Praca nad atmosferą

Sztuka motywowania

Pracownicy z całym przekonaniem podkreślają, jak istotna jest dla nich atmosfera pracy, jej klimat, relacje między zatrudnionymi. Wszyscy przy tym wskazują, że decydujący wpływ na kształtowanie atmosfery w pracy ma przełożony.

Jak pokazały wyniki ankiety przeprowadzonej przez serwis szybkopraca.pl, 65% Polaków jest w stanie zrezygnować z pracy z powodu atmosfery w firmie, mimo że nie ma innej oferty zatrudnienia. Większość ankietowanych nie jest zadowolona ze stosunków panujących w miejscu pracy. Zła atmosfera w firmie powoduje frustrację i spadek zaangażowania pracowników. Najczęściej przyczyną takiego stanu jest zachowanie współpracowników i szefa.

REKLAMA

​​

Większość użytkowników portalu szybkopraca.pl oceniło atmosferę w pracy jako przeciętną (32%). Ta grupa osób zadeklarowała, że w miejscu zatrudnienia można nawiązywać bliższe znajomości, ale trzeba również kierować się zasadą ograniczonego zaufania wobec współpracowników. Kolejne 27% ankietowanych wskazało, że atmosfera w ich pracy jest zła, natomiast 26% uważa, że jest ona nie do zniesienia. Najmniej osób – 15% – zadeklarowało, iż są zadowolone ze stosunków panujących w ich firmie.

Największy wpływ na atmosferę w firmie mają oczywiście osoby, z którymi pracujemy. Potwierdzają to wyniki badań – aż 74% ankietowanych wskazało współpracowników jako przyczynę dobrego samopoczucia w miejscu pracy. Ważne są w związku z tym stosunki panujące w poszczególnych zespołach, grupach lub pomiędzy osobami dzielącymi wspólne pomieszczenie w pracy.

Na szefa, jako na główną przyczynę budującą atmosferę w miejscu zatrudnienia, wskazało 71% ankietowanych. Pokazuje to, jak ważne są kompetencje menedżerskie szefa i dobra umiejętność zarządzania zespołem. Pracownicy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa związane z umiejętnością rozwiązywania problemów przez przełożonego.

Kolejną ważną przyczyną wpływającą na atmosferę w pracy jest system wynagradzania i awansów. Klarowna polityka płacowa pozwala na planowanie przez pracownika jego przyszłej pensji, a to umożliwia mu planowanie wydatków w sferze życia prywatnego. Natomiast jasne wytyczne dotyczące awansu sprawiają, że pracownikowi łatwiej jest się realizować, osiągać cele i wykonywać zadania, co daje korzyść zarówno pracodawcy, jak i zatrudnionemu.

Informacje na temat sytuacji firmy docierające do pracowników są kolejnym ważnym czynnikiem budującym atmosferę (27%).

Jeśli osoby pracujące w organizacji zauważają zmiany w płynności finansowej firmy, zaczynają się obawiać o utrzymanie swojego miejsca pracy. Jeśli jednak do zatrudnionych docierają pozytywne informacje, buduje to ich poczucie bezpieczeństwa.

21% ankietowanych wskazało własne zachowanie jako jedną z najważniejszych przyczyn budujących atmosferę w firmie. Okazuje się więc, że za złe...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy