Lean Six Sigma czyli połączenie dwóch najskuteczniejszych metod doskonalenia procesów

Ja szef

Lean to szybkość i natychmiastowe działanie, a Six Sigma to lokalizowanie odchyleń i ich eliminacja. Dlatego z biegiem czasu połączono oba podejścia i tak powstało Lean Six Sigma, które czerpie z bogactwa obu podejść. Aby jednak spróbować zrozumieć, jak Lean wpływa na Six Sigma i odwrotnie oraz jak wiele wartości dla organizacji przynosi ich połączenie, należy choć w niewielkiej części poznać oba podejścia.

Lean Manufacturing, czyli szczupłe wytwarzanie, skupia się na eliminacji marnotrawstwa w procesie. Trend przechodzenia na tę koncepcję zarządzania stał się bardzo popularny na Zachodzie w latach 80. XX w. Jednak firma Motorola zdecydowała się iść inną drogą. I tak w połowie lat 80. XX w., kierując się filozofią, że jakość nie może kosztować, wprowadzono metodę Six Sigma, która dzięki pozyskiwaniu ogromnych ilości danych dąży do osiągnięcia prawie perfekcyjnej jakości – 3,4 błędu na milion. Warto dodać, że za tę metodę zarządzania jakością w 1988 roku Motorola otrzymała prestiżową nagrodę jakości, imienia M. Balridge’a, którą przyznaje prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania jakością.

REKLAMA

​​

Six Sigma

Założeniem Six Sigma jest fakt, że wszystkie procesy mogą być zdefiniowane, zmierzone, przeanalizowane, udoskonalone i kontrolowane. Aby metoda ta była skuteczna, pozyskuje się jak najwięcej danych, które analizuje się za pomocą metod statystycznych. W efekcie można wychwycić i zidentyfikować błędy jeszcze przed ich wystąpieniem.
Na metodę tę składają się następujące kroki działania określane akronimem DMAIC, od następujących słów:

  • Define – zdefiniuj – opisz proces i zlokalizuj jego słabe strony. Opisz cele i wymagania klienta.
  • Measure – zmierz kluczowe aspekty procesu i zbierz jak najwięcej danych. To właśnie pomiary, dane są najważniejszym składnikiem Six Sigma.
  • Analyze – przeanalizuj dane w celu znalezienia informacji, w jaki sposób dane na wejściu wpływają na dane na wyjściu. Zlokalizuj związki przyczynowo-skutkowe, mając na uwadze, że wzięto pod uwagę wszystkie czynniki. W tym momencie bada się również, które czynniki bezpośrednio wpływają na występujący problem oraz możliwe odchylenia.
  • Improve – udoskonalaj na podstawie wyników wcześniejszej analizy. Do procesu wprowadza się zmiany, a następnie obserwuje i analizuje efekty. Jeżeli ponownie pojawiają się odchylenia, wprowadza się kolej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy