Komunikacja w firmie produkcyjnej – jak skutecznie komunikować się z pracownikami, którzy nie mają firmowego adresu e-mail?

Sztuka motywowania

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa bez sprawnej komunikacji. Jest ona z jednej strony dla nas rzeczą oczywistą i podstawową, z drugiej zaś jest wyzwaniem i sztuką, która poprzez swoją formę i stosowane narzędzia wpływa i warunkuje wiele różnych dziedzin naszego życia. Jest ona również swojego rodzaju odzwierciedleniem kultury organizacyjnej. Pokazuje funkcjonujące w niej normy i styl zarządzania. Może być zarówno przyczyną sukcesu, jak i źródłem porażki.

Zarządzanie komunikacją wymaga zdefiniowania właściwych kanałów i narzędzi wykorzystywanych do przekazywania kluczowych informacji dla całej załogi. Jest to szczególnie istotne w firmach, w których nie wszyscy pracownicy mają dostęp do firmowej skrzynki e-mailowej, jak również w organizacjach, w których pracownicy pracują w systemie zmianowym/rotującym. Wówczas zaprojektowanie i wdrożenie skutecznej polityki w zakresie komunikacji będzie miało szczególne znaczenie. Wymaga to jednak przemyślenia i wyboru takich narzędzi i kanałów komunikacyjnych, które będą najbardziej odpowiednie dla naszej firmy i adekwatne do potrzeb, jakie mamy. 
Nie tylko kwestia wyboru narzędzi do komunikacji będzie tu jednak istotna. Musimy wiedzieć, w jaki sposób chcemy przekazywać informacje, ale także przemyślenia wymaga to, co i z jaką regularnością chcemy przekazywać naszym pracownikom. Często zdajemy sobie sprawę, że brak informacji jest szkodliwy i może negatywnie wpłynąć na proces czy podejmowane decyzje, ale z drugiej strony musimy także pamiętać, że zarówno nadmierna liczba komunikatów, jak i brak umiejętności selekcji i priorytetyzowania szczególnie istotnych informacji może być równie szkodliwy. Sztuką jest tutaj wyważenie odpowiedniej liczby komunikatów, które chcemy przekazywać pracownikom, tak by uniknąć chaosu komunikacyjnego i dezinformacji.
Jeśli podjęliśmy już decyzję co, kiedy i w jaki sposób chcemy przekazywać, to zastanówmy się także nad odpowiednią treścią komunikatu i to zarówno tego przekazywanego w formie ustnej, jak i pisemnej. Nie tylko ważne jest, aby te komunikaty były odpowiednie dla grupy docelowej, do której się zwracamy, lecz także, by dbać o precyzję językową...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy