Kierownik 24 h

Okiem inspektora

Kodeks pracy różnicuje sytuację niektórych grup pracowniczych pod względem czasu pracy. Nas będą interesować pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i ich czas pracy, a dokładnie to, czy kierownik produkcji musi odbierać telefon służbowy na wakacjach.

Na początku musimy odróżnić kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych od pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

REKLAMA

​​

Pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy, zgodnie z art. 128 § 2 ust. 2 k.p., są pracownicy:

 • kierujący jednoosobowo zakładem pracy oraz ich zastępcy (np. dyrektor i jego zastępcy), 
 • pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy (np. wieloosobowy zarząd: prezes, wiceprezes),
 • główni księgowi.

Ta grupa pracowników traktowana jest szczególnie w zakresie czasu pracy:

 • mogą oni pracować dłużej niż przeciętnie 48 godzin tygodniowo, łącznie z godzinami nadliczbowymi, w przyjętym okresie rozliczeniowym;
 • ich odpoczynek dobowy może wynosić mniej niż 11 godzin (ale przysługuje im odpoczynek równoważny do końca okresu rozliczeniowego);
 • ich odpoczynek tygodniowy może być krótszy niż 35 godzin (ale musi wynosić co najmniej 24 godziny);
 • dyżur pełniony przez nich może naruszać odpoczynek dobowy i tygodniowy oraz za czas dyżuru, podczas którego nie była wykonywana praca, nie przysługuje im czas wolny ani wynagrodzenie;
 • nie mają prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • nie ma obowiązku prowadzenia w stosunku do nich ewidencji czasu pracy.

W innej sytuacji są kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Przede wszystkim Kodeks pracy nie precyzuje, kim są kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Należy się odnosić do praktyki i orzecznictwa sądowego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2016 r. (sygn. akt: III APa 3/16): Brak jest legalnej definicji kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej. Przyjmuje się jednak, że stworzenie odrębnych zasad rozliczania pracy nadliczbowej pracowników zajmujących stanowiska kierownicze wynika z faktu, że są oni odpowiedzialni za organizację procesu pracy, a przedłużenie wymiaru czasu pracy stanowi konsekwencję ich własnej decyzji. Przedm...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!

Przypisy