać najbardziej kluczowe obszary, które mogą mieć wpływ na rotację pracowników, np. system wynagradzania, oraz zawierać pytania otwarte związane z propozycją zmian ze strony byłego pracownika. Dane pozyskane z tego badania mogą wykazać, co w systemie wynagradzania najbardziej nie odpowiada pracownikom i jak stworzyć system, który zatrzyma pozostałych pracowników firmy na dłużej.

Standardy wynagradzania

Pracownicy produkcyjni coraz częściej rezygnują z pracy ze względu na otrzymanie bardziej atrakcyjnej oferty finansowej u innego pracodawcy. Aby temu zapobiec, firmy oprócz badania potrzeb i oczekiwań swoich pracowników powinny aktywnie badać aktualne standardy wynagradzania pracowników. Posiadanie wiedzy na temat rynku pracy jest bardzo ważne, szczególnie dla organizacji, które nie chcą borykać się z problemem rotacji. Popularnymi metodami wynagradzania pracowników produkcji są stawki czasowe (uzależnione od przepracowanego czasu) i akordowe (uzależnione od ilościowych wyników pracy). Stawki czasowe najczęściej wykorzystywane są w firmach, w których nie ma możliwości weryfikowania wyników pracy, akordowe – gdy taka możliwość istnieje, a pracodawcy zależy na wysokiej wydajności pracowników, ale liczy się z tym, że jej jakość nie będzie wysoka. To nadal najczęściej wykorzystywane formy wynagradzania pracowników produkcji, ale w nowoczesnych organizacjach, które są nastawione na podnoszenie motywacji swoich pracowników, zaczynają powstawać rozbudowane systemy wynagradzania oparte na wynagrodzeniu podstawowym i różnorodnych premiach. 

Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika (źródło: Agnieszka Springer)

Idealny system wynagradzania

W budowaniu systemów wynagradzania składających się z premii należy pamiętać przede wszystkim o tym, aby ich zasady były oparte na obiektywnych i przejrzystych dla pracowników kryteriach. Pracodawcy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy