Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konflikty na hali

27 lutego 2020

NR 55 (Luty 2020)

Kim jest Chief Happiness Officer?

0 730

Stanowisko Chief Happiness Officera brzmi raczej jak utopijna wizja niż poważna propozycja etatowa. Nic bardziej mylnego. Aktualnie jednym z głównych wyzwań biznesowych jest stworzenie zaangażowanego i lojalnego zespołu, który z pasją realizuje się w swojej pracy.

Firmy potrzebują osób, które zadbają o utrzymanie odpowiedniego poziomu poczucia szczęścia wśród swoich pracowników. To sprawia, że pracownik czuje się częścią zespołu, odnajduje się w nim, wierzy w swoją pracę i z nią się utożsamia.
Wyzwania stojące przed Chief Happiness Managerem:

POLECAMY

 • dbanie o rozwój pracowników,
 • doradztwo w odkrywaniu ścieżek rozwoju,
 • tworzenie przyjaznej i radosnej atmosfery,
 • bycie partnerem oraz mediatorem w konfliktach,
 • przede wszystkim – promowanie wartości firmy, które są spójne ze strategią i celem całej organizacji.

Czego nie może zabraknąć Chief Happiness Managerowi? 

Osoba na tym stanowisku ściśle współpracuje z zarządem w zakresie strategii i podejmowanych działań oraz planowania budżetu. Chief Happiness Manager powinien również być w stałym kontakcie z działami HR – budować z nimi badania satysfakcji pracowników, tworzyć ścieżki rozwoju zgodne z potrzebami zespołu oraz inicjatywy pracownicze, ale przede wszystkim jednak menedżer ds. szczęścia powinien pracować z ludźmi, którzy tworzą firmę, bo to właśnie oni stanowią najistotniejszy element układanki pracoszczęścia.
Rola Chief Happiness Managera wymaga szerokiego wachlarza kompetencji z różnych dziedzin:

 • duże pokłady empatii,
 • potrzeba wysokich kontaktów społecznych,
 • umiejętność budowania relacji międzyludzkich,
 • chęć dawania,
 • zarządzanie i organizacja,
 • doświadczenie biznesowe.

W moim przypadku rola Chief Happiness Managera i cała idea pracoszczęścia jest dodatkiem do roli Account Manager w IT Outsourcing, którą wykonuję na co dzień. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby menedżer szczęścia należał do części zespołu HR, z którym powinien najściślej współpracować. Wszystko zależy od struktury firmy, możliwości i potrzeb. Chief Happiness Manager ma rolę wspierającą zespół HR, powinien znać potrzeby ludzi i być swego rodzaju „przekaźnikiem” informacji oraz dbać, że zostaną one właściwie wdrożone.
Osobiście bardzo polegam na współpracy ze wszystkimi koleżankami i kolegami w Devire. To wysoka potrzeba kontaktów społecznych, potrzeby organizacyjne i zadaniowość sprawiły, że wchodząc w rolę dyrektora ds. szczęścia, odnalazłam drogę dla siebie i dzięki tym dodatkowym czynnościom jeszcze lepiej odnajduję się w roli sprzedażowej. Prawdą jest, że przykład zawsze idzie z góry, dlatego ścisła współpraca z Zarządem ułatwia wprowadzanie wszelkich inicjatyw. Devire ma znamiona turkusowej organizacji, jasno określone wartości firmy: driven agile i empower oraz płaską strukturę firmy, która pozwala na bardzo szybką i klarowną komunikację. Dzięki temu zmotywowani i ambitni ludzie wychodzą z własną inicjatywą i sami sugerują, w jaki sposób wspierać działania firmy w każdym obszarze. Menedżer ds. szczęścia jest pewnego rodzaju głosem pracowników – ma z nimi bliski kontakt – przez co Zarząd dokładnie wie, czego oczekują pracownicy, jak postępować i jakie działania podejmować, żeby pracownicy dobrze się czuli w pracy.
Nie istnieje jeden właściwy zakres obowiązków na stanowisku CHO. Wynika to z prostego faktu – nie ma gotowej recepty na szczęście. Każdy człowiek jest inny, każda organizacja, jej styl zarządzania i wartości są inne. Różnorodność potrzeb w odczuwaniu szczęścia jest tak duża, jak dużo mamy pracowników. 
Jesteśmy na etapie, kiedy rola, zadania, działania w obszarze idei pracoszczęścia dopiero się kształtują. Nietrudno zauważyć, że w Polsce jest to trend, który dopiero raczkuje, i trzeba jeszcze wiele czasu, żeby pracodawcy dostrzegli i uwierzyli, że warto zainwestować w szczęście pracowników. Pamiętajmy jednak, że to dzięki wprowadzaniu w organizacji drobnych zmian i byciu uważnym na potrzeby pracownika, jako firma i pracodawca, możemy wiele zyskać. 
Przygotowując się do rozmowy z Prezesem na temat pracoszczęścia, należy pamiętać o dwóch podstawowych czynnikach, które wpływają na poziom jego odczuwania, a mianowicie rezultaty naszych działań i relacje. Dodatkowo, bardzo ważne jest stawianie ludzi na pierwszym miejscu i dostrzeganie w nich potencjału. Pamiętajmy, że benefity dają ludziom wyłącznie poczucie satysfakcji z pracy. Kiedy są dobrze i sprawiedliwie sklasyfikowane, oczywiście przełożą się na poziom odczuwanego szczęścia, jednak samymi nagrodami niewiele zdziałamy. Ludzie szybko przyzwyczajają się do dobrego i tak samo szybko o nim zapominają. Wydaje się, że my jako firma właściwie „robimy” pracoszczęście, ale nie jesteśmy w tym konsekwentni. Mamy wspaniałych ludzi na pokładzie i warto ich docenić oraz stworzyć szczęśliwe miejsce pracy. Koniec końców to pracownicy i ich ciężka praca przełożą się na wyniki firmy. A ja jako osoba mająca wysoki poziom kontaktów społecznych, odpowiedzialności i konsekwencji chcę to zrobić. 

Inwestycja w szczęście pracownika zmniejsza rotację w firmie

Kiedy firma zatrudnia lub ma w swoich strukturach nieszczęśliwych pracowników, tylko na tym traci. Badania psychologii pozytywnej pokazują, że ludzie, którzy odczuwają szczęście w pracy, są bardziej produktywni, relacje wewnątrz firmy kwitną, a i współpraca z klientami układa się pomyślnie. Ludzie nie szukają nowych wyzwań i miejsc pracy. Mało tego, wzrasta ich kreatywność i motywacja do działania. 

WAŻNE
Shawn Anchor, autor The Happiness Advantage, oszacował korzyści szczęśliwej firmy – 37-procentowy wzrost sprzedaży, 31-procentowy wzrost wydajności oraz 19-procentowy wzrost dokładności wykonywanych zadań, jak również znaczna poprawa stanu zdrowia i jakości życia.

Według danych wynikających z „Raportu zmian pracy”1 przeprowadzonego przez Devire wynika, że aż 86% osób, które odczuwa radość z tego, co robi, jednocześnie nie szuka nowej pracy i nie chce zmieniać obecnej. Z kolei co trzeci respondent (28%), który chce zmienić pracę i aktywnie jej poszukuje, to osoba, której praca nie sprawia radości. Wniosek jest prosty – inwestycja w szczęście pracownika powinna stać się jednym z elementów strategii pozyskiwania talentów w 2020 roku.
Co więcej, 51,4% respondentów spośród przeszło 1,5 tys. przebadanych specjalistów i menedżerów, dla których praca jest ważnym celem w życiu, jednocześnie odczuwa radość z pracy. Dodatkowo 78,98% osób, którym praca sprawia radość, jednocześnie nie odczuwa stresu i bezsenności spowodowanych obowiązkami zawodowymi. Każde działanie, które choć w małym stopniu przyczynia się do odczuwania szczęścia w pracy, w ogromnej mierze przekłada się również na życie rodzinne oraz zdrowie psychiczne i fizyczne. 

Dawno, dawno temu w Devire…, czyli początki pracoszczęścia 

Pomysł na rolę CHO urodził się w mojej głowie w momencie, kiedy sama szukałam pomysłu na siebie i na poczucie szczęścia w życiu zawodowym. Zwyczajnie zaczęłam przeglądać strony www i szukać pomysłu na rozwój zawodowy i natknęłam się na rolę Happiness Managera, a potem zupełnie przypadkowo na warsztaty przygotowujące do roli CHO. Kiedy zgłębiałam tajniki happiness at work, doszłam do wniosku, że w zasadzie Devire to miejsce, w którym ten happiness się dzieje, i tak naprawdę wymaga trochę zaopiekowania czy może – pielęgnacji. Wróciłam do firmy, opowiedziałam o wszystkim prezesowi, a potem – sama zdziwiona szybkością wdrożenia pomysłu – planowałam budżet na następne pół roku – i do dzieła… Zaczęłam powoli realizować swoje pomysły, na szczęście w Devire. 

Mierzalność pracoszczęścia

Chcąc zmierzyć poziom efektywności swoich działań, CHO powinien wyznaczyć pewne mierniki, które będą stanowić punkt odniesienia do dalszych inicjatyw. Przykładowo, można określić liczbę wydarzeń w social mediach, liczbę akcji CSR czy systematycznie badać poziom satysfakcji pracowników. 
Takie rozwiązanie wdrożyliśmy w Devire i za pomocą ankiety stworzonej na platformie SurveyMonkey, zbadaliśmy poziom satysfakcji i zaangażowania naszych pracowników. 
Badanie w formie ankiety wykonujemy raz w roku, a pytania, które skierowaliśmy do naszych pracowników, dotyczyły m.in.: postrzegania silnych i słabych stron organizacji, cech, które wyróżniają nas na tle konkurencji, które powodują, że nasi pracownicy chcą pracować w Devire. Ankieta została podzielona na 10 obszarów: warunki i organizacja pracy, atmosfera i klimat w organizacji, identyfikacja z misją firmy, jej ideą i wartościami, normami i celami; współpraca z przełożonymi i współpracownikami, możliwości rozwoju zawodowego, autonomia w pracy, komunikacja wewnętrzna, wynagrodzenie, dodatkowe benefity i systemy motywacyjne. 
 

Ryc. 1. Happy Devire Wall
{Źródło: materiały wewnętrzne Devire}


Pracoszczęście to miękki obszar dotykający emocji i samopoczucia. Jednak dobrze ustalone cele, ukierunkowane na wspólne zaangażowanie pracowników, dają wymierne korzyści dla firmy. Warto jednak pamiętać, że będą one różne w zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa, branży oraz strategii działania firmy. 
Wiemy już, że osoby, które odczuwają szczęście w pracy, nie szukają nowej i jednocześnie nie są otwarte na nowe propozycje. Niemniej jednak taki sam procent respondentów otrzymuje zaproszenia do procesów rekrutacyjnych. Tak jak wspomniałam, zmniejszenie rotacji i zatrzymanie pracowników w organizacji jest kluczowe – my w Devire skupiliśmy się dodatkowo na utrzymaniu produktywności pracowników oraz zaangażowaniu we współpracę i budowanie silnych relacji, nie zapominając o elemencie doceniania. W obecnej sytuacji rynku pracownika dotychczasowe sposoby zainteresowania i zatrzymania pracownika w organizacji wydają się coraz mniej skuteczne.
 

Ryc. 2. Welcome Box
{Źródło: materiały wewnętrzne Devire}


Pamiętajmy, że praca Chief Happiness Managera nie polega na organizowaniu imprez integracyjnych w pracy czy wprowadzaniu elementu zabawy każdego dnia. Chodzi raczej o uchwycenie i wzmocnienie relacji między pracownikami i rezultatów działań w ramach organizacji. Od momentu, w którym wprowadziliśmy pracoszczęście w naszej firmie, zauważyliśmy spadek rotacji na stanowiskach oraz wzrost zaangażowania we wspólne działania. Mamy też mniej krytyki – to widać po zmniejszeniu się „burz w e-mailach” czy zwiększeniu śmiałości pracowników do podnoszenia najróżniejszych, czasem trudnych tematów. Komunikacja i otwartość rozmowy zdecydowanie się poprawiła. Ludzie zarażają się pozytywną energią i nakręcają do działania, stosują element doceniania.
Ja wykorzystuję jeszcze do tego dodatkowo moje własne doświadczenia z poprzednich miejsc pracy. Mogę i porównuję trudno uchwytne w badaniach elementy atmosfery, na przykład szczerą rozmowę, otwartość na pomysły czy konkretne działanie (nie chęć działania) w danym projekcie happinesowym. W korporacji często zdarzało się usłyszeć – „I support” – ale brakowało zaangażowania.

Jak sprawić, żeby Twój pracownik był szczęśliwy?

Promocja szczęścia w pracy wcale nie wymaga kosmicznych budżetów. Dużo ważniejsze są tu pomysłowość i otwarcie na pracowników. Oprócz standardowych działań, takich jak: wspólne śniadania i obiady, lody w upalne dni, mecze siatkówki plażowej czy wspólne oglądanie piłki nożnej, warto zadbać o wyjątkowe akcje. Świetną sprawą są Welcome Boxy – powitalne pudełka dla osób, które dołączają do organizacji – stały się standardem naszych działań. Nowy pracownik znajdzie w nim: list powitalny, plan onboardingu i szkoleń, zestaw gadżetów oraz wszelkie przydatne informacje w pierwszych dniach wdrożeniowych. Z kolei ducha zespołu budują takie inicjatywy, jak nasz Happy Devire Wall, na którym zamieszczamy pamiątkowe zdjęcia. Ściana poświęcona na nasze happy momenty i ogłoszenia jest cała namagnetyzowana, aby ułatwić dołączanie kolejnych pamiątek, i znajduje się w naszym nowym biurze. 
Kandydatów przyciągają również kreatywne rozwiązania grywalizacyjne,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy