Zatrudnianie pracowników 50+ w branży produkcyjnej

Inspiracje

Polskie społeczeństwo się starzeje. To fakt. Z roku na rok obserwujemy zwiększającą się liczbę seniorów. Jednocześnie zauważamy kryzys demograficzny – coraz mniej rodzących się dzieci, coraz mniej młodych ludzi, którzy mogliby wejść na rynek pracy. W kontekście tych czynników wydaje się, że nie ma sensu rozważać, czy warto zatrudniać pracowników po pięćdziesiątce, a raczej jak to zrobić, by jak najlepiej wykorzystać ich potencjał.

Starzejące się polskie społeczeństwo

Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego, wyraźnie widać regularny wzrost udziału osób starszych w strukturze społeczeństwa. W 2005 r. procent ludzi powyżej 60. roku życia wynosił 17,2, tymczasem w roku 2022 było już 25,9%. Co więcej, prognozy mówią, że tendencja ta się nie zmieni. Z roku na rok będziemy się zmagali z sytuacją, w której w społeczeństwie mamy coraz więcej seniorów, a liczba młodych ludzi maleje. Zakłada się, że w roku 2060 procent ludzi w wieku 60+ w polskim społeczeństwie będzie wynosił już prawie 40. 
Mamy do czynienia nie tylko z sytuacją, w której spada liczba urodzeń, ale również regularnie wydłuża się przeciętny czas trwania życia (tendencja ta była zachwiana w trakcie pandemii COVID-19), jednak obecnie wraca do trendów sprzed pandemii. Osoby w wieku 50–70 lat wciąż mogą cieszyć się dobrym zdrowiem i być gotowe do podejmowania nowych aktywności.
Dobrą stroną sytuacji jest fakt, że seniorzy są coraz bardziej aktywni – obyci, zaznajomieni z kulturą, uprawiający sport. Coraz więcej seniorów decyduje się na aktywność zawodową. W 2022 r. ponad 15% osób w wieku emerytalnym wciąż pracowało. Główną z przyczyn tego stanu rzeczy może być oczywiście wysokość emerytur, jednak dla pracodawcy jest to sygnał, że nie każdy pracownik zbliżający się do wieku emerytalnego będzie chciał od razu opuścić firmę. 
Te dane pozwalają wyciągnąć proste wnioski – seniorzy na rynku pracy są, będą i prawdopodobnie będzie ich coraz więcej. Od pracodawców zależy, jak wykorzystają tę sytuację – czy będą upatrywali w tym szansy, czy patrzyli na coraz bardziej dojrzałych pracowników wyłącznie jak na zagrożenie i unikali ich jak ognia.

REKLAMA

​​

Pracownicy 50+ – jacy są?

Doświadczeni
Jacy są współcześni 50- i 60-latkowie, popularnie nazywani silversami? To grupa z dużym doświadczeniem i wiedzą. Dodatkowo to osoby ceniące sobie poczucie bezpieczeństwa i stabilizację. Ten fakt – zestawiony z ich sytuacją rodzinną – czyni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy