Jak wdrażać zmiany w firmie? – praktyczne wskazówki

Sztuka motywowania

Zarządzanie zmianą i ocena pracy bardzo często występują wspólnie. Zarówno wdrażanie nowego systemu, jak i modyfikacja już istniejących rozwiązań to z perspektywy firmy i jej pracowników zmiana.

Ostatnio współpracowałam z dużą firmą produkcyjną przy projekcie wprowadzenia zmian do systemu ocen. Zapraszam do przyjrzenia się na tym przykładzie mechanizmom związanym z reagowaniem na zmianę. Pokażę również, w jaki sposób zaangażowanie dużej grupy pracowników w proces zmiany ułatwia wprowadzenie nowych rozwiązań. Dodatkowo artykuł może zaciekawić menedżerów, którzy w swoich zakładach oceniają pracę na podstawie formalnych systemów.

REKLAMA

​​

Co świadczy o potrzebie zmiany i jak to sprawdzać?

Na początek zarys sytuacji. Skąd pomysł na wprowadzenie zmian do już funkcjonującej oceny pracowników produkcyjnych?
Po pierwsze – to naturalna konsekwencja stosowania narzędzi cyklicznej oceny. Jeśli w danym zakładzie funkcjonuje zestaw kryteriów oceniających pracę, to co jakiś czas trzeba go modyfikować, tak by ewaluacja nadążała za potrzebami firmy i zmianami na rynku pracy. To ważna myśl, bo pokazuje, że tego typu udoskonalenia warto planować, co ułatwia w praktyce zarządzanie procesem zmiany i dotyczy większości systemów zarządzania.
W tym konkretnie przypadku sygnałem do zmiany było to, że fabryka mocno się rozbudowała. Powstały nowe biznesy, których specyfika pracy różniła się między sobą. W efekcie oceniani pracownicy z nowych biznesów mieli trudność odnaleźć się w ramach obowiązującego systemu, który był przygotowany, zanim te działy powstały. 
Po drugie, patrząc z perspektywy pracodawcy, ocena przestała spełniać ważną funkcję: odróżniania pracowników dobrych od słabszych. Oceny ogniskowały się wokół dwóch punktów na skali 5-stopniowej (przy zakresie ocen od 1 do 5). W praktyce najczęściej pracownicy byli oceniani na poziomie 3 (spełnia wymagania) oraz 4 (przewyższa wymagania). Monitoring systemu ocen pozwolił na „wyłapanie” tej sytuacji. W firmie, w której ocena pracy jest powiązana z premią, był to ważny sygnał, bo obniżało to motywację pracowników. Oceniane osoby w takiej sytuacji otrzymywały premie podobnej wysokości, gdyż różnice pomiędzy ocenami były niewielkie. Demotywowało to przede wszystkim te osoby, które uważały, że starają się bardziej od innych. Niska różnica w wysokości otrzymanej premii była dla nich niesprawiedliwa. 
Aby sprawdzić swoje wnioski, dział personalny przeprowadził audyt systemu. Wśród oceniających i ocenianych została przeprowadzona ankieta dotycząca różnych aspektów funkcjonowania obowiązującego modelu. To był pierwszy etap, w który zaangażowano pracowników. Ich opinie zostały wzięte pod uwagę przy późniejszym wdrażaniu nowych rozwiązań. W efekcie podjęto decyzję dotyczącą opracowania nowej wersji oceny. System dotyczył oceny pracown...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy