Cel: skuteczne zarządzanie

Temat numeru

Zarządzanie przez cele jest metodą znaną od lat, jednak niewiele firm potrafi wdrożyć ją bezbłędnie. Warto się tego nauczyć, bo prawidłowe wyznaczanie i rozliczanie celów zapewnia wzrost produktywności i zaangażowania u pracowników.
 

Jedną z pierwszych i najbardziej popularnych metod zarządzania przedsiębiorstwem jest koncepcja zarządzania przez cele (Management by Objectives, MBO) opisana przez Petera Druckera w książce Praktyka zarządzania. W rozdziale Zarządzanie przez cele i samokontrolę ten światowej sławy manager stwierdził, że skuteczne zarządzanie musi kierować wizję i wysiłek całej kadry kierowniczej ku wspólnemu celowi. Założenie, jakie stoi za tą koncepcją, brzmi, iż sukces organizacji zależy od jasno postawionych celów biznesowych wraz z dokładnym opisem drogi ich realizacji oraz włączenia i zmotywowania pracowników do ich osiągnięcia. Koncepcja ta wydaje się prosta i oczywista, natomiast aby wprowadzenie tej metody zarządzania rzeczywiście przełożyło się na efekty finansowe w przedsiębiorstwie, trzeba ją dokładnie poznać i być świadomym pułapek, jakie czekają podczas jej wdrażania i stosowania. 

REKLAMA

​​

Istota zarządzania przez cele

Zarządzanie przez cele (MBO) jest procesem, w którym przełożeni próbują zarządzać swoimi podwładnymi, wprowadzając szereg konkretnych celów, do osiągnięcia których zarówno pracownicy, jak i sama firma powinni dążyć w najbliższej przyszłości. Ważne jest, aby ustalić konkretne cele i rezultaty, po których pozna się, że cele zostały osiągnięte, natomiast zostawić pracownikom swobodę w sposobie ich realizowania. Taki sposób zarządzania silnie oddziałuje na motywację pracownika, ponieważ wie on dokładnie, co powinien osiągnąć, w jakim czasie, jaka czeka go nagroda za realizację wyznaczonych zadań oraz ma pewną dozę autonomii w sposobie pracy. Jak pokazują badania z zakresu psychologii pracy i organizacji, jasne cele, nagrody za ich osiągnięcie oraz samodzielność w działaniu należą do najsilniejszych czynników motywacyjnych do pracy. 

W omawianym modelu zarządzania dąży się do realizacji celów strategicznych (ogólnych, długookresowych, wynikających z misji i wizji firmy i dotyczących globalnej polityki przedsiębiorstwa) oraz celów operacyjnych (szczegółowych, krótkookresowych, wycinkowych, dotyczących k...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 numerów czasopisma "Menedżer Produkcji"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dodatkowe dokumenty do pobrania i samodzielnej edycji
  • ...i wiele więcej!

Przypisy