Przegląd techniczny budynku – najważniejsze informacje

Inspiracje

Niezależnie od przeznaczenia budynku (mieszkalny, biurowy itd.) każdy wymaga okresowych przeglądów technicznych pozwalających na utrzymanie go w dobrym stanie i zapobiegających ewentualnym szkodom oraz naprawom. Przegląd techniczny budynku to procedura umożliwiająca ocenę techniczną budynku, jego instalacji, urządzeń i elementów konstrukcyjnych. Przegląd jest szczególnie ważny dla inwestorów i właścicieli budynków, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo wykrycia usterek i zapobiegnięcia poważnym awariom. Ponadto, przeprowadzenie przeglądu technicznego jest wymogiem prawnym i może mieć wpływ na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

W niniejszym artykule, zapoznasz się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi nadzoru budowlanego w 2023 roku i dowiesz się, w jaki sposób specjalistyczny program „Przegląd i kontrola budynków” może usprawnić ten proces.

Przegląd techniczny budynku – co ile lat należy go wykonać?

W Polsce przeprowadzenie przeglądu technicznego budynku jest obowiązkowe i wynika z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Wymogi prawne na rok 2023 określają, że przegląd techniczny budynku musi być przeprowadzany co najmniej raz na 10 lat począwszy od daty oddania budynku do użytkowania lub ostatniego przeglądu technicznego. W przypadku budynków o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, jak budynki użyteczności publicznej, przeglądy techniczne muszą być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat. Dodatkowo, w przypadku wystąpienia usterek, awarii lub zmiany sposobu użytkowania budynku, przegląd techniczny może być przeprowadzany częściej niż raz na 10 lat.

Kto robi przegląd techniczny budynku?

Zastanawiasz się, kto wykonuje przegląd techniczny budynku? Wymogi prawne określają, że przegląd techniczny musi być wykonany przez uprawnionego inspektora nadzoru budowlanego lub inżyniera budownictwa. Po przeprowadzeniu przeglądu technicznego, inspektor lub inżynier sporządza raport, który zawiera informacje o stanie technicznym budynku, jego instalacji, urządzeń i elementów konstrukcyjnych oraz ewentualnych zaleceniach co do napraw lub modernizacji.

Co obejmuje przegląd techniczny budynku?

Przegląd techniczny budynku jest kompleksową analizą stanu technicznego budynku i jego elementów konstrukcyjnych oraz instalacji. Podczas przeglądu inżynier lub specjalista w dziedzinie budownictwa dokonuje wizji lokalnej budynku oraz analizuje dokumentację techniczną. Oceniany jest stan fundamentów, konstrukcji nośnej, elewacji, dachu oraz instalacji technicznych (elektryczna, wodnokanalizacyjna czy wentylacyjna). Przegląd techniczny pozwala wykryć różnego rodzaju usterki i problemy, jak defekty konstrukcyjne, problemy z instalacjami, uszkodzenia elewacji i dachu czy problemy z bezpieczeństwem pożarowym. Przygotowanie budynku do przeglądu wymaga również sporządzenie dokumentacji technicznej, w którą wchodzą m.in.:

 • projekty budowlane,
 • rysunki techniczne,
 • dokumentacje instalacji,
 • protokoły badań laboratoryjnych,
 • pozwolenia na budowę.
   

Dodatkowo należy zapewnić dostęp do wszystkich elementów budynku – w tym do piwnic, strychów, klatek schodowych czy instalacji.

Kontrola nadzoru budowlanego – prawa inspektora i inwestora

Przegląd techniczny budynku powinien być przeprowadzony przez specjalistę z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem np. architekta, inżyniera budowlanego lub rzeczoznawcę budowlanego. Ta osoba, powinna posiadać uprawnienia do wykonywania takiej kontroli, wynikające z przepisów prawnych, a także zostać objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z wady lub błędu popełnionego podczas wykonywania przeglądu.

Inwestor, jako właściciel budynku lub osoba zarządzająca nim, ma prawo do udziału w przeglądzie technicznym i obserwacji pracy specjalisty. Inwestor ma również uprawnienia do uzyskania szczegółowych informacji na temat stanu technicznego budynku oraz wskazówek dotyczących jego naprawy lub modernizacji, jeśli jest to konieczne. Warto jednak pamiętać, że inwestor nie powinien ingerować w pracę specjalisty, gdyż może wpłynąć na wynik przeglądu.

Kontrola nadzoru budowlanego – jaki program wybrać i dlaczego?

Kontrola nadzoru budowlanego to kluczowy element zarządzania budynkiem i zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz funkcjonalności. Aby ułatwić inwestorom i zarządcom nieruchomości przeprowadzanie przeglądów technicznych oraz kontroli budowlanych, stworzono programy jak "Przegląd i kontrola budynków". Program oferuje ponad 100 list kontrolnych, druków oraz szablonów dokumentów ułatwiających przeprowadzenie kontroli technicznej budynku. Materiały merytoryczne zawarte w programie dostarczają również cenne informacje dotyczące zarządzania nieruchomością, prowadzenia książki obiektu budowlanego, oceny energetycznej budynków czy zakresu kontroli instalacji i nadzoru budowlanego. Dodatkowo, "Przegląd i kontrola budynków" oferuje wygodny import plików z programu Excel, co ułatwia pracę z już posiadanymi danymi. Dzięki oprogramowaniu, inwestorzy i zarządcy nieruchomości mogą skuteczniej i szybciej przeprowadzać przeglądy techniczne, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa oraz funkcjonalności budynków. Wszystkie dane są zgodne i dostosowane do obowiązujących przepisów.

Program jest intuicyjny, a jego przejrzysty i wygodny panel, pozwala na sprawne poruszanie się i stały dostęp do informacji związanych z kontrolą budynku takich jak:

 • wyznaczanie terminów przeglądów, konserwacji instalacji i sprzętu p.poż. oraz przypominanie o realizacji wszystkich obowiązkowych zadań,
 • tworzenie planów naprawczych, z uwzględnieniem takich czynników jak pilność napraw czy możliwość koordynowania zlecenia,
 • ewidencjonowanie i planowanie kontroli,
 • prawidłowe wypełnianie druków i formularze.

Program został opracowany przez ekspertów z obszaru BHP i budownictwa, dzięki czemu zyskujesz pewność, że trafia do Ciebie sprawdzona wiedza w wygodnej formie dostosowanej do Twoich obowiązków. Przekonaj się nad użytecznością programu i zamów bezpłatną wersję demo.

Przypisy