Efektywny system szkoleniowy

Sztuka motywowania

„Osobiście jestem zawsze gotowy się uczyć, choć nie zawsze lubię być nauczany”.

Współczesną gospodarkę, a tym samym rynek pracy charakteryzują intensywne przemiany ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne. Wymagają one od nas wszystkich – pracowników, menedżerów, dyrektorów – ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Niezbędne jest coraz większe zaangażowanie pracowników w realizację celów organizacji. Sytuacja ta wymusza stosowanie coraz nowszych i bardziej doskonałych form budowania kompetencji zawodowych pracowników. Nie wystarczają już tradycyjne szkolenia pracownicze. Coraz większego znaczenia nabierają nowe formy doskonalenia pracowników, takie jak coaching, mentoring i tutoring – to mogłoby nie zaskakiwać w dobie pędzącego postępu technologicznego, rosnącej konkurencyjności oraz wymagań samych pracowników. Wyzwaniem jednak staje się stworzenie takiego systemu i oferty szkoleniowej dla załogi, która uwzględni różnorodność zespołu, choćby wynikającą z różnic językowych, kulturowych czy systemu wartości.

REKLAMA

​​


Warto inwestować


Pracownicy to niezwykle ważny, niezastąpiony kapitał firmy, który wymaga wielu inwestycji – często kosztownych, jednak bardzo opłacalnych. Stawiając na rozwój kadr, rozwijamy swoje przedsiębiorstwo. Kwestia ta ma coraz większe znaczenie. Menedżerowie zauważają, że potencjał pracowników – ich zdolność do tworzenia i wdrażania innowacyjnych projektów – może stać się źródłem przewagi nad innymi firmami. Najbardziej popularną formą podnoszenia kwalifikacji pracownika są szkolenia, które obejmują realizowane w organizacji procesy uczenia, ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie ich o nowe elementy wiedzy, umiejętności, cechy osobowe czy zachowania. Wśród najczęściej stosowanych form nowoczesnych metod doskonalenia pracowników wymienia się: coaching, mentoring oraz tutoring. Coraz bardziej liczą się kompetencje pracownika. Obecnie do najbardziej pożądanych kompetencji należą: współpraca w zespole, przywództwo, zdolności komunikacyjne, orientacja na klienta, elastyczność oraz zachęcanie do rozwoju innych. W związku z powyższym warto się zastanowić, jak należałoby skonstruować system szkolenia pracowników, tak aby nie tylko zadbać o ich poziom wiedzy i umiejętności, ale też mieć na uwadze różnice wynikające z ich pochodzenia, systemu wartości oraz dotychczasowych doświadczeń. Reasumując – ważne jest, aby rozsądnie i z uwzględnieniem szerokiej perspektywy oraz aktualnych wyzwań rynku pracy zbudować system rozwoju kompetencji zawodowych współczesnego pracownika.

Wśród metod kształtowania i doskonalenia kompetencji pracowników wciąż najbardziej po...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy