Autor: Marcin Marchwiany

Menedżer produkcji, absolwent technologii chemicznej na Politechnice Warszawskiej, specjalizacja: technologia procesów petrochemicznych; studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa procesów przemysłowych na Politechnice Łódzkiej oraz zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Przywództwo sytuacyjne według Blancharda jako droga do empowermentu pracowniczego

Skuteczne przywództwo wymaga adaptacji działań w zależności od stopnia doświadczenia swoich pracowników. Osoby początkujące potrzebują lidera o niskim poziomie wsparcia, wysoce dyrektywnego i osobiście kierującego zadaniami podwładnych. W miarę jak pracownicy stają się bardziej kompetentni, wzrasta ich samodzielność i oczekują mniej kontrolującego, a bardziej wspierającego managementu. Jak dobrać metody przywódcze do zespołu i stać się prawdziwym autorytetem w organizacji?

Czytaj więcej

Determinanty empowermentu w organizacji

Empowerment pracowników to sposób zarządzania, który umożliwia pracownikom podejmowanie niezależnych decyzji i związanej z tym odpowiedzialności. Pozwala im na podejmowanie działań związanych z wykonywanymi zadaniami[1]. Stoi to w pewnej sprzeczności z mikrozarządzaniem, które nie pozwala na niezależne podejmowanie decyzji. Wzmacniający liderzy dzielą się decyzyjnością, przyznają obowiązki lub autonomię w celu zwiększenia produktywności, co prowadzi do korzyści, takich jak wzrost zaangażowania i efektywności pracowników.

Czytaj więcej

Rola przywództwa w rozwoju empowermentu pracowników

Empowerment może oznaczać budowanie silnej relacji pomiędzy menedżerem i pracownikiem, między innymi poprzez umożliwienie pracownikowi swobody w obszarze jego działalności.

Czytaj więcej