Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wywiad

1 sierpnia 2018

NR 44 (Kwiecień 2018)

Jak budować przyjazne miejsce do pracy i rozwoju?
Dobre praktyki z fabryki Danone w Bieruniu

0 761

Dzisiejszy rynek pracy oferuje wiele możliwości pracownikom. Często to właśnie pracownik wybiera swojego pracodawcę, zwracając uwagę nie tylko na aspekty finansowe, czy pozycję rynkową firmy. Jak w warunkach wysokiej konkurencyjności zatrzymać w firmie najlepszych pracowników? O to zapytaliśmy Krzysztofa Wiśniaka, Kierownika ds. Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi z firmy Danone.

Jak w Polsce zorganizowana jest firma DANONE, szczególnie jej część produkcyjna? 

POLECAMY

DANONE to grupa spółek, którą tworzą liderzy w swoich kategoriach rynkowych: produkty mleczne (Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój, WOMIR SPA), żywność dla niemowląt i małych dzieci (NUTRICIA) oraz żywienie medyczne (Nutricia Medyczna). Spółki DANONE łączą wspólne wartości i misja niesienia zdrowia przez żywność, co przekłada się na wszystkie obszary ich działania. Fabryka w Bieruniu, to jedna z siedmiu fabryk spółek DANONE w Polsce i jedyna, produkująca produkty mleczne. Powstają tu produkty m.in. tak znanych marek, jak Danio, Danonki, Activia czy Fantasia. Jako jedyni w strukturach Danone w Europie produkujemy jogurty pitne w opakowaniach powyżej 50 ml oraz serki w wygodnych saszetkach, które pozwalają na przechowywanie produktu poza lodówką aż do 6 godzin.

Na czym polega specyfika fabryki, produkującej serki i jogurty? Co jest największym wyzwaniem w zapewnianiu jej efektywnego funkcjonowania na co dzień? 

Fabryka w Bieruniu jest częścią europejskiego łańcucha dostaw Danone i jedną z dwóch, jakie działają w obszarze Europy Środkowo – Wschodniej. Na co dzień zespół blisko 800 pracowników tworzy ponad 250 różnych wariantów produktów, które trafiają na rynek w Polsce oraz do przeszło 20 innych krajów. Dlatego portfolio naszych produktów jest bardzo zróżnicowane. Na przykład na jednej tylko maszynie wytwarzanych jest aż 80 różnych wariantów jogurtu. Tak duża kompleksowość wymaga niezwykłej sprawności w działaniu, co jest możliwe tylko dzięki zespołowi wykwalifikowanych pracowników – ekspertów na swoich stanowiskach pracy. Osiągnięcie takiego doświadczenia i związanego z nim poziomu kompetencji wymaga czasu. Między innymi dlatego w naszej strategii stawiamy na to, by fabryka była przyjaznym miejscem do pracy i rozwoju, a sami pracownicy chętnie wiązali się z nią na wiele lat. Dążymy do tego, by nasza oferta była atrakcyjna w każdych warunkach rynkowych – również w czasie tzw. „rynku pracownika”. 

Państwa fabryka jest położona w regionie, który charakteryzuje się wyjątkowo niskim poziomem bezrobocia. Co wyróżnia Państwa ofertę na tak konkurencyjnym rynku pracy?

Nasza fabryka położona jest w bliskim sąsiedztwie tyskiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z tym, w promieniu pięciu kilometrów zlokalizowanych jest kilkanaście innych zakładów produkcyjnych, które kierują swoją ofertę do tej samej grupy pracowników. Bezrobocie w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosi 2,8%1, czyli można powiedzieć, że niemal nie istnieje. W takich okolicznościach to pracownik decyduje w jakiej firmie chciałby pracować, a w swoich wyborach kieruje się nie tylko aspektami finansowymi. Zwraca też uwagę na możliwości rozwoju, przyjazną atmosferę pracy, czy wartości, jakimi dana firma się kieruje. Kiedy pytam nowych pracowników, co ich zdaniem wyróżnia Danone na tle innych pracodawców, najczęściej w odpowiedzi słyszę o trzech elementach. Po pierwsze, zwraca na siebie uwagę wyjątkowa troska o bezpieczeństwo każdego pracownika. Drugi element to przyjazna atmosfera pracy, silne relacje międzyludzkie i współpraca oparta na szacunku do człowieka. Te bliskie relacje przejawiają się np. w tym, że dyrektor fabryki codziennie spotyka się z pracownikami, wsłuchując się w potrzeby zespołu i poszukując możliwości odpowiedzenia na nie. Z kolei trzeci element, to konkurencyjne wynagrodzenia i bardzo szeroki pakiet benefitów, idealnie dopasowanych do naszego kontekstu. Dobry przykład to masaże dla pracowników operacyjnych, które zaczynają się od godz. 5.30. Dzięki temu pracownik może w komfortowy sposób skorzystać z takiego benefitu przed lub po pracy.

Czy przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań stosowanych w fabryce korzystali Państwo z pomocy zewnętrznych ekspertów, czy raczej z własnego zaplecza?

Pracując nad nowymi rozwiązaniami, w pierwszej kolejności korzystamy z doświadczeń innych fabryk z grupy spółek DANONE w Polsce i Europie. Często taka wymiana informacji to doskonałe źródło inspiracji. Natomiast do współtworzenia konkretnych koncepcji zapraszamy kierowników liniowych oraz Związki Zawodowe, z którymi wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiązań. Zawsze w pierwszej kolejności wykorzystujemy nasze, wewnętrzne pokłady kreatywności. Dzięki takiemu podejściu tworzone rozwiązania bazują na doskonałym rozumieniu potrzeb pracowników i zwykle są bardzo trafne. Dlatego z pomocy zewnętrznych konsultantów korzystamy tylko w wybranych projektach.

Jaki mają Państwo skuteczny sposób na minimalizowanie rotacji i ograniczanie absencji pracowników operacyjnych?

Najskuteczniejszym przeciwdziałaniem rotacji jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym ludzie pracują z przyjemnością – i na to właśnie stawiamy w swoich działaniach. Widzimy jak ogromnie ważne jest zapewnienie pracownikom operacyjnym możliwości wpływania na swoje stanowisko pracy oraz element procesu, za który odpowiadają. W naszej fabryce to właśnie pracownik liniowy jest ekspertem na swoim stanowisku pracy, doskonale zna maszynę, którą obsługuje. Potrafi zidentyfikować już pierwsze symptomy potencjalnych awarii i ma odpowiednią wiedzę, by móc im przeciwdziałać. Dlatego postawiliśmy na rozwiązanie, w którym to właśnie operator maszyny jest jej „właścicielem”, odpowiada za jej stan techniczny, decyduje o remontach czy innych działaniach z zakresu utrzymania ruchu. Daje to pracownikowi możliwość wpływania na swoje otoczenie i mocno motywuje. Kolejną naszą dobrą praktyką jest program mający na celu docenianie pracowników uzyskujących wyjątkowe efekty. Dodatkowo oferujemy też program rozwojowy, który pozawala operatorom doskonalić swoje umiejętności i w związku z tym realizować ścieżkę kariery. Daje to konkretne możliwości awansowania na wyższe stanowiska, nie tylko operacyjne, ale także liderskie. 

W naszej strategii stawiamy na to, by fabryka była przyjaznym miejscem do pracy i rozwoju, a sami pracownicy chętnie wiązali się z nią na wiele lat. Dążymy do tego, by nasza oferta była atrakcyjna w każdych warunkach rynkowych – również w czasie tzw. ,,rynku pracownika”. 

Wspomniał Pan o programie doceniania pracowników, na czym on polega?

Wprowadziliśmy ten program, żeby zachęcać naszych pracowników do doceniania pracy i osiągnięć innych osób w ramach sześciu obszarów. Dotyczą one zarówno osiągnięć, związanych z efektywnością procesów, jak i pracy zespołowej czy zaangażowania. Każdy pracownik, przełożony może nominować dowolną osobę lub zespół, który według niego powinien być wyróżniony – wystarczy wybór kategorii i przygotowanie krótkiego uzasadnienia. Zwycięzcy wyłaniani są przez zespół zarządzający fabryki w trakcie tajnego głosowania i otrzymują nagrody, które pozwalają spełniać ich marzenia. Jednak, jak pokazują nasze doświadczenia – to nie nagrody są tu najważniejsze, a szczere uznanie ze strony kolegów. Dlatego już sama nominacja jest cenionym przez pracowników wyróżnieniem. Co kwartał odbywa się kolejna edycja programu, a dodatkowo raz w roku wybierany jest – tym razem przez wszystkich pracowników – jeden pracownik oraz jeden zespół, którzy otrzymują nagrody roczne – tym razem finansowe. Program ten powstał w odpowiedzi na potrzebę zgłoszoną przez praco...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy