Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sztuka motywowania

19 lutego 2019

NR 49 (Luty 2019)

Wynagrodzenie pod lupą

0 145

Jak sprawdzić, czy system wynagradzania odpowiada pracownikom produkcyjnym, i stworzyć taki, który będzie spełniał oczekiwania?

Stopa bezrobocia w naszym kraju utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie (5,9%), a częsta rotacja pracowników staje się coraz większym problemem dla polskich firm. 
Liczne źródła branżowe wskazują, że w 2018 r. niedobór pracowników w znaczącym stopniu obejmuje wykwalifikowanych pracowników fizycznych, w tym operatorów produkcji i maszyn. Przed firmami produkcyjnymi stoją zatem spore wyzwania związane z przyciąganiem i zatrzymywaniem pracowników w organizacji. Badania wskazują, że dla pracowników (również pracowników wykonawczych) najbardziej istotnymi czynnikami wpływającym na ich satysfakcję i chęć pozostania u danego pracodawcy jest wysokość i system wynagrodzenia. Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, firmy powinny nie tylko diagnozować potrzeby i oczekiwania swoich pracowników, ale również na bieżąco badać pojawiające się zmiany i trendy na rynku pracy. Niedobór pracowników produkcyjnych niesie bowiem konsekwencje w postaci kształtowania się na rynku wyższych wynagrodzeń i atrakcyjnych systemów premiowania.

Badanie satysfakcji

Jak już wspomniano, pracodawcy, którzy chcą jak najdłużej zatrzymywać swoich pracowników w firmie, muszą być otwarci na dialog z nimi oraz na bieżąco weryfikować ich poziom zadowolenia z pracy. Najbardziej popularną formą badania oczekiwań i opinii pracowników na temat organizacji jest kwestionariusz badania satysfakcji. Narzędzie to pozwala ocenić wybrane obszary działalności firmy, w tym system wynagradzania. Ważne, aby kwestionariusz i zawarte w nim pytania były adekwatne do obszarów, które pracodawca chce zbadać, i mogły odpowiedzieć na interesujące go kwestie. W tym przypadku osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badania powinny dobrać i sformułować pytania w taki sposób, aby odpowiedzi na nie dostarczyły firmie odpowiednich informacji na temat poziomu zadowolenia pracowników z systemu wynagradzania. W narzędziu można również uwzględnić pytania otwarte związane z propozycjami zmian ze strony pracowników, dzięki czemu pracodawca pozyska kompleksowe informacje na temat tego, jakiej poprawy konkretnie oczekują jego pracownicy. Dane dostarczone narzędziu w ten sposób powinny zostać poddane dokładnej analizie, a w następnej kolejności opracowane w formie wniosków i rekomendacji. Badanie zadowolenia z pracy należy przeprowadzać cyklicznie. Zaleca się, aby odbywało się ono w rocznych odstępach, ale w firmach charakteryzujących się dynamicznym rozwojem oraz rozbudowaną strukturą organizacyjną badanie może się odbywać raz na pół roku.

Ocena pracowników

Rozmowy podsumowujące realizację celów pracowników i ich efektywność mogą być również dobrą okazją do pozyskiwania informacji na temat czynników, które motywują pracowników do wykonywania określonych zadań. Warto, aby pracodawcy w cyklicznych ocenach pracowników produkcyjnych uwzględniali ich spojrzenie na temat systemu wynagradzania i byli otwarci na wskazówki, które mogą zwiększyć efektywność zatrudnionych. Pozyskiwanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej od pracowników nie tylko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy