Przestrzeń pracy a zaangażowanie pracowników

Sztuka motywowania

Miejsce pracy to przestrzeń, w której pracownicy spędzają znaczną część swojego życia. Jeśli dobrze się w niej czują, traktują pracę jak swój drugi dom, są bardziej zadowoleni i bardziej efektywni. Jak organizować przestrzeń produkcyjną, by pracownikom lepiej się pracowało? W jaki sposób ułożyć pracę działu produkcji, by pozytywnie wpłynąć 
na zaangażowanie pracowników?

Pierwsze słowo klucz to zaangażowanie pracowników. Czym jest zaangażowanie? W jaki sposób określać, czy nasi pracownicy angażują się w wykonywane czynności? Firma Aon Hewitt stworzyła model zaangażowania, składający się z trzech elementów:

REKLAMA

​​

1. to, co pracownik mówi, czyli to, jak wypowiada się o firmie, zarówno do swoich przełożonych czy kolegów z pracy, jak również do osób spoza firmy – znajomych oraz klientów. W ten sposób pracownik buduje wizerunek swojej organizacji i jest to zarówno wizerunek firmy jako pracodawcy (employer branding), jak i jako dostawcy czy klienta;

2. to, co „trzyma” pracownika w organizacji, dlaczego zdecydował się on na pracę w danej firmie i w dalszym ciągu w niej pracuje. Bywa, że praca daje mu satysfakcję, poczucie spełnienia, pracownik myśli o niej perspektywicznie, widzi się na innych stanowiskach, potrafi sobie wyobrazić ścieżkę kariery w organizacji, ale zdarza się, że decyduje się na pracę w danej firmie wyłącznie ze względów finansowych;

3. to, co pracownik robi w danej firmie: czy pracuje efektywnie, czy stara się wkładać w pracę odpowiedni wysiłek, poprawiać swoje wyniki, czy też pracuje, realizując wyłącznie podstawowe cele i założenia, i nie chce się podejmować nowych wyzwań.

Z badań, które przeprowadziła firma Aon Hewitt, wynika, że w Europie aż u 48% badanych brakuje zaangażowania w wykonywane obowiązki, a tymczasem przestrzeń pracy znacząco na nie wpływa. Jest obecna:

  • w tym, co pracownik mówi. Pracownik, opowiadając o warunkach pracy, często opisuje, jak wygląda jego miejsce pracy. Zwraca uwagę na to, czy jest przyjemne, ciepłe, suche, wystarczająco doświetlone, wygodne. Wyraża opinię na temat tego, czy dobrze się w nim czuje, czy je lubi;
  • przestrzeń pracy rzadziej bywa elementem, który zatrzymuje w pracy daną osobę. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę powody, dla których pracownicy decydują się zrezygnować z pracy, elementy związane z przestrzenią, które warunkują wygodę i bezpieczeństwo pracy, mogą być powodem jej porzucenia;
  • odpowiednie zaprojektowanie stanowiska sprzyja wygodzie pracy. To...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy