Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sztuka motywowania

10 sierpnia 2018

NR 43 (Luty 2018)

Przestrzeń pracy a zaangażowanie pracowników

0 91

Miejsce pracy to przestrzeń, w której pracownicy spędzają znaczną część swojego życia. Jeśli dobrze się w niej czują, traktują pracę jak swój drugi dom, są bardziej zadowoleni i bardziej efektywni. Jak organizować przestrzeń produkcyjną, by pracownikom lepiej się pracowało? W jaki sposób ułożyć pracę działu produkcji, by pozytywnie wpłynąć 
na zaangażowanie pracowników?

Pierwsze słowo klucz to zaangażowanie pracowników. Czym jest zaangażowanie? W jaki sposób określać, czy nasi pracownicy angażują się w wykonywane czynności? Firma Aon Hewitt stworzyła model zaangażowania, składający się z trzech elementów:

1. to, co pracownik mówi, czyli to, jak wypowiada się o firmie, zarówno do swoich przełożonych czy kolegów z pracy, jak również do osób spoza firmy – znajomych oraz klientów. W ten sposób pracownik buduje wizerunek swojej organizacji i jest to zarówno wizerunek firmy jako pracodawcy (employer branding), jak i jako dostawcy czy klienta;

2. to, co „trzyma” pracownika w organizacji, dlaczego zdecydował się on na pracę w danej firmie i w dalszym ciągu w niej pracuje. Bywa, że praca daje mu satysfakcję, poczucie spełnienia, pracownik myśli o niej perspektywicznie, widzi się na innych stanowiskach, potrafi sobie wyobrazić ścieżkę kariery w organizacji, ale zdarza się, że decyduje się na pracę w danej firmie wyłącznie ze względów finansowych;

3. to, co pracownik robi w danej firmie: czy pracuje efektywnie, czy stara się wkładać w pracę odpowiedni wysiłek, poprawiać swoje wyniki, czy też pracuje, realizując wyłącznie podstawowe cele i założenia, i nie chce się podejmować nowych wyzwań.

Z badań, które przeprowadziła firma Aon Hewitt, wynika, że w Europie aż u 48% badanych brakuje zaangażowania w wykonywane obowiązki, a tymczasem przestrzeń pracy znacząco na nie wpływa. Jest obecna:

 • w tym, co pracownik mówi. Pracownik, opowiadając o warunkach pracy, często opisuje, jak wygląda jego miejsce pracy. Zwraca uwagę na to, czy jest przyjemne, ciepłe, suche, wystarczająco doświetlone, wygodne. Wyraża opinię na temat tego, czy dobrze się w nim czuje, czy je lubi;
 • przestrzeń pracy rzadziej bywa elementem, który zatrzymuje w pracy daną osobę. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę powody, dla których pracownicy decydują się zrezygnować z pracy, elementy związane z przestrzenią, które warunkują wygodę i bezpieczeństwo pracy, mogą być powodem jej porzucenia;
 • odpowiednie zaprojektowanie stanowiska sprzyja wygodzie pracy. To może znacząco wpływać na wyniki osiągane przez pracowników. Te z kolei często przekładają się na zadowolenie z pracy, premie i nagrody.

Oczekiwania

Kolejne słowo klucz to oczekiwania pracowników. W dobie rynku pracownika i dużego wyboru miejsc pracy, szczególnie na niższych, niewykwalifikowanych stanowiskach, pracownicy już na etapie wyboru miejsca pracy robią rozeznanie. Pytają o opinie pracowników (obecnych i byłych). Podczas spotkań rekrutacyjnych proszą niekiedy o możliwość obejrzenia działu produkcji, porozmawiania z zatrudnionymi. Biorąc pod uwagę dużo możliwości, jakie daje rynek pracy, nie boją się rezygnować z danego stanowiska, jeśli coś im nie odpowiada. Wiedzą, że prawdopodobnie w niedługim czasie znajdą kolejną firmę, w której będą mogli pracować. Zwracają też uwagę na przestrzeń. Rozważają, czy pracuje się im wygodnie, czy podczas pracy nic ich nie boli i czy jest wystarczająco ciepło.

Human centered design

Idea human centered desing zakłada, że użytkownik przestrzeni jest w centrum uwagi – przestrzeń projektuje się „pod” człowieka, a nie zakładając, że to człowiek musi się do niej dopasować. To podejście zakłada, że projektowana przestrzeń ma spełniać wszystkie specyficzne potrzeby jej użytkowników. Czy tę koncepcję można z powodzeniem stosować w hali produkcyjnej? Trudno wyobrazić sobie, że w projektowaniu przestrzeni produkcji ktoś weźmie pod uwagę opinie i potrzeby każdego z operatorów. Pomijając fakt dużej liczby pracowników działów produkcyjnych i specyficznych wymagań, jakie niosą procesy produkcyjne, nie zawsze wszystkie oczekiwania i potrzeby pracowników będą możliwe do spełnienia. Nie sposób optymalizować produkcji z uwzględnieniem potrzeb każdego z pracowników ze względu na zróżnicowane stanowiska pracy, czas poszczególnych czynności produkcyjnych i wiele innych czynników związanych z procesem produkcji. Projektując nowe przestrzenie przeznaczone do produkcji, warto jednak brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania pracowników na każdym poziomie struktury organizacyjnej, w tym również pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Planowanie przestrzeni produkcyjnej

Planując rozmieszczenie stanowisk i maszyn, warto wziąć pod uwagę:

 • liczbę osób, potrzebnych zespołów, stanowisk produkcyjnych;
 • liczbę i wielkość składowanych na stanowisku produktów i półfabrykatów;
 • liczbę maszyn i konieczność zachowania wystarczającej przestrzeni pomiędzy pracującymi maszynami;
 • miejsce na ekrany, osłony umiejscowione przy maszynach, zabezpieczające pracowników przed wyrzucanymi uszkodzonymi elementami czy płynami;
 • minimalizowanie kosztów produkcji, usytuowanie stanowisk w taki sposób, by pracownicy realizujący następujące po sobie części procesu znajdowali się możliwie blisko siebie. W sytuacjach, w których produkty należy transportować pomiędzy stanowiskami, dane stanowiska warto lokalizować jak najbliżej siebie, biorąc pod uwagę także liczbę potrzebnych operacji transportowych;
 • bliskość do magazynów i liczbę potrzebnych magazynów.

Poza takimi – oczywistymi – elementami dobrze jest również wziąć pod uwagę to:

 • które osoby i na jakich stanowiskach będą ze sobą współpracowały. Warto rozmieścić blisko siebie podobne stanowiska pracy, tak by osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w danej firmie, mogły...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy