Pracownik z charakterem

Konflikty na hali

To, że pomiędzy pracownikami zdarzają się konflikty, jest naturalne, ponieważ nawiązywanie stosunku pracy to proces sztucznie inicjowany. Niektórzy jednak częściej niż inni sprawiają kłopoty. Ta problemowość może mieć różne źródła i dopóki nie zneutralizuje się przyczyny, samo upominanie pracownika, nagany czy nawet wielokrotne rozmowy mogą nie przynieść spodziewanego efektu. Jak postępować z pracownikiem, który wywołuje konflikty w zespole?

Zachowania pracownika są najczęściej reakcją na zdarzenia, sytuacje i warunki, jakich doświadcza w miejscu pracy. Choć w znacznej mierze mają na to wpływ także jego wewnętrzne uwarunkowania psychofizyczne oraz sytuacje z życia prywatnego, to jednak pierwsze, co należy zrobić, to przyjrzeć się czynnikom związanym bezpośrednio ze środowiskiem pracy i w miarę możliwości starać się je zniwelować.

REKLAMA

​​

Kolejność podejmowanych działań w przypadku pracownika konfliktowego przedstawia schemat 1.

Niewłaściwe zarządzanie

Błędy zarządcze są jedną z podstawowych przyczyn pojawienia się postaw pracownika, które wyrażają się niechęcią wobec wszystkiego, co się dzieje w zakładzie pracy, i negowaniem decyzji kierowniczych. Mogą one przejawiać się na różne sposoby:

  • werbalne i pozawerbalne okazywanie przełożonym i współpracownikom lekceważenia i agresji, 
  • podważanie zasadności poleceń, 
  • komentowanie decyzji kierowniczych za plecami przełożonego itd. 

Każdy przypadek takiego zachowania należy analizować zarówno w kontekście pracownika, jak i jego przełożonego. Być może przełożony popełnia błędy, np. w obszarze komunikacji, motywowania, przekazywania informacji zwrotnej, które stosunkowo łatwo naprawić. Zdarza się też, że to kierownik potrzebuje wsparcia ze strony swoich przełożonych lub to w jego życiu prywatnym dzieje się coś, czego rozwiązanie wymaga czasu, a co znajduje ujście w sytuacjach zawodowych i go dekoncentruje. 

Duże trudności może sprawiać pracownik nie tylko nastawiony konfrontacyjnie w stosunku do swojego przełożonego czy współpracowników, ale też taki, który z nimi rywalizuje. O ile mądry przełożony potrafi wykorzystać taką postawę w odniesieniu do współpracowników dla wzmocnienia wydolności zespołu, o tyle rywalizacja podwładnego z przełożonym jest niebezpieczna. Psuje morale zespołu, który obniża tempo i jakość pracy, co nie jest dobrze widziane przez wyższą kadrę zarządzającą. Kiedy zawiodą mediacje i dobra wola kierownika, trzeba rozważyć przesunięcie pracownika na inne stanowisko lub… podziękować mu za współpracę, bo w innym wypadku to kierownik zostanie przez swoich przełożonych odsunięty od wykonywania obowiązków.

Warunki organizacyjne

Zdarza się, że reakcje i zachowania pracownika nie wynikają z jego złej woli, ale są odpowiedzią na warunki pracy. Chodzi tu ni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy