Podejście procesowe na produkcji

Z praktyki kierownika produkcji Otwarty dostęp

Świat dynamicznie zmienia się na naszych oczach, a nowa sytuacja wymaga od firm porzucenia dotychczasowego, wyuczonego sposobu działania. Współczesne przedsiębiorstwa wciąż poszukują nowych rozwiązań i koncepcji systemowych umożliwiających podniesienie efektywności działań na bardzo konkurencyjnym rynku. Jak to osiągnąć?

Podejście procesowe jest obecnie uważane za jedną z najważniejszych orientacji w zakresie zarządzania organizacjami. Stawia ono zachodzące procesy oraz klienta (zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego) w centrum zainteresowania. Koncepcja ta, jako pierwsza, zaadoptowała: analizę wartości, podejście systemowe, koncepcję łańcucha wartości oraz ciągłe doskonalenie. Sprzyja to zwiększeniu efektywności działań nie tylko człowieka, lecz także procesów, czyli wszelkich czynności powiązanych ze sobą zależnościami przyczynowo-skutkowymi. Czynności te lub zdarzenia następują kolejno po sobie, oddziałując na siebie w sposób uporządkowany lub przypadkowy, co prowadzi do wytworzenia produktu o określonej i akceptowalnej przez klienta wartości. Pomiędzy zdefiniowanymi procesami może dochodzić do synergii wywołanej np. dobrą organizacją pracy, standaryzacją pracy bądź też odpowiednimi procedurami. Obecnie jesteśmy świadkami przełomów dwóch er, gdy pełna automatyzacja i digitalizacja nie są już wystarczające i do gry wkracza transformacja przedsiębiors...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy