Jak skutecznie angażować pracowników w komunikację wewnętrzną oraz wzmacniać pozytywny wizerunek pracodawcy?

Sztuka motywowania

Zagadnienia takie jak: wzmacnianie poczucia zaangażowania i satysfakcji pracowników, dbanie o skuteczną komunikację wewnętrzną, budowanie marki dobrego pracodawcy mają niebagatelny wpływ na obecny rynek pracy, a jednocześnie spędzają sen z powiek wielu pracodawcom. Co rusz pojawiają się na ich temat kolejne publikacje zawierające porady i opisy różnorakich narzędzi, których stosowanie ma zapewnić sukces rekrutacyjny i utrzymać aktualny poziom zatrudnienia.

Komunikacja z pracownikami powinna być prosta, efektywna i przyjemna. Aby łatwiej było zrozumieć skalę wyzwań, z jakimi borykają się na co dzień firmy produkcyjne, należy poznać realia, w których funkcjonują takie organizacje. Jedną z nich jest Bridgestone Poznań – producent opon premium, od 22 lat obecny w Poznaniu. 
Jak każda większa firma, również poznańska fabryka posiada unikatową specyfikę działania. Jest organizacją zatrudniającą niemal 2 tys. osób, z czego zdecydowaną większość stanowią pracownicy pracujący w działach produkcyjnych. Są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni należący do różnych grup wiekowych i mogący się pochwalić innym okresem zatrudnienia. Są wśród nich pracownicy z ponad 10-, 15-, a nawet 20-letnim stażem pracy, ale i tacy, którzy są częścią zespołu zaledwie od kilku miesięcy – obie grupy stanowią stosunkowo duży procent załogi. 
Około 70% załogi pracuje w systemach zmianowych – czterobrygadowych. Większość z nich nie ma na co dzień dostępu ani do służbowego telefonu, ani e-maila, a cały zakład zajmuje powierzchnię 33 ha, czyli tyle, co ponad 46 boisk piłkarskich, co chociażby logistycznie utrudnia im komunikację. 

REKLAMA

​​

Komunikacja na produkcji

Jak sprawić zatem, aby w tak złożonym systemie każdy pracownik czuł się dobrze poinformowany o przedsięwzięciach firmy, a jednocześnie był w nie zaangażowany? By chciał identyfikować się z działaniami przedsiębiorstwa, a także realizować inicjatywy oddolne? Przede wszystkim należy poprawić komunikację na produkcji. Podobnie jak wiele innych firm, poznańska fabryka Bridgestone poszukiwała sposobów, aby doskonalić efektywność swojego funkcjonowania, skupiając się w dużej mierze na procesach produkcyjnych. W oparciu o założenia znanej na całym świecie metodologii IWS (Integrated Work System) w Bridgestone Poznań wdrożony został system B-ME (Bridgestone – Manufacturing Excellence), który w znacznym stopniu przyczynił się do rozwinięcia aktualnego modelu komunikacji. 
Podstawowym założeniem B-ME są zmiany w organizacji pracy, a co za tym idzie – wzrost poczucia zaangażowania pracowników. System ten rezygnuje z tradycyjnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, w którym odpowiedzialność delegowana jest „z góry na dół” na korzyść zas...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy