Jak stworzyć środowisko pracy równych szans?

Na podstawie dobrych praktyk Philip Morris

Z praktyki kierownika produkcji

Rozwój kultury organizacyjnej oraz środowiska pracy równych szans w Philip Morris trwa już od kilku lat. W efekcie firma jako jedyna w Polsce może poszczycić się Certyfikatem Równych Płac. Dziś opowiadamy o doświadczeniach i korzyściach płynących z równościowej transformacji kultury organizacyjnej.

Dwa lata temu Philip Morris – jako pierwsza firma w Polsce – otrzymał Certyfikat Równych Płac. Przyznaje go międzynarodowa organizacja non profit z siedzibą w szwajcarskim Vevey – Equal Salary Foundation. Reguły certyfikowania oparte zostały na wytycznych opracowanych przez ONZ w ramach projektu Global Compact. Poddając się zewnętrznej ocenie i weryfikacji, udostępniliśmy do analizy statystycznej m.in. dane dotyczące wynagrodzeń, a także praktyk i procedur stosowanych w naszej firmie. Jednym z etapów procedury certyfikacyjnej był bardzo szczegółowy audyt prowadzony przez specjalistów z PwC. Audytorzy oceniali zarówno wdrożone przez nas zasady i praktyki dotyczące równego wynagradzania, jak również ich postrzeganie przez pracowników. Przeszliśmy pozytywnie przez całą tę procedurę. Ale na tym nie koniec. 

REKLAMA

​​

Reguły Certyfikatu Równych Płac są takie, że nie jest on dany raz na zawsze. Chcąc go utrzymać, musimy nie tylko podtrzymywać obecne standardy, lecz także nieustannie się zmieniać. Zmiana wpisana jest w DNA naszej firmy, ale do tego jeszcze wrócimy. W Philip Morris jesteśmy przekonani, że budowanie kultury organizacyjnej to nieustanny proces. Nie może być tylko jednorazową akcją, lecz długofalową, przemyślaną strategią. Dlatego stale pytamy naszych pracowników o ich opinie, regularnie angażujemy ich w wypracowywanie nowych, lepszych rozwiązań. Kolejny już audyt recertyfikujący, który miał miejsce w zeszłym roku, przeszliśmy płynnie. Audytorzy nie dostrzegli żadnych istotnych obszarów do poprawy, a nasi pracownicy, z którymi rozmawiali, potwierdzili, że wciąż wiele zmienia się na lepsze oraz że doświadczają tych zmian w codziennej praktyce zawodowej.

Wielokulturowość i wielonarodowość oraz idąca za nimi otwartość na to, co nowe i mniej znane, stworzyły w firmie korzystną atmosferę dla dalszych zmian w kulturze organizacyjnej.

W styczniu 2021 r. nadal pozostajemy jedyną firmą w Polsce, która może pochwalić się Certyfikatem Równych Płac. Gdy o niego występowaliśmy, zależało nam na zewnętrznym potwierdzeniu, że udało nam się stworzyć wewnątrz firmy środowisko równych szans i możliwości. Sam proces ubiegania się o certyfikat, przygotowania firmy i kadry do audytów był cenną lekcją dla nas wszystkich – drogowskazem do dalszego rozwijania kultury organizacyjnej, w której polityka równych szans jest jednym z fundamentów. Dziś chętnie dzielimy się tym doświadczeniem z innymi. 

Jak stworzyć firmę równych szans?

Dekady temu Philip Morris był firmą o homogenicznym i samowystarczalnym charakterze. Branżę tytoniową cechował w t...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy