Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

16 maja 2018

NR 41 (Październik 2017)

Druga szansa pracownika

0 138

Ponowne zatrudnienie pracownika to bardzo rzadka sytuacja, która jednak się zdarza. Być może z powodu niskiego bezrobocia będzie się zdarzać częściej. Czy warto przyjmować jeszcze raz pracownika, który już raz u nas pracował? I jak to zrobić dobrze?

Dlaczego obecnie warto pisać o tym temacie? Obserwując obecne trendy, decyzje o ponownym przyjęciu pracownika będą występowały częściej niż do tej pory. W mojej opinii wpłyną na to dwie kwestie.

 1. Obecna sytuacja w rekrutacji i selekcji

Już od jakiegoś czasu widać przeprzesunięcie rynku pracy w kierunku rynku pracownika. Ofert zatrudnienia jest coraz więcej i pracownicy nie boją się zmiany pracy. Z perspektywy pracodawcy oznacza to, że będzie miał mniejszy wybór wśród kandydatów, a jednym z rozwiązań, które zastosuje, będzie być może szukanie ich wśród pracowników, z którymi wcześniej się rozstał – na przykład w sytuacjach, gdy powodem zwolnienia były kwestie związane ze spadkiem zamówień lub zleceń albo po prostu pracownik sam podjął decyzję o zmianie firmy. 

 1. Podejście samych pracowników

W literaturze dotyczącej zarządzania ludźmi modne jest opisywanie zachowań i postaw pracowników w zależności od tego, jakie pokolenie reprezentują. Nie do końca przekonuje takie „wrzucanie ludzi do jednego worka” tylko na podstawie daty ich urodzenia, jednak pewne wnioski związane z różnicą w podejściu do pracy opisywanych „pokoleń” mogą być przydatne. Obecnie najwięcej informacji dotyczy osób z tzw. generacji Y (nazywani są oni „millenialsami”), czyli pracowników urodzonych po 1980 r., a przed 2000 r. (niektórzy granicę stawiają w roku 1990 czy 1995). 

Coraz częściej też mówi się o pokoleniu, które właśnie „wchodzi” na rynek pracy, czyli generacji Z. To, co łączy generacje Y i Z, to kwestia częstej zmiany pracy. Patrząc na różne dane, dowiadujemy się, że średnia zatrudnienia w pokoleniu Y to 2–3 lata pracy w danym przedsiębiorstwie, a w przypadku generacji Z prognozuje się, że pracownicy będą kilkanaście razy w ciągu swojego życia zawodowego zmieniać pracę. Taka postawa zatrudnionych osób być może spowoduje, że bardziej naturalne staną się powroty do firm, w których już wcześniej pracowały, np. po przekwalifikowaniu się czy też zdobyciu doświadczenia w innych przedsiębiorstwach, które ułatwi awans w poprzednim miejscu pracy.

 

Pamiętaj o tym, że choć dany pracownik był już u Ciebie zatrudniony, to jednak obecnie jest „nowy”. Dlatego warto przemyśleć, jak go ponownie wprowadzić do firmy, i tak samo jak każdej nowej osobie dać czas na pełne wdrożenie się do zadań.

 

Te dwa opisane czynniki: zmiany na rynku pracy oraz postawa samych pracowników wskazują też, że warto rozszerzyć pojęcie ponownego zatrudnienia. Są to sytuacje, gdy w ramach dużej organizacji – zamiast zwolnienia – pracodawca wykorzystuje możliwość, jaką jest przeniesienie pracownika do innego działu czy nawet innego pionu firmy. Takie sytuacje mogą pomóc w skutecznym zarządzaniu w przypadku „rynku pracownika” oraz być odpowiedzią pracodawcy na potrzebę zmian, która jest charakterystyczna dla osób z pokolenia Y i Z. 

Czy warto ponownie zatrudniać pracownika? 

Aby łatwiej odpowiedzieć na pytanie o to, czy warto ponownie zatrudnić pracownika, prześledźmy jeszcze dwie kwestie:

 1. Jaki był powód zwolnienia/zmiany pracy?
 2. Jaką strategię personalną realizuje firma w zakresie polityki rekrutacji pracowników i zarządzania nimi?
1. Powód zwolnienia/zmiany pracy

W tym punkcie ważna jest kwestia, czy to pracownik zmienia pracę (jest to jego wybór), czy też pracodawca podejmuje decyzję o zwolnieniu pracownika.

 • Decyzja pracodawcy

Jeśli to pracodawca podejmuje decyzję o zwolnieniu, możemy założyć, że zdarzyła się któraś z trzech sytuacji:

 • pracodawca jest niezadowolony z efektywności pracy danej osoby (niska jakość pracy, niewywiązywanie się z obowiązków, naruszenie dyscypliny, narażenie firmy na szkody, nieporozumienia i konflikty w zespole itd.). Są to sytuacje, gdy przyczyna zwolnienia jest po stronie pracownika. W takim przypadku zazwyczaj trudno mówić o możliwości ponownego zatrudnienia, choć znane są przypadki, gdy pracodawca dał pracownikowi drugą szansę (przykład w dalszej części artykułu);
 • przyczyny leżące po stronie zakładu pracy – zmiany w firmie: likwidacja stanowisk pracy, reorganizacja, spadek zleceń itd.;
 • zakończenie współpracy – gdy zatrudniliśmy pracownika do zadań sezonowych (na określony czas) lub do realizacji konkretnego projektu.

W przypadkach drugim i trzecim często rozstajemy się z cennymi pracownikami, którzy dobrze wywiązywali się ze swoich obowiązków. Są to więc osoby, z którymi w przyszłości warto ponownie nawiązać współpracę. Można im to powiedzieć wprost już w momencie rozstawania się. W tych dwóch grupach w dużej mierze od zachowania pracodawcy czy też reprezentującego go kierownika zależy, czy dany pracownik w przyszłości rozważy możliwość ponownego zatrudnienia się w danym przedsiębiorstwie.

 • Decyzja pracownika

W takim przypadku najczęstsze przyczyny zwolnienia z pracy to:

 • lepsza oferta konkurencji;
 • zmiana sytuacji życiowej, np. przeprowadzka do innego miasta z powodów rodzinnych, potrzeba pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem itd.;
 • złe warunki pracy – bardzo pojemna kategoria: możemy tutaj myśleć zarówno o stresie w pracy, problemach w kontakcie z bezpośrednim przełożonym (kwestia psychiki), jak i fizycznie złych warunkach (np. ignorowanie przepisów BHP przez pracodawcę);
 • brak możliwości rozwoju – pracownik nauczył się już wszystkiego, co może na swoim stanowisku pracy (lub tak to widzi), a w firmie nie ma dla niego możliwości innej pracy; 
 • pracownik ma pomysł na inny sposób zarabiania pieniędzy, np. działalność na własny rachunek (działalność gospodarcza) czy wyjazd do pracy za granicę;
 • pracownik sam do końca nie wie, jakiej pracy szuka – nie ma pomysłu na swoje życie zawodowe lub ma nieadekwatne oczekiwania. Bywa, że mówi: „Spróbuję znaleźć inną pracę, na pewno będzie lepsza niż obecna”, w myśl powiedzenia, że „trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu” – zawsze wydaje się nam, że lepiej jest tam, gdzie nas nie ma.

Jeśli chodzi o powody, dla których to sam pra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy