Nowa era we wdrażaniu well-beingu do organizacji

Inspiracje

„Nadchodzi moment, w którym należy przestać po prostu wyciągać ludzi z rzeki. Warto pójść w górę jej nurtu i dowiedzieć się, dlaczego do niej wpadają”. To są słowa Desmonda Tutu, które doskonale oddają charakter zmian, które nadchodzą w obszarze dbania o well-being w organizacjach. Biorąc pod uwagę obecne wyniki badań, jak i zwiastuny zmian w obszarze zmęczenia, wypalenia zawodowego, depresji, osamotnienia, odporności psychicznej, warto już dziś otworzyć dyskusję w organizacjach na temat podejmowania pracy u źródła problemów. Pytania, które warto tu postawić, to jak ją realizować w sposób systematyczny, ale przede wszystkim mądry i dopasowany do realiów danej firmy oraz przy wykorzystaniu mało rozpoznawanych dotąd mechanizmów dźwigni, które w krótkim czasie dają widoczne efekty.

Tematem szeroko pojętego well-beingu wewnętrznego zajmuję się od 2015 r. Pamiętam czasy niewidzenia problemów związanych z przeciążeniami i stresem, czas, w którym im zaprzeczano, wierząc, że praca po 10–14 godzin jest normą oraz moment otwarcia na nowy ówcześnie w Polsce trend, związany z dbaniem o dobrostan pracowników. Dzięki pandemii zrobiliśmy krok milowy w rozumieniu wpływu stresu i niepokoju na efektywność i produktywność pracowników, rolę społeczności i relacji w budowaniu odporności psychicznej oraz wagę konsekwencji dla biznesu funkcjonowania w ciągłej niepewności i zmianie. Dziś programy well-beingowe uwzględniają działania w obszarze mental health i obejmują szeroki pakiet różnych form wsparcia, w których podstawowy wymiar stanowią szkolenia i warsztaty, a bardziej złożony konsultacje z psychologami, wprowadzanie podejścia NVC do komunikacji czy cykliczne spotkania samych liderów, którzy dzielą się doświadczeniami z kolegami w obszarze swojej indywidualnej kondycji psychofizycznej, jej wpływu na biznes oraz sposobami na wyjście z kryzysu. Widzę w tych projektach coraz głębszą potrzebę organizacji świadomego i mądrego poszukiwania najlepszych rozwiązań, odpowiedzi na pojawiające się aktualnie wyzwania w obszarze dobrostanu i zdrowia psychicznego.
Obecnie zdecydowana większość programów, niezależnie czy dotyczą obszaru profilaktyki, czy reagowania na to, co już się wydarzyło, mają jedną wspólną cechę – ograniczają lub hamują odczuwalne negatywne rezultaty już zaistniałych zjawisk, które obniżają well-being i kondycję psychiczną 
pracowników.

REKLAMA

​​

Każde z nich w różnym stopniu realizuje poszczególne warstwy procesu rozwojowego: 

  • Budują świadomość w obszarze dbania o siebie, dbania o swój dobrostan i zdrowie psychiczne poprzez dni zdrowia, masaże, zajęcia z medytacji, jogi, zdrowego żywienia itp. 
  • Transferują wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania ludzkiego ciała, działania emocji, rozpoznawania zaburzeń psychicznych i sposobów adekwatnego reagowania itp.
  • Kształtują nowe umiejętności, poprzez techniki i narzędzia radzenia sobie ze stresem, przeciążeniami, lękiem, niepokojem, wspierania innych w kryzysie itp.
  • Wpływają też na postawy, odkodowując organizacyjne tabu dotyczące zaburzeń zdrowia psychicznego, depresji, wypalenia, promując określone zachowania w organizacji, wspierając i ucząc liderów odpowiedniego reagowania i nieprzekraczania określonyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy