Podróże służbowe - obowiązki pracownika

Okiem inspektora

Kodeks pracy w art. 775 przedstawia ogólne zasady odbywania podróży służbowych, jednocześnie odsyłając do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Regulacje zawarte w rozporządzeniu nie dotyczą tylko sfery budżetowej. Odnoszą się one także do przedsiębiorstw prywatnych. Co prawda właściciele firm mają możliwość ustalania związanych z wyjazdami służbowymi diet, ryczałtów itp. na dowolnie wysokim poziomie, ale ich wartość nie może być niższa od tej, która dotyczy przedsiębiorstw państwowych. Oznacza to, że gdy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub podpisywanej z zatrudnionymi umowie o pracę nie znajdą się szczegółowe postanowienia dotyczące zasad rozliczania podróży służbowych, pracownikom przysługiwać będą należności w wysokości określonej rozporządzeniem.

REKLAMA

​​

Gdy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub podpisywanej z zatrudnionymi umowie o pracę nie znajdą się szczegółowe postanowienia dotyczące zasad rozliczania podróży służbowych, pracownikom przysługiwać będą należności w wysokości określonej rozporządzeniem.

Zgodnie z art. 775 k.p. podróż służbowa to „wykonywanie przez pracownika, na polecenie pracodawcy, zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2012 r. (sygn. akt: II UK 284/11): 

Podróż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana poza obszar miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałe miejsce pracy pracownika, na polecenie pracodawcy, w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania, oraz jest ograniczona zakładanym z góry terminem. Wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 lutego 2013 r. (sygn. akt: III AUa 1132/12): 

Podróż służbowa jest swoistą konstrukcją prawa pracy. Podstawę formalną podróży służbowej stanowi po pierwsze polecenie wyjazdu. Polecenie takie powinno określać zadanie oraz termin i miejsce jego realizacji. Zadanie musi być skonkretyzowane; nie może mieć charakteru generalnego. Nie jest zatem podróżą służbową wykonywanie pracy (zadań) w różnych miejscowościach, gdy przedmiotem zobowiązania pracownika jest stałe wykonywanie pracy (zadań) w tych miejscowościach.

Podróż służbowa pracowników mobilnych

W przypadku tzw. pracowników mobilnych (konwojenci, przedstawiciele handlowi, agenci itp.) miejsce wykonywania pracy oznaczane jest często poprzez wskazanie obszaru, po którym przemieszczają się, wykonując swoją pracę. Wówczas czas przejazdów stanowi ich czas pracy i nie można ich traktować jako podróży służbowej.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2012 r. (sygn. akt: II UK 284/11): ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy