Determinanty empowermentu w organizacji

Ja szef

Empowerment pracowników to sposób zarządzania, który umożliwia pracownikom podejmowanie niezależnych decyzji i związanej z tym odpowiedzialności. Pozwala im na podejmowanie działań związanych z wykonywanymi zadaniami[1]. Stoi to w pewnej sprzeczności z mikrozarządzaniem, które nie pozwala na niezależne podejmowanie decyzji. Wzmacniający liderzy dzielą się decyzyjnością, przyznają obowiązki lub autonomię w celu zwiększenia produktywności, co prowadzi do korzyści, takich jak wzrost zaangażowania i efektywności pracowników.

Aby organizacja odniosła sukces, powinna dążyć do kultury, która inspiruje i zachęca pracowników do osiągania dobrych wyników. Gallup[2] odkrył natomiast, że prawie 85% pracowników nie jest zaangażowanych w swoją pracę. Dzięki właściwym strategiom możliwe jest jednak wspieranie i budowanie organizacji silnych pracowników. Jedną ze strategii, mającej na celu wzmacnianie pracowników, jest budowanie organizacji opartej na empowermencie pracowników.

REKLAMA

​​

Determinanty empowermentu w organizacji

Empowerment pracowników zaczyna się od słuchania oraz uznania i obejmuje takie aspekty jak: tworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa psychicznego; budowanie zaufania pracowników poprzez uznanie i zachęty, oferowanie elastyczności w zakresie organizacji pracy, proszenie pracowników o informację zwrotną, wdrażanie sugestii podnoszonych przez pracowników oraz wspieranie rozwoju zawodowego poprzez coaching i delegowanie.
Aby stworzyć bardziej kreatywne, innowacyjne i upełnomocniające miejsce pracy, należy pokazać pracownikom determinację, wprowadzając elementy mające na celu ustanowienie kultury empowermentu pracowników. Empowerment powinien być również wspierany przez zasady, praktyki i systemy zarządzania wynikami organizacji. Konieczne jest zatem uwzględnienie empowermentu w ocenach wyników, decyzjach o awansie i nagrodach.
Zbiorczego przedstawienia działań, których podjęcie przyczynia się do stworzenia oraz rozwoju poczucia empowermentu w organizacji, dokonano na rysunku 1.

Rysunek 1. Elementy składowe kultury empowermentu w organizacji

Budowanie poczucia zaufania

Aby firma odniosła sukces, konieczne jest zbudowanie wzajemnego zaufania wśród wszystkich członków zespołu. Praca w atmosferze, w której zespół czuje się odpowiedzialny i ma władzę, jest znacznie przyjemniejsza i skuteczniejsza. Otwarte okazywanie ufności, że pracownicy przystosują się do kultury pracy, i zapewnienie im swobody zwiększy ich wydajność, jednocześnie przyczyniając się do budowania kultury empowermentu w organizacji. Liderzy powinni ufać pracownikom, że będą podejmować odpowiednie decyzje, dotyczące określonego zakresu działalności, i przejmą odpowiedzialność za swoją pracę. Pracownik, który nie będzie odczu...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy