Kultura coachingu na produkcji?

Ja szef

Coaching może w pierwszej kolejności kojarzyć się z mówcami motywacyjnymi występującymi na scenie. Jednak w żadnym wypadku nie jest to coaching, choć taką łatkę mu przyczepiono niezwłocznie po pojawieniu się w Polsce, co doskonale opisał Maciej Bennewicz w swojej książce [1].

Również bardzo często zakłada się mylnie, że coach jest pewnego rodzaju doradcą i na tacy poda nam odpowiedzi związane z tym, jak stać się lepszym kierownikiem, pracownikiem czy dyrektorem. Ale to także błędne zrozumienie roli coacha, gdyż coaching nie polega na doradzaniu, sugerowaniu jakichś rozwiązań. Powstrzymywanie się przed doradzaniem i sugerowaniem wynika z faktu, że coach po pierwsze może mieć inne doświadczenia, które w innych okolicznościach przyniosą różne wyniki. Drugim czynnikiem jest prawdopodobny brak doświadczenia zawodowego w danym obszarze, co mimo wszystko jest zaletą, gdyż dzięki temu łatwiej powstrzymać się przed przyjęciem roli doradcy.
Są również osoby, które mylą coacha z mentorem, gdzie ów mentor wprowadza ich w świat funkcji, którą mają pełnić. Mentor taki jak najbardziej może korzystać z metod oferowanych przez coaching, może również być coachem, jednak mentoring jest relacją mistrz – uczeń, a mentor ma duże doświadczenia w danym obszarze, natomiast coaching skupia się na zwiększaniu kompetencji poprzez odkrywanie potencjału przez klienta.
Coach za pomocą słuchania klienta i zadawania pytań pokazuje klientowi jego potencjał i pomaga odnaleźć kierunek podążania zgodny z klientem i jego potrzebami.
Jasną definicję coachingu przedstawia International Coaching Federation, która określa coaching mianem towarzyszenia klientowi w kreatywnym procesie skłaniającym do myślenia, który inspiruje go do maksymalizacji potencjału zarówno zawodowego, jak i osobistego [2].
Dokładne zrozumienie, czym jest coaching, pozwoli wykorzystać jego możliwości praktycznie w każdym obszarze. Pierwotnie był on wykorzystywany w sporcie, jednak z biegiem lat szeroko pojęty biznes dostrzegł, że pewien sposób podejścia trenera do swoich podopiecznych pozwala na wydobycie ze sportowców więcej, ponad przeciętną. Takie podejście udowadniało, że mają oni znacznie większy potencjał, niż wcześniej zakładano.
Początkowo praktyki coachingowe zaczęto stosować w sprzedaży, aż z biegiem lat dotarły praktycznie do każdego sektora gospodarki. Z coachingu korzystają biznesmeni, menedżerowie, dyrektorzy, klienci indywidualni oraz politycy. Niestety, jednym z sektorów, który okazuje się zaniedbany w tym zakresie, jest produkcja, gdyż błędnie postrzega się coaching jako wsparcie raczej dla sektora usługowego czy ewentualnie kadry z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy