Motywacja w strukturze liniowej

Sztuka motywowania

Jak dopingować podwładnych do wydajniejszej pracy, jeśli pracujemy w strukturze liniowej i nasze możliwości są ograniczone? Jakich zasad się trzymać, aby nasze propozycje były wartościowe i przynosiły efekty?

Struktura liniowa należy do klasycznych rozwiązań organizacyjnych w firmach zajmujących się produkcją. W czystej formie występuje głównie w małych przedsiębiorstwach lub funkcjonuje czasowo, na pewnym etapie rozwoju organizacji. W strukturze liniowej są dwa rodzaje stanowisk: kierownicze oraz robotnicze. Kierownik najniższego szczebla zarządza określoną liczbą robotników, natomiast kierownik wyższego szczebla zarządza kierownikami szczebla niższego. 

REKLAMA

​​

W przedsiębiorstwach o klasycznej strukturze liniowej kierownik zajmuje się w zasadzie wszystkim, czyli rekrutuje, rozlicza płace, przekazuje polecenia, ocenia pracowników itp. W obszarze jego zainteresowań szczególne miejsce zajmuje także motywowanie podwładnych. Stosuje więc różne dostępne w zakładzie narzędzia służące motywowaniu i dba o to, aby poziom motywacji był zadowalający i przynosił wymierne efekty.

Sposoby motywacji

Przeprowadzane w polskich firmach produkcyjnych badania wskazują dość jednoznacznie, że istnieje niewiele czynników motywujących pracowników najniższego szczebla, uzyskujących relatywnie niskie wynagrodzenie. Okazuje się też, że w większości są to motywatory finansowe (podwyżki, premie, nagrody pieniężne), a ponadto to poczucie sprawiedliwej płacy, stabilność zatrudnienia, satysfakcja z wykonywanej pracy i pochwała dają poczucie silnej motywacji i są w stanie zrekompensować zbyt niskie wynagrodzenie.

 

Zróżnicowa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy