Kompleksowe wdrożenie systemu LOTO

Z praktyki kierownika produkcji

W artykule opisano system LOTO (ang. lockout/tagout) jako skuteczne rozwiązanie problemu bezpieczeństwa maszyn będących w trakcie czynności konserwacyjnych lub naprawczych. Przedstawiono stosowane rozwiązania mające na celu zabezpieczenie przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzeń bądź systemów, jak też metody oznaczeń ostrzegających przed potencjalnym zagrożeniem. Dodatkowo przedstawiono metodykę kompleksowego wdrożenia systemu w zakładzie produkcyjnym jako najskuteczniejszą metodę eliminacji zagrożenia dla personelu służb utrzymania ruchu i pracowników.

Bezpieczeństwo pracowników dokonujących serwisowania i konserwacji parku maszynowego w dużej mierze zależy od skuteczności podejmowanych działań ochronnych. Do wypadków dochodzi bowiem najczęściej poprzez niekontrolowane uwolnienie energii niebezpiecznej, zwłaszcza gdy czynności wykonywane są na pracujących liniach czy instalacjach. Dane o wypadkach przy pracy ujęte w bazie GUS tworzone są na podstawie dokumentacji sporządzanej przez zespoły powypadkowe, a stosowana kategoryzacja zdarzeń i ich przyczyn umożliwia przypisanie zdarzenia do różnych kategorii. Dane te jednak są dość ogólne i nie dostarczają odpowiedzi na pytania szczegółowe dotyczące kategoryzacji zdarzeń według procedur serwisowych. 
Amerykańska agencja OSRA (Occupational Safety and Health Administration) przeprowadziła badania na pewnej grupie pracowników poszkodowanych w wypadkach podczas czyszczenia, naprawy, rozłączania lub wykonywania innych nieoperacyjnych zadań na maszynach, sprzęcie i systemach elektrycznych. Analiza czynności wykonywanych przez pracowników w chwili wypadku wskazała, iż dochodziło do nich najczęściej, gdy odłączano urządzenia od wyposażenia (30,5%) oraz podczas ich czyszczenia (29,8%). W odpowiedzi na zagrożenia występujące podczas serwisowania i eksploatacji maszyn i urządzeń OSRA opracowała w 1982 r. system LockOut TagOut (LOTO). Adresatem byli pracownicy przeprowadzający regularne kontrole, naprawy i serwis maszyn i urządzeń. Formalne wprowadzenie w 1989 r. normy OSHA 29 CFR 1 910 147 – The control of hazardous energy (lockout/tagout), poskutkowało znacznym obniżeniem liczby poszkodowanych w wypadkach w USA. Gromadzenie informacji o zaistniałych wypadkach przy pracy oraz osobach poszkodowanych, a także możliwość prowadzenia analiz rozmiarów, przyczyn, struktury zdarzeń oraz konsekwencji wypadków przy pracy, wpisuje się w Polsce w obszar działalności Państwowej Inspekcji Pracy. 
Obowiązujący w Polsce model GUS wraz z dokumentem pn. Statystyczna karta wypadku opiera klasyfikację przyczyn wypadków na systematyce TOL, u której podstaw teoretycznych leżą założenia, że do każdego wypadku przy pracy dochodzi w wyniku przyczyn technicznych (T), organizacyjnych (O) i ludzkich (L). Systematyka TOL jest również dość powszechnie praktykowana przez inspektorów PIP, którzy ustalając przyczyny badanych w kolejnych latach wypadków przy pracy, stwierdzi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy