Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sztuka motywowania

24 maja 2018

NR 38 (Kwiecień 2017)

Chcesz zwiększenia zdolności zespołu? Stwórz mapę organizacji!

0 73

Czy wiesz, jak pracują współczesne organizacje? Chcesz pracować bardziej wydajnie, tak by móc wykorzystać potencjał swoich ludzi, niekoniecznie tylko ten, który wynika bezpośrednio z zajmowanych przez nich stanowisk i posiadanej wiedzy? Chcąc zwiększyć zdolność zespołu, powinieneś zastanowić się nad stworzeniem mapy organizacji.

Współczesne organizacje działają niezwykle dynamicznie. Zmiany w zakresie sposobów działania zależą nie tylko od nowinek technologicznych, obecnej koniunktury, ale również w dużej mierze, a może nawet przede wszystkim od ludzi – tych, którzy znaleźli zatrudnienie w danej organizacji, tych, którzy dopiero szukają pracy, tych, którzy są klientami firmy czy finalnymi odbiorcami produktu. Ważne jest to, w jaki sposób komunikują się między sobą, w jaki sposób budują relacje z innymi pracownikami i jak dzielą się wiedzą.

Firmy coraz częściej wybierają mniej sformalizowane sposoby pracy, pracę procesową zamieniając na pracę projektową. Jeden pracownik pracuje często w ramach kilku niezależnych projektów, często pełniąc w nich różne role. Hierarchia w organizacjach spłaszcza się, a nawet zaciera.

Informacje w organizacji

Pracownicy komunikują się ze sobą cały czas i w sposób naturalny. Wiele organizacji stara się zapanować nad przepływem informacji, formalizując go za pomocą raportów, wskazanych kanałów komunikacyjnych. Jednak przekazywanie sobie informacji w ramach firmy to nie tylko spotkania organizowanie przez kierownictwo, to także wspólne wyjścia na kawę czy na papierosa. Wiele informacji jest przekazywanych w trakcie wspólnej drogi do pracy i podczas weekendów spędzanych wspólnie przez zaprzyjaźnionych współpracowników.

 

Firmy coraz częściej wybierają mniej sformalizowane sposoby pracy, pracę procesową zamieniając na pracę projektową. Jeden pracownik pracuje często w ramach kilku niezależnych projektów, często pełniąc w nich różne role. 

 

Doceniając potrzebę wymieniania się informacjami, organizacje proponują różne nowatorskie rozwiązania. Szwajcarska firma
Phonak AG, produkująca aparaty słuchowe i zatrudniająca ok. 550 pracowników, postawiła na przekazywanie informacji wyłącznie w sposób nieformalny. Firma zrezygnowała z jakichkolwiek spotkań, posiedzeń, narad, natomiast każdy z pracowników ma obowiązek codziennie uczestniczyć we wspólnym śniadaniu w zakładowej stołówce. Przybywa na nie zarówno załoga produkcyjna, jak również cała kadra zarządzająca firmy. Celem wspólnych śniadań jest rozmowa o tym, co dzieje się w organizacji, w miłej, luźnej atmosferze. W tym czasie często rozmawia się również o problemach pojawiających się w firmie i szuka rozwiązań. Choć nieco chaotyczny, jest to dobry sposób na wymianę informacji, która przebiega na bieżąco pomiędzy różnymi szczeblami organizacyjnymi. Pytanie jednak, czy jest to sposób idealny i czy taka wymiana informacji wystarcza. Czy w momencie, gdy dana osoba potrzebuje szybko pozyskać specyficzne informacje, wie, gdzie ich szukać?

Przepływ informacji a kapitał relacyjny

Prowadząc badania satysfakcji pracowniczej, można się zorientować, że wielu pracowników „żali się”, że informacje w organizacjach są przekazywane w sposób bardzo wybiórczy. Często nie dzieje się to ze złej woli nadawców informacji. Wiąże się to z nieformalnymi zależnościami między pracownikami. Część z nich przebywa ze sobą częściej i chętnie się ze sobą komunikuje, a to wpływa na szybkość pozyskiwania przez nich różnorodnych informacji. Pracownicy, którzy nie mają tak częstych kontaktów z innymi i dużej łatwości w nawiązywaniu relacji, informują, że często nie mają dostępu do informacji, które mogą być kluczowe dla ich pracy, nie wiedzą zbyt wiele o planach dotyczących firmy czy działu, w którym pracują. Pozyskując informacje, które są im potrzebne do działania, stosują drogę formalną, która często jest dłuższa i nie zawsze skuteczna (niekiedy trudno zlokalizować właściwe źródła wiedzy i informacji).

Zarządzanie wiedzą w organizacji

Tradycyjne struktury nie uwzględniają tego, że współcześni pracownicy potrafią być niezwykle wszechstronni. Pracownik, który został zatrudniony jako magazynier, może się interesować rozwojem osobistym i mieć cenną wiedzę z zakresu komunikowania się, pracownik produkcji z kolei może właśnie kończyć studia z zakresu elektroniki, a inżynier procesu interesować się marketingiem. W tradycyjnych strukturach bardzo trudno tę wiedzę zauważyć, a co dopiero wykorzystać. 

Praca w zespołach projektowych 

Coraz więcej organizacji wykorzystuje pracę w zespołach projektowych. Jeden pracownik może pracować nie tylko w ramach
różnych zespołów zadaniowych, ale w zależności od danego zadania może pełnić w zespołach różne funkcje, wykorzystując swoje umiejętności i specyficzną wiedzę. Często pracownik oddelegowany do danego zespołu współpracuje z pracownikami z innych działów, co pozwala mu pozyskać wiedzę i umiejętności spoza jego obszaru, nawiązać nowe kontakty i pozyskać kolejne potrzebne informacje. 

Ważnym zagadnieniem jest to, w jaki sposób dobierać członków poszczegó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy