Koncepcja LEAN w tworzeniu zrównoważonej produkcji

Okiem inspektora

Dbałość o środowisko jest obecnie ogólnoświatowym priorytetem. Najwięksi wytwórcy dostrzegają, że odpowiedzialność i zrównoważony rozwój przynoszą firmie korzyści nie tylko wizerunkowe, ale również przyczyniają się do doskonalenia sposobów wytwarzania. Każda organizacja powinna już dzisiaj podejmować działania, aby dostosować się do obecnych i przyszłych wymogów prawnych, dotyczących ochrony środowiska.

Niezbędne jest uwzględnienie tych aspektów w każdym momencie cyklu życia produktu. Rozwijające się organizacje powinny obecnie zrezygnować z podążania ścieżką ciągłego rozwoju, aby na jej miejsce skierować się ku zrównoważonemu ciągłemu rozwojowi – sustainable continuous improvement.
Aby idea zrównoważonego ciągłego rozwoju, zrównoważonej organizacji była żywa, warto skorzystać z już istniejących narzędzi. Znakomitym sposobem jest wykorzystanie wartości, jakie wnosi koncepcja Lean Management – Szczupłego Zarządzania. Trzeba jednak mieć świadomość, że samo wdrożenie lean’owych rozwiązań nie jest gwarancją przekształcenia organizacji w zrównoważoną. Jak pokazują doświadczenia, mimo zysków, jakie organizacjom przyniosły narzędzia Lean [1], znakomita większość z nich poniosła porażkę w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju w dłuższym okresie. Co ciekawe, część z nich zdecydowała się na powrót do tradycyjnych metod uprawiania biznesu.
Taki efekt spowodowany jest w głównej mierze brakiem wzięcia pod uwagę faktu, że o ile narzędzia Lean są niezbędne, o tyle kluczową rolą są umiejętności miękkie oraz tzw. czynnik ludzki. Idea Lean Manufacturing od samego początku zakłada, że człowiek jest jej najważniejszą częścią składową i wszystkie wdrożone rozwiązania mają na celu mu służyć. Weźmy na przykład metodę 5 S, która zakłada utrzymanie uporządkowanego, wydajnego, a przede wszystkim bezpiecznego środowiska pracy za pomocą pięciu kroków:

REKLAMA

​​

  • Selekcji – czyli wyposażenia miejsca pracy tylko w narzędzia niezbędne do jej wykonania;
  • Systematyki – czyli wyznaczenia łatwo dostępnego miejsca dla tych narzędzi;
  • Sprzątania – utrzymaniu miejsca pracy w czystości i porządku;
  • Standaryzacji – czyli postępowaniu tak samo w całym zakładzie;
  • Samodyscypliny – motywowaniu siebie i pracowników do postępowania zgodnie z wcześniejszymi krokami.

Pierwsza myśl menedżera poznającego 5 S to, w jaki sposób wpłynie ona na mój zakład? Co dzięki temu osiągnę? Jednak taki kierunek myślenia, nie tylko w przypadku tego rozwiązania, przyczynia się do problemów we wdrożeniu, a potem jego funkcjonowaniu. Właśc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy